Tin nổi bật

VIDEO GIẢI ĐÁP ĐẠO PHẬT KHOA HỌC THIỀN TÔNG 23/05/2020 (cập nhật phần cuối)

Thưa quý Phật tử và độc giả gần xa, ngày 23-05-2020, Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân có trả lời các câu hỏi cho quý Phật tử và độc giả gần xa đến hỏi. Chúng tôi xin chia sẻ cùng quý vị sau đây:  

PHẦN 1:

 

PHẦN 2:

 

 PHẦN 3 (PHẦN CUỐI):

MỤC LỤC PHẦN 1:

1/ Chúng cháu thấy các chùa ở Việt Nam không ai treo bảng hiệu tu, cớ sao chùa Thiền Tông Tân Diệu Lại treo bảng hiệu tu ạ?  (phút 0:00:11)

2/  Pháp môn thứ sáu là Thiền tông có khác gì với các pháp môn khác của Đạo Phật? Xin Bác cho chúng cháu biết ạ! Cảm ơn Bác! (phút 0:01:26)

3/  Cháu muốn tu theo Đạo Phật mà không mê tín, cháu phải tìm đến chùa nào tu để không mê tín? Xin Bác chỉ cho cháu biết ạ? (phút 0:02:06)

4/  Đạo Phật Khoa Học là đạo như thế nào ạ? (phút: 0:02:47)

5/  Con nghe nói Đạo một chiều. Vậy Đạo một chiều là đạo như thế nào ạ? (phút 0:03:04)

6/  Đạo mà thành lập thời kỳ đồ đồng đến nay còn hợp với đời sống văn minh hiện nay nữa không ạ? (phút 0:03:33)

7/  Con người sống thời đại 4.0 sao còn tin bùa, tin chú, tin ngải nữa ạ?  (phút 0:04:12)

8/ Hiện nay là thời đại Nguyên tử mà tại sao còn có nhiều người tin chuyện bùa ngải giúp con cháu mình thi đậu nữa ạ? (phút 0:05:59)

9/ Con người có kiến chấp là như thế nào ạ? (phút  0:07:05)

10/  Đạo Phật có Tinh hoa, sao cháu không thấy chùa nào đưa Tinh hoa Đạo Phật ra dạy cho Phật tử biết ạ? (phút 0:07:37)

11/ Pháp môn Thiền tông của Đạo Phật là Pháp môn có một không hai ở Trái đất này; cớ sao một số thầy và một số Ban, Ngành của Giáo hội Phật giáo Việt Nam quyết chí dẹp cho bằng được? (phút 0:08:32)

12/  Việt Nam có vua Trần Nhân Tông tu theo Thiền tông thành Phật. Cớ sao các thầy trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho pháp môn Thiền tông là của bọn Ma vương. Vậy, vua Trần Nhân Tông tu theo Ma vương sao ạ? (phút 0:09:29)

13/  Đạo Phật là giải thoát, cớ sao không chùa nào ở Việt Nam tu giải thoát ạ? (phút 0:10:58)

14/  Người ta vào Thiền viện ngồi thiền có giải thoát được không ạ? (phút 0:12:11)

15/  Tu viện, vào đó tu gì? Vào Tu viện có tu giải thoát được không ạ? (phút 0:13:12)

16/  Chùa Thiền Tông Tân Diệu cũng thờ Phật, thờ Bồ Tát có khác gì với các chùa khác đâu ạ? (phút 0:14:12)

17/  Đạo Phật là Đạo Giác ngộ và Giải thoát, thầy tu mà không biết hai phần này. Vậy, thầy tu theo Đạo Phật là tu gì ạ? (phút 0:15:42)

18/  Thầy mà tu sai lời Phật dạy có bị nhân quả không ạ? (phút 0:17:07)

19/  Đạo Phật là Đạo Giải Thoát, cớ sao con không thấy chùa nào dạy giải thoát ạ? (phút 0:17:56)

20/  Thầy tu theo Đạo Phật mà tu tưởng có bị nhân quả gì không ạ? (phút 0:18:51)

21/  Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông là phổ biến gì ạ?  (phút 0:19:56)

22/ Bác có thể chứng minh Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông một vài thứ được không ạ? (phút 0:22:02)

23/ Đạo Phật là Đạo Giác ngộ, cớ sao các Thầy cất chùa ra không dạy giác ngộ mà lại dạy cúng, thưa Bác? (phút 0:23:35)

24/  Đạo Phật là Đạo Giác Ngộ tức hiểu biết mà các thầy lại chuyên hành nghề cúng. Như vậy phải làm sao cho các thầy hành đúng lời Phật dạy ạ? (phút 0:24:26)

24/  Thầy tu theo Đạo Phật là phải tu giống nhau, cớ sao mỗi thầy tổ chức tu một kiểu vậy? (phút 0:26:14)

25/  Nhà nước thì có Hiến pháp cho toàn dân được tự do Tôn giáo và Tín ngưỡng, cớ sao Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấm không cho Bác tự do Tôn giáo và Tín ngưỡng? (phút 0:27:04)

26/  Cháu không tu Thiền tông, cháu muốn tu niệm Phật về nước Cực Lạc hưởng sung sướng hơn cháu thích hơn có được không, thưa Bác? (phút 0:28:47)

27/  Con nghe nói trước giải phóng chùa Thiền Tông Tân Diệu của Bác là nơi nuôi giấu trên 60 chiến sĩ cách mạng. Sao Nhà nước không mang ơn vinh danh Bác mà lại muốn dẹp chùa của Bác? (phút 0:29:53)

29/ Nhà báo Thanh niên nói là rằng ông Nguyễn Văn Mừng- trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Long An cho biết “Đoàn liên ngành Ủy ban nhân dân huyện Đức Hòa phối hợp Chính quyền xã Tân Mỹ đã làm việc với ông Nguyễn Công Nhân”. Vậy, con xin hỏi Bác: tên của ông trưởng Ban Tôn giáo là ông Nguyễn Văn Mưng hay Nguyễn Văn Mừng vậy Bác?  (phút 0:34:55)

30/ Hôm trước, con có thấy Bác công khai gửi thư trả lời cho ông Nguyễn Văn Mưng- trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Long An về những sai phạm của ông khi ban hành Công văn số 08 sai luật. Có phải là ông Nguyễn Văn Mừng mà Nhà báo Khôi Nguyên đã viết không ạ? (phút 0:36:46)

31/  Sau khi Bác trả lời thư cho ông Nguyễn Văn Mưng hay ông Nguyễn Văn Mừng (theo nhà báo viết) thì ông trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Long An này đã có ban hành Công văn nào nữa cho Bác không ạ? (phút 0:37:29)

32/  Tết vừa qua, con thấy có một đoàn cán bộ tỉnh Long An trong đó có ông Nguyễn Văn Mưng- trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Long An đến chúc tết Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thưa Bác! Cho con hỏi:

  1. a) Sao cán bộ Chính quyền Nhà nước cấp tỉnh lại phải đi đến chúc tết Giáo hội tỉnh ạ? (phút 0:39:26)
  2. b) Con thấy ông Nguyễn Văn Mưng có cầm cái bao thư màu đỏ. Vậy, trong bao thư này có gì vậy, thưa Bác? (phút 0:40:45)
  1. c) Nhà nước cấm không cho cán bộ chúc tết, nhận quà cáp. Vậy, tại sao ông Nguyễn Văn Mưng lại không nghe theo ạ? (phút 0:41:47)

33/  Nhà báo Khôi Nguyên cho rằng “cá nhân Bác tự ý nắm quyền quản lý tại chùa Tân Diệu”. Xin Bác cho ý kiến ạ (phút 0:42:50)

34/  Nhà báo Khôi Nguyên cho rằng “Bác tự xưng là Viện chủ”. Xin Bác cho ý kiến? (phút 0:44:11)

35/  Nhà báo Khôi Nguyên cho rằng “Bác hoạt động Tôn giáo trái phép và đã đổi tên cho tên chùa”. Xin Bác cho ý kiến?  (phút 01:00:53)

36/  Nhà báo Khôi Nguyên cho rằng Đoàn Kiểm tra làm việc và lập biên bản người đại diện chùa Tân Diệu. Thưa Bác! Có hay không chuyện Đoàn Kiểm tra lập biên bản với Bác ạ? (phút 01:00:53)

37/  Theo nguyên tắc biên bản là phải có để lại cho Bác một bản và như vậy thì Ban liên ngành đã làm sai. Vậy, chúng ta có thể kiện được không ạ? (phút  0:49:43)

38/ Nhà báo Khôi Nguyên nói rằng: “Chùa Tân Diệu tọa lạc tại ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ do cố nữ sư cô Đức Thảo thành lập năm 1956. Đây là cơ sở thờ tự hợp pháp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An”.

  Chùa Thiền Tông Tân Diệu được thành lập vào năm 1956. Vậy, Giáo hội Phật giáo căn cứ vào đâu mà nói đây là cơ sở thờ tự hợp pháp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam ạ? (phút 0:50:25)

39/  Nhà báo Khôi Nguyên nói rằng: “theo Ban Tôn giáo tỉnh Long An, năm 1975 sư cô Thích Nữ Đức Thảo viên tịch, ngôi chùa được bàn giao cho người thân trong gia tộc quản lý”. Thưa Bác! Sư bà Đức Thảo viên tịch năm bao nhiêu mà Ban Tôn giáo tỉnh Long An nói là năm 1975? (phút 0:53:50)

40/  Nếu Sư bà Đức Thảo không viên tịch năm 1975 tức là Ban Tôn giáo tỉnh Long An đã nói sai. Sư bà viên tịch biết bao lâu mà tới giờ họ vẫn còn nói sai vậy? Vậy, thưa Bác! Ban Tôn giáo tỉnh Long An quản lý cái gì ạ? (phút 0:57:22)

41/  Nhà báo Khôi Nguyên nói rằng: “Tuy nhiên, từ năm 2009 đến nay, ông Nguyễn Công Nhân (con ruột của Sư cô Đức Thảo) cùng một số cộng sự của ông đến tự ý quản lý”.  Chùa này là của Bác, cớ sao lại nói là Bác tự ý quản lý ạ? (phút 0:58:22)

42/  Từ khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành lập năm 1981, Giáo hội có hoạt động nào quản lý chùa Thiền Tông Tân Diệu hay là bỏ tiền ra xây cất chùa Thiền Tông Tân Diệu hay không ạ?  (phút 01:00:53)

43/ Nhà báo Khôi Nguyên nói rằng: “Bác có hành vi truyền đạo trái phép”. Xin Bác cho biết ý kiến ạ?  (phút 01:04:53)

44/  Nhà báo Khôi Nguyên cho rằng: “Bác còn thay tên chùa Tân Diệu thành Thiền Tông Tân Diệu và tự xưng là Viện chủ- Trưởng Ban quản trị chùa”. Xin bác cho ý kiến ạ! (phút 01:06:10)

45/  Chủ trương của Đạo Phật là Giác ngộ và Giải thoát, chùa Thiền Tông Tân Diệu cũng theo chủ trương là dạy Giác ngộ và Giải thoát, cớ sao quý thầy trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam lại cấm Bác? (phút 01:11:10)

46/  Con thấy đa số các chùa Việt Nam đều cúng, tụng, xin xăm, bói quẻ, cầu an, cầu siêu. Đây là những việc làm của Đạo Lão, không phải của Đạo Phật và đây là những việc làm Mê tín, làm ngu đầu óc của người dân Việt Nam. Vậy, cớ sao Giáo hội Phật giáo Việt Nam không có Công văn hướng dẫn rõ ràng để phân biệt được đâu là Mê tín đâu là Chánh tín, thưa Bác?  (phút 01:13:10)

47/  Trong Hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đều có quy định rõ ràng là: việc chùa của gia tộc xin ra nhập làm thành viên của Giáo hội Phật giáo là tự nguyện không ép buộc. Vậy, con xin hỏi bác: căn cứ vào điều này của Hiến chương thì việc bác rút tên chùa Thiền Tông Tân Diệu ra khỏi Giáo hội Phật giáo Việt Nam là hợp lệ. Vậy, tại sao các thầy trong Giáo hội lại không có cho bác rút tên ra khỏi Giáo hội Phật giáo Việt Nam ạ? (phút 01:14:50)

48/  Tại sao quý thầy trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cứ muốn chiếm lấy chùa của Bác cho bằng được ạ?  (phút 01:17:04)

49/  Nhà báo Khôi Nguyên của Báo Thanh niên chưa hiểu gì đã có bài viết như thế. Vậy, Nhà báo Khôi Nguyên này có vi phạm tác phong của người làm báo không?  (phút 01:18:28)

50/  Con là một độc giả thường xuyên của Báo Thanh niên, tuy nhiên vừa rồi con thấy nhà báo Khôi Nguyên của Báo Thanh niên đăng không đúng sự thật về chùa Thiền Tông Tân Diệu. Con có lên bình luận để nói cho họ hiểu rõ về sự thật, cớ sao Ban quản trị trang web Báo Thanh niên lại ngăn chặn tin nhắn bình luận của con. Xin Bác cho biết ạ? (phút 01:19:28)

Trong khi đó, có những người bình luận khác hùa theo Báo Thanh niên thì họ cho nói. Ví dụ như nick “Dang Xuan Dien” bình luận rằng: Lợi dụng tự do tín ngưỡng để buôn thần bán thánh cần phải xử lý nghiêm và tuyên truyền sâu rộng cho Dân biết.  Nick Đặng Xuân Diên bình luận trên Báo Thanh niên đúng hay sai ạ?  (phút  01:21:25)

51/ Thư Bác! Con lên mạng tìm từ khóa: “Nhà báo Khôi Nguyên Báo Thanh niên” thì thấy có tên mà không có hình thật, mà chỉ có hình đại diện nặc danh.  Tại sao lại như vậy ạ?  (phút 01:22:45)

52/  Ngoài Báo Thanh niên đăng ngày 22 tháng 5 năm 20 20, con cũng có thấy Báo Long An cũng có đăng bài báo nói sai về chùa Thiền Tông Tân Diệu cũng vào ngày 22 tháng 5 năm 2020, tác giả là nhà báo Lê Đức. Xin bác cho ý kiến ạ? (phút 01:23:12)