Tin nổi bật

Trên đời có một không hai. Người ai lại xá ông điên làm Thầy!

Thưa quí độc giả và Phật tử,

Vừa qua, Ban quản trị Tổ đình chùa Thiền tông Tân Diệu có nhận được lá thư của Phật tử Nguyễn Thị Hải Yến, sinh năm 1972, cư ngụ tại Sydney, Úc Châu. Trong thư có một bài thơ nói về Thiền tông. Xin được chia sẻ cùng quí độc giả và Phật tử:

Sau đây là 42 câu kệ con xin tặng bác Nhân. Mở đầu con xin lỗi bác Nhân trước vì đây là con chỉ lặp lại lời của những người bình luận bác trên mạng youtube thôi:

                 Đất Rồng có một ông điên.
       Viết sách tu thiền của Phật Thích ca.
                 Đã lâu chưa được nói ra.
       Là thiền thanh tịnh vượt qua luân hồi.

               Thiền nầy ông bảo không ngồi.
       Không tu gì hết mới lòi Chân Như.
              Không giiống các thầy các sư.
        Đi tu là phải giống như Phật Đà

               Chỉ cần nhận cái chân như.
         Tìm người ham muốn chỉ bày là xong.
               Các Tổ truyền pháp thiền tông.
           Không ai biết Tổ là ông tu thiền.

                  Pháp nầy Tổ chỉ dạy riêng.
            Cho người không muốn linh thiêng mới xài.
                    Xem qua thật quá lạ kỳ.
             Đảo ngược tất cả không ghi bình thường.

                     Tu Phật mà có Âm Dương.
               Đường về Phật giới Âm Dương không xài.
                      Vì thế thiên hạ bảo sai.
            Ông Nhân nầy có tu ngày nào không?

                    Mọi người chửi bác Nhân điên.
            Còn tôi thấy bác thật thiêng vô cùng.
                 Điên mà biết chỉ đường ra.
          Ra ngoài Tam Giới vượt qua Hải Triều.

              Hôm nay tôi muốn về nhà.
          Vì thế phải xá ông điên làm thầy.
             Ông nầy chính thật đạo nhân.
    Vô tu vô chứng chính tông danh người.

        Thiền tông không có dụng công.
     Ngồi thiền Quán Tưởng là công dã tràng
         Hai chân xếp lại tréo ngang.
     Lặng thinh không nói tưởng đàng về quê.

         Ông điên chỉ rõ đường về.
     Không nghe mà lại chửi thề với ông.
        Trong sách ông chỉ rõ ràng.
   Điện Quang, Phật giới là đàng thoát thân.

       Thiền tông không có buộc ràng.
   Cứ sống đàng hoàng đừng có quanh co.
       Ai sống cũng phải đi mần.
Có gì ăn nấy không cần giàu sang.

      Đừng chê những kẻ cơ hàn,
Thấy, nghe thanh tịnh là sang quê nhà.

Nguyễn Thị Hải Yến.