Tin nổi bật

Thông báo về Kênh thông tin chính thức của chùa Tân Diệu

THÔNG BÁO

(Kể từ ngày 09-5-2018)

V/v Kênh thông tin chính thức của chùa Tân Diệu

   Thưa quí độc giả,

   Đức Phật dạy đạo có tất cả 6 pháp môn chính trong suốt 49 năm dạy đạo của Ngài. Pháp môn Thiền tông là pháp môn sau cùng mà Đức Phật đã dạy.

   Tuy nhiên, pháp môn này không được dạy trong các Kinh điển thông thường mà chỉ truyền riêng theo dòng Thiền, nhờ các vị Tổ sư Thiền gánh vác sứ mạng có nhiệm vụ mang đi. Để minh chứng cho điều này, Tổ Bồ Đề Đạt Ma, đã để lại 4 câu kệ:

   1. Bất lập văn tự
   2. Giáo ngoại biệt truyền
   3. Trực chỉ chân tánh
   4. Kiến tánh thành Phật

   Tạm dịch:

   1. Không dựa vào chữ viết
   2. Truyền ngoài giáo lý, tức kinh điển
   3. Chỉ thẳng tánh Phật (tức tánh Chân Như)
   4. Thấy được tánh Phật, hiểu được công thức, sẽ biết cách thành Phật.

   Pháp môn Thiền tông ngày nay được chùa Tân Diệu phổ biến ra và được soạn giả Nguyễn Nhân sưu tầm và biên chép lại thành 11 quyển sách.

   Pháp môn này rất khó tu nên ít người tu.

   Tuy nhiên, một số ít người hiểu được pháp môn này của Đức Phật dạy rất khoa học và thực tế, đặc biệt là không mê tín dị đoan. Chính vì vậy, họ tìm cách phổ biến pháp môn Thiền tông này ra cho nhiều người cùng biết bằng các phương tiện như sách, đĩa, thẻ nhớ, trang web và các trang mạng xã hội như facebook, v.v…

   Vì phổ biến theo tính chất cá nhân và tự phát như vậy, một số cá nhân đã mượn danh chùa Tân Diệu hoặc trang web: http://thientong.com, làm sai lệch nội dung và thông tin đến các độc giả.

   Do vậy, Ban quản trị chùa Tân Diệu trân trọng thông báo:

   Một: Kênh truyền thông chính thức của chùa Tân Diệu duy nhất chỉ là trang web: http://thientong.com.

   Ngoài trang này (http://thientong.com), tất cả các trang web khác thì chùa Tân Diệu không chịu trách nhiệm về nội dung thông tin của những trang này.

   Xin nói rõ 4 phần sau đây:

   1. Các trang web khác không phải của chùa Tân Diệu.

   2. Chùa Tân Diệu không có Facebook, Youtube, Zalo hay các mạng xã hội khác.

   3. Chùa Tân Diệu chỉ nói lên sự thật của pháp môn Thiền tông.

   4. Các trang web khác lặp lại không theo căn bản của chùa Tân Diệu phổ biến ra.

   Hai: Chùa Tân Diệu duy nhất chỉ phổ biến pháp môn Thiền tông của Đức Phật dạy truyền theo dòng Thiền tông, do 36 vị Tổ thiền tông Ấn Độ – Trung Hoa – Việt Nam mang đi.

   – Pháp môn thiền tông không khuyến khích ai tu vì nó rất khó.

   Ba:

   Người tu Thiền tông:

   – Không chứng đắc gì cả, mà chỉ để trở về Phật giới mà thôi.

   – Những người tu thiền tông mà nói mình chứng đắc là những người lường gạt người khác.

Soạn giả Nguyễn Nhân.