Tin nổi bật

TỔNG HỢP HÌNH ẢNH BUỔI LỄ TRUYỀN THIỀN QUA CÁC NĂM

Kính thưa quý vị Phật tử và độc giả gần xa,

Chùa Thiền tông Tân Diệu là nơi duy nhất hiện đang phổ biến pháp môn Thiền tông của Đức Phật truyền theo dòng Thiền tông. Hiện có khoảng 10.000 người tu theo pháp môn Thiền tông. Trong đó, có hơn 2.000 người được truyền “Bí mật Thiền tông” tại chánh điện của chùa Thiền tông Tân Diệu.

Chúng tôi xin được phép chia sẻ những bức ảnh kỷ niệm quý giá của những buổi lễ truyền thiền từ năm 2017 đến 2019. Những buổi lễ truyền thiền nào còn thiếu sót hình ảnh, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật.

Xin mời quý Phật tử và độc giả gần xa bấm vào hàng chữ đỏ sau để xem: 

TỔNG HỢP HÌNH ẢNH LỄ TRUYỀN THIỀN QUA CÁC NĂM