Tin nổi bật

Tinh thần Thiền tông

Dieu Ngu Giac hoang

Ảnh Phật Hoàng Trần Nhân Tông

Nhiều Nhà binh thư sử học, họ thắc mắc: “ Gió ngựa  quân Nguyên – Mông đạp  nát châu Âu, Trung Đông và nhiều nơi khác, mà tại sao lại thảm bại dưới đội quân nhỏ bé của Nhà Trần Việt Nam chúng ta”?

    – Tại vì họ chưa nghiên cứu hết cái cốt tủy, binh thư của Nhà Trần. Khi vua Trần Nhân Tông, chuẩn bị cho cuộc xâm lăng từ phương Bắc. Đức vua là một vị thiền sư, Ngài thấy ở thế gian này dù có khổ cách mấy đi chăng nữa cũng không khổ bằng ngồi thiền, nhất  là dẹp vọng tưởng của cái tâm vật lý lăng xăng của chính mình, dù làm việc nặng nhọc suốt năm bảy giờ liền cũng không thấy khổ, mà khổ nhất là ngồi thiền, chỉ ngồi hai hay ba giờ là không chịu nổi rồi! 

     Ngài bảo:

     – Thắng một vạn quân xâm lược còn dễ hơn thắng được cái tâm vọng tưởng vật lý của chính mình. Vì vậy, Ngài trang bị cho toàn quân, toàn dân của Ngài bằng những lời:

     – Nước mất, thì nhà phải tan!

     – Bắt buộc làm nô lệ cho người khác!

     –  Ở đời không gì tủi nhục nào bằng!

     – Dù chúng ta có khí cụ tinh vi đến đâu đi chăng nữa mà không có ý chí kiên cường, không thể nào thắng đối phương được”.

     – Vì các tiêu điểm trên, nên Đức vua mới trang bị cho toàn quân, toàn dân của Ngài, cái ý chí kiên cường đó, nên Ngài áp dụng cái tinh ba Thiền tông học của đạo  Phật:

     – Khi chiến đấu với quân thù, các ông cứ giữ tâm vật lý của mình là đừng sợ, cứ nhắm thẳng quân thù mà đánh!

     – Quân thù thấy cái ý chí kiên cường của các ông mà họ thối lui!

     –  Quả thật như vậy, ba lần quân Nguyên – Mông xâm lược nước ta, đều bị quân dân Nhà Trần đánh cho kinh hồn bạt vía! Chiến thắng của quân dân Nhà Trần làm cho sử gia thế giới phải kính nể, họ không hiểu Vua, Tôi, Nhà Trần dùng binh thư gì mà đánh bại một đạo quân hùng mạnh và lừng danh, làm cho cả thế giới phải khiếp sợ như vậy?!

     Đến giờ phút này, mà nhân dân Việt Nam chúng ta còn rất nhiều vị chưa biết, duy chỉ có những Nhà lãnh đạo binh thư tài ba mới biết được mà thôi!

    Chúng tôi xin nói rõ, bất luận là ai, muốn tu theo Thiền tông học Nhà Phật, không phải dùng hình thức bên ngoài, mà phải thông suốt, cái gì là chân thật của chính mình, cái gì là huyển hoá do vật lý trần gian này cấu tạo nên. Chúng tôi xin hướng dẫn cho những ai muốn tu theo pháp môn Thiền tông của Nhà Phật:

    Như:

– Cô thư ký, anh công nhân, chị bán buôn, hay làm bất cứ ngành nghề gì. Khi tu Thiền tông, chỉ áp dụng mình làm nghề gì, chỉ chăm chú một việc làm đó thôi, đừng cho tâm vật lý mình suy nghĩ việc khác. Tôi tin chắc rằng, các việc làm của những vị nói trên, sẽ đạt đến đỉnh cao của công việc.

(Trích trong quyển “Tu theo pháp môn nào của Đạo Phật dễ Giác Ngộ” – tác giả Nguyễn Nhân)