Tin nổi bật

THÔNG BÁO THU THẬP CHỨNG CỨ KIỆN NGUYỄN ĐỨC TỊNH RA TÒA ÁN

ĐẠO PHẬT KHOA HỌC THIỀN TÔNG

TỔ ĐÌNH CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

—ooo—

THÔNG BÁO

V/v CUNG CẤP CHỨNG CỨ KIỆN NGUYỄN ĐỨC TỊNH RA TÒA

 

 

Xin báo trên 20.000 Thiền gia, Phật gia, Phật tử Thiền tông, tu theo chùa Thiền tông Tân Diệu 14 phần:

1- Người Việt Nam trong và ngoài nước, ai cũng biết pháp môn thứ 6 là Thiền tông, được xuất phát ra từ chùa Thiền tông Tân Diệu.

2- Pháp môn Thiền tông học này, cả Việt Nam và Thế giới không nơi nào biết đến.

3- Từ năm 2006 đến nay, chùa Thiền tông Tân Diệu đã chính thức cho công bố ra ngày 14-5-2017, được Chính quyền 3 cấp của tỉnh Long An và 2 cấp GHPGVN cũng của tỉnh Long An cho phép.

4- Ông Nguyễn Đức Tịnh, xin vào tu tại chùa Thiền tông Tân Diệu từ năm 2014 đến 2017.

5- Được chủ chùa, kiêm Trưởng ban Quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu là Thiền gia, soạn giả Nguyễn Nhân, cấp cho giấy “Giác ngộ Yếu chỉ Thiền tông”, tức người mới hiểu sơ về pháp môn Thiền tông thôi.

6- Ông quá nhiệt tình với pháp môn Thiền tông học này, ngày nào ông cũng năn nỉ Thiền gia, soạn giả Nguyễn Nhân, xin cho ông thông qua thứ lớp Phật gia và đặc cách ông lên Thiền gia.

7- Vì ông quá nhiệt tình, nên tập thể Ban Quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu đồng ý phong Thiền tông gia cho ông.

8- Khi ông được phong Thiền tông gia rồi, ông bắt đầu ra oai với những thành viên trong Ban Quản trị, ông hống hách với mọi người là, ông không cần qua thứ lớp là đạt được “bí mật Thiền tông”, mà ông cũng được phẩm cấp là Thiền gia.

9- Ông Nguyễn Đức Tịnh đã có phẩm cấp Thiền gia rồi, nên ông lục lạo hết hồ sơ trong chùa, để tìm 2 thứ:

– Một là, giấy tờ chùa.

– Hai là, kinh sách chùa.

Khi ông lục hết lấy giấy tờ của chùa và kinh sách chùa, là ông đã thành công trong việc xâm nhập vào chùa để lấy giấy tờ chùa cũng như “bí mật Thiền tông”, nên ông kiếm chuyện với anh em trong chùa và xin rời chùa.

10- Khi ông Nguyễn Đức Tịnh rời chùa, thực hiện ý đồ của mình như sau:

a) Viết ra quyển Giáo Lý Đạo Phật Thiền tông, mà Thiền gia, soạn giả Nguyễn Nhân đã viết ra một phần nhỏ trong quyển Huyền Ký của Đức Phật.

b) Ông Nguyễn Đức Tịnh góp nhặt thêm trong 10 quyển sách mà Thiền gia, soạn giả Nguyễn Nhân nêu trong 10 quyển sách này. Đồng thời, ông Nguyễn Đức Tịnh cũng moi móc trên 6.000 câu hỏi của khán, thính giả và độc giả hỏi Thiền gia, soạn giả Nguyễn Nhân về pháp môn Thiền tông.

c) Điển hình như: Khi ông Nguyễn Đức Tịnh đăng ký bản quyền với Cục Bản quyền tác giả. Hai phần sau đây Thiền gia, soạn giả Nguyễn Nhân chưa cho công bố ra:

   1- Sáu cách thờ của đạo Phật có Thủ ấn;

   2- Khi người chết xuất Trung ấm thân ra trở về Phật giới hay đi luân hồi;

Hai phần này, Thiền gia, soạn giả Nguyễn Nhân vừa công bố ra, ông Nguyễn Đức Tịnh liền chớp lấy, bổ túc cho quyển Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông của mình. Ông Nguyễn Đức Tịnh, thật là một tay chuyên nghiệp “Đạo văn” của người khác.

11- Khi ông Nguyễn Đức Tịnh đạo văn trắng trợn như vậy, ông  tưởng đã xong, nên ngày 23-2-2020, ông Nguyễn Đức Tịnh đăng đàn tuyên bố 5 phần như sau:

   Phần 1: Quyển Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông, ông thay mặt Đức Phật Thích Ca Văn trịnh trọng xin công bố ra;

   Phần 2: Quyển Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông, Đức Phật Thích Ca Văn đã âm thầm giao cho ông công bố;

   Phần 3: Ông Nguyễn Đức Tịnh nói: Thiền gia, soạn giả Nguyễn Nhân đã hết nhiệm vụ, nay ông thay thế Thiền gia, soạn giả Nguyễn Nhân nối tiếp dòng Thiền tông;

   Phần 4: Ai thắc mắc gì Đạo Phật Thiền Tông, hãy hỏi ông, ông sẽ trả lời cho, nhưng phải vài tuần mới trả lời, vì ông phải phụ trách công việc của 3 Công ty;

   Phần 5: Gần đây ông có nói: Quyển Giáo Lý Thiền Tông ông chưa công bố ra!

Vì sao ông Nguyễn Đức Tịnh phải nói như vậy?

Xin thưa:

Vì ông Nguyễn Đức Tịnh nghe Thiền gia, soạn giả Nguyễn Nhân trả lời cho một người hỏi về Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông, Thiền gia, soạn giả Nguyễn Nhân có trả lời:

– Đạo Phật có tất cả là 8 quyển Giáo Lý:

   1- Quyển Giáo Lý Tiểu thừa;

   2- Quyển Giáo Lý Trung thừa;

   3- Quyển Giáo Lý Đại thừa;

   4- Quyển Giáo Lý Tịnh độ tông;

   5- Quyển Giáo Lý Mật chú tông; 

   6- Quyển Giáo Lý Đạo Phật Thiền tông;

   7- Quyển Giáo Lý Đạo Phật Khoa Học Thiền tông;

   8- Quyển Giáo Lý Đạo Phật Khoa Học Thiền tông Đặc biệt. 

12-  Khi ông Nguyễn Đức Tịnh nghe Thiền gia, soạn giả Nguyễn Nhân trình bày đạo Phật có đến 8 quyển Giáo lý, nên ông tuyên bố như sau:

– Quyển Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông của ông chưa công bố ra!

Vì sao ngày 23-2-2020, ông Nguyễn Đức Tịnh đã trịnh trọng công bố ra rồi, mà nay ông lại tuyên bố là chưa công bố Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông?

Xin thưa:

– Vì ông Nguyễn Đức Tịnh, còn đợi cướp lấy tiếp những quyển Giáo Lý của Thiền gia, soạn giả Nguyễn Nhân tiếp, khi nào cướp lấy đủ hết 8 quyển Giáo Lý của Thiền gia, soạn giả Nguyễn Nhân, thì ông mới chính thức là công bố Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông xong.

Thưa quý Thiền gia, Phật gia, Phật tử Thiền tông:

– Việc ông Nguyễn Đức Tịnh cướp lấy rất nhiều tài liệu trong chùa Thiền tông Tân Diệu và đạo văn của Thiền gia, soạn giả Nguyễn Nhân, nhưng Thiền gia, soạn giả Nguyễn Nhân không nói gì.

– Tôi là Phó ban Quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu, thấy việc làm của ông Nguyễn Đức Tịnh không thể chấp nhận được.

Vậy, hôm nay tôi viết và cho đọc Thông Báo này có 2 ý như sau:

1- Tôi kêu gọi tất cả trên 20.000 người:

  1. a) Thiền gia.
  2. b) Phật gia.
  3. c) Phật tử Thiền tông.

2- Người nào biết ông Nguyễn Đức Tịnh, đạo văn phần nào trong 11 quyển sách cũng như những lời giải đáp của Thiền gia, soạn giả Nguyễn Nhân, báo cáo về cho Ban Quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu biết, với nội dung ngắn gọn như sau:

   a) Cấp bậc trong Đạo Phật Thiền Tông, do chùa Thiền tông Tân Diệu phát ra;

   b) Số điện thoại;

   c) Nội dung mà ông Nguyễn Đức Tịnh sao chép trong 11 quyển sách hay trong 6.000 câu hỏi đáp của Thiền gia, soạn giả Nguyễn Nhân.

Khi đầy đủ chứng cớ. Ban Quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu sẽ nhờ Luật sư kiện ra Tòa án.

13- Phần này, thông báo cho các Thiền gia, Phật gia, Phật tử Thiền tông biết.

14- Trong các Thiền gia, Phật gia, Phật tử Thiền tông, ai biết Luật sư nào giỏi nhất, xin báo cho Ban Quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu biết, ký hợp đồng kiện ông Nguyễn Đức Tịnh ra Tòa án.

Nội vụ thu thập chứng cứ đến ngày 5-7-2020 là chấm dứt.

Qua ngày 6-7-2020, Luật sư bắt đầu đưa vụ việc này ra Tòa.

  1. Gửi email về chùa thiền tông Tân Diệu: thientong2013@gmail.com
  2. Gửi email về cho phó Viện chủ – Thiền gia Anh Tuấn: chuyendaygiacngo@gmail.com
  3. Gửi thư tay về chùa Thiền tông Tân Diệu, địa chỉ: 273 ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Lưu ý: Để cho dễ dàng trong việc chắt lọc thông tin, quý vị vui lòng điền theo mẫu gợi ý sau:

Tiêu đề: Cung cấp thông tin về Nguyễn Đức Tịnh đạo văn của soạn giả Nguyễn Nhân
Họ tên đầy đủ, Thiền gia, Phật gia, Phật tử Thiền tông, cư ngụ, số điện thoại
Quyển giáo lý Đạo Phật Thiền tông của ông Nguyễn Đức Tịnh -> Đã sao chép từ bộ sách và giải đáp thiền tông của sọan giả Nguyễn Nhân
Phần mấy, trang mấy quyển Giáo lý của Đức Tịnh?  -> Phần mấy, trang mấy của quyển nào? Hoặc buổi giải đáp ngày nào, tháng nào, phút thứ mấy?
…. -> ….
…. -> ….
     

 

Thay mặt Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu xin thông báo cho quý độc giả và Phật tử gần xa được rõ.

                                                               Tân Diệu, ngày 5 tháng 6 năm 2020

                                                               Phó Viện chủ, kiêm Phó ban Quản trị

                                                                 Thiền gia Anh Tuấn