Tin nổi bật

Thông bạch GIẢI ĐÁP tất cả những thắc mắc về GIÁC NGỘ – GIẢI THOÁT

THÔNG BẠCH

CỦA CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU:

*****

Chùa Thiền tông Tân Diệu chuyên phổ biến pháp môn Thiền tông của Đức Phật truyền theo dòng Thiền tông. Được soạn giả Nguyễn Nhân dày công viết lại thành 10 quyển sách nói về pháp môn Thiền tông học này, trong đó có trên 200 câu hỏi của những vị đã đến chùa hỏi.

Pháp môn Thiền tông, Đức Phật chỉ dạy và riêng cho các vị Tổ Thiền tông  có 2 phần chánh:

Một: Đức Phật dạy qui luật nhân quả luân hồi của trái đất và trong Tam giới này.

Hai: Đức Phật dạy công thức giải thoát để trở về Phật giới.

Quí vị nào đọc hết 10 quyển sách nói trên mà còn thắc mắc xin mời hỏi, Ban Quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu chúng tôi xin tận tình giải đáp rõ ràng rất khoa học và thực tế.

Cũng xin báo quí vị rõ: Những vị sau đây hỏi chúng tôi không trả lời, gồm:

1/- Những vị chưa đọc sách hay đọc mà chưa hết 10 quyển sách.

Vì sao?

– Vì chưa đọc hay chưa đọc hết sách thì làm sao biết được Đức Phật dạy pháp môn Thiền tông học này như thế nào mà hỏi.

2/- Những vị tu hành có chứng đắc trong vật lý, là đã quá hay rồi làm sao chúng tôi bằng mà trả lời được.

3/- Những vị nói mình tiếp xúc được với Đức Phật và đã được Đức Phật dạy, thì cần gì hỏi chúng tôi.

4/- Những vị công kích, tức khinh chê pháp môn Thiền tông học này, thì hỏi để làm gì.

Chúng tôi là những người chuyên sưu tầm và phổ biến lại cho ai muốn tìm hiểu pháp môn Thiền tông học này.

Vị nào muốn hiểu giác ngộ là gì, công thức giải thoát ra sao, thì chúng tôi tận tình xin chỉ dẫn.

Địa chỉ email gửi câu hỏi cho Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu: thientong2013@gmail.com

BAN QUẢN TRỊ CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU.