Tin nổi bật

Tu Thiền tông là … tu Thiền tông đó!

Thầy T.N.Q. là đệ tử của 1 vị thầy có tên tuổi, 3 vị thầy nữa và 2 phật tử, cùng đi xe 7 chỗ đứng lên hỏi Trưởng ban mấy câu rất thú vị như sau:

– Chùa Thầy để bảng tu Thiền tông, vậy tu Thiền tông là tu làm sao?

Trưởng ban trả lời:

– Tu Thiền tông là tu Thiền tông đó.

Thầy T.N.Q. gằn giọng nói:

–  Trả  lời  trớt  quớt  mà  cũng  bày  đặt  trương  bảng  tu Thiền tông.

Trưởng ban lễ phép hỏi thầy T.N.Q.:

– Vậy thầy tu theo đạo Phật là tu làm sao cho ra khỏi sanh tử luân hồi?

Thầy T.N.Q. tằng hắng lên giọng nói:

– Tu Phật là tu Tâm, tu Tánh và tu Thân.

Trưởng  ban  cũng  lễ  phép  hỏi  thầy  T.N.Q.  4  câu như sau:

1- Vậy, thầy có biết cấu tạo của một vị Phật?

2- Cấu tạo Thân của một con người?

3- Cấu tạo Tâm của con người?

4- Cấu tạo Tánh của một con người?

Thầy T.N.Q. trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu mà không đáp nên Trưởng ban cũng lễ phép nói với Thầy T.N.Q.:

– Thầy ngồi đó mà suy nghĩ, khi suy nghĩ được để trả lời cho chúng tôi là cái suy nghĩ của phàm phu, đem cái suy nghĩ đó đưa vô quan tài mà chôn đi!

Thầy T.N.Q. bị Trưởng ban hỏi bí, nên xuống giọng nói với Trưởng ban:

– Chúng tôi đến đây, đem cái dạy của thầy chúng tôi định “bứng” Trưởng ban ra khỏi chánh điện Thiền tông này, không ngờ có 4 câu hỏi bình thường của Trưởng ban mà chúng tôi không trả lời được thật là hổ thẹn!

Nghe thầy T.N.Q. có lời hối lỗi nên Trưởng ban nói một loạt 4 cái mà thầy T.N. Q. đòi đem ra tu như sau:

– Thầy bảo, thầy của thầy dạy tu Phật, vậy Đức Phật bị “hư” chỗ nào mà đem ra “tu”, đem ra sửa?

– Thân của thầy bị hư chỗ nào mà đem ra “tu”, đem ra sửa?

– Tâm của thầy cấu tạo bằng gì, hình thể ra sao mà thầy đòi đem ra “tu” đòi sửa?

– Tánh của thầy, cấu tạo bằng gì và hình tướng ra sao mà thầy đòi đem ra “tu” và sửa!

Trưởng ban nói và hỏi thầy T.N.Q. một loạt 4 câu “tu Phật, tu Thân, tu Tâm và tu Tánh”. Thầy T.N.Q. thốt lên:

– Chao ơi! Từ trước đến nay tôi như người mù mà lại đi dạy người khác tu, còn đến đây lên giọng “thầy đời” hỏi khó Trưởng ban nữa. Một loạt câu nói của Trưởng ban tôi giống như người nhắm mắt mà chạy thật nhanh vậy. Khi đụng vật cản, bị lỗ đầu chảy máu mới chịu mở mắt ra. Chúng tôi xin thật tình hối lỗi với Trưởng ban. Thầy T.N.Q. nói mà muốn khóc.

Trích quyển: “Những câu hỏi về Thiền tông quyển 2” – soạn giả Nguyễn Nhân.