Tin nổi bật

Video Giải Đáp Đạo Phật Khoa học Thiền Tông ngày 28 tháng 6 năm 2020 (MỤC LỤC)

Thưa quý độc giả và Phật tử,

Ngày Chủ Nhật 28-06-2020 vừa qua, tại Tổ đình chùa Thiền tông Tân Diệu có tổ chức buổi lễ Giải đáp Đạo Phật Khoa học Thiền tông. Chúng tôi xin được chia sẻ nguyên văn toàn bộ video cùng quý độc giả và Phật tử:

 

MỤC LỤC GIẢI ĐÁP THIỀN TÔNG 28 THÁNG 6 NĂM 2020

 1. 0:03:17 – Câu chuyện ngộ thiền của ông Phan Phê – 85 tuổi, cư ngụ tại BR-VT
 2. 0:08:04 – Các vị Phật trước Như Lai lại không dạy con Người giác ngộ – giải thoát?
 3. 0:10:41 – Như Lai không đưa vợ đẹp, con xinh trở về Phật giới ?
 4. 0:12:31 – Trước khi Như Lai tới trái đất trong con Người có Phật tánh hay không ?
 5. 0:13:55 – Phật tử, Đại đức, Thượng Tọa, Hòa Thượng ai là cao nhất ?
 6. 0:17:15 – Kiến trúc thượng tầng & nguyên tắc phân công xã hội của Phật giới ?
 7. 0:18:26 – Tình yêu có nằm trong tánh người ?
 8. 0:19:46 – Con người không là sự kết hợp của 1 Phật tánh của cha & mẹ, mà là của 1 Phật tánh lạ ?
 9. 0:20:46 – Kiểm soát được dòng điện từ: Âm Dương & Quang ?
 10. 0:21:41 – Khao khát muốn thấy được Phật tánh thanh tịnh ?
 11. 0:23:55 – Thành lập Đạo tràng Thiền tông tại địa phương ?
 12. 0:29:42 – Tổ chức tang lễ khi vừa mất, có ảnh hưởng gì đến đường về Phật giới ?
 13. 0:32:12 – Tu theo Tịnh độ đã giải thoát hoàn toàn chưa ?
 14. 0:36:05 – Có công đức nhưng chưa đủ số năm luân hồi, có về được Phật giới ?
 15. 0:42:33 – Mặt trăng có phải là hành tinh trong Tam giới ?
 16. 0:46:36 – Tu Thiền tông sống trong gia đình theo nhiều đạo khác
 17. 0:49:31 – Tu Thiền tông trong gia đình có đám cúng bái
 18. 0:52:59 – Người tu Thiền tông mà thối lui
 19. 0:55:06 – Thân trung ấm có phân biệt được vị trí: trên – dưới, trước – sau ?
 20. 0:56:33 – Sự ảnh hưởng đến quá trình thức dậy và sự sáng suốt của trung ấm thân ?
 21. 0:58:28 – Cách dừng lại của trung ấm thân khi đi theo hoa tiêu giả ?
 22. 1:00:15 – Pháp trần là phải học từng câu, từng chữ
 23. 1:01:34 – Tâm – Tài – Lực?
 24. 1:05:11 – Có tánh THAM có giải thoát được không ?
 25. 1:06:13 – Thích LỪA người khác, thì có giải thoát được không ?
 26. 1:07:11 – Tại sao Lục Tổ Huệ Năng không cho ngồi thiền ?
 27. 1:08:47 – Đạo Phật là đạo “giác ngộ” & “giải thoát”. Cớ sao không ai thích tu ?
 28. 1:11:12 – Khoa học tiến, tôn giáo phải lùi. Làm sao cho Tôn giáo không lùi ?
 29. 1:12:52 – Người tu theo đạo Phật, phải tu làm sao để không sai với lời Đức Phật dạy ?
 30. 1:13:56 – Soạn giả Nguyễn Nhân tu gì ?
 31. 1:15:51 – Đạo Phật có phải có 84.000 pháp môn tu không ?
 32. 1:17:09 – Tại sao chỉ có chùa TT. Tân Diệu dạy CÔNG THỨC ĐƯỜNG VỀ PHẬT GIỚI ?
 33. 1:19:06 – Giáo lý đạo Phật khoa học Thiền tông, mục đích dạy gì ?
 34. 1:21:57 – Giáo lý đạo Phật khoa học Thiền tông, có thể xuất bản được không ?
 35. 1:24:39 – Nếu Quyển Quyển “Giáo lý đạo Phật khoa học Thiền tông Việt Nam” không được xuất bản, vậy phải làm cách nào để quyển giáo lý này đến được tay của Người đọc ?
 36. 1:25:55 – Cớ sao các NXB không giúp xuất bản các quyển sách Thiền tông?
 37. 1:27:33 – Vị Phật có: hóa thân, ứng thân, phân thân vào trái đất này không ?
 38. 1:30:36 – Sau này chùa TT. Tân Diệu có tổ chức các buổi giải đáp ?
 39. 1:31:20 – Sau này ai chịu trách nhiệm chính trả lời giải đáp ?
 40. 1:32:27 – Người đứng ra trả lời các giải đáp tại chùa Thiền tông sau này có chịu được áp lực ?
 41. 1:33:30 – Không chùa nào dạy GIÁC NGỘ ?
 42. 1:35:02 – Nói soạn giả Nguyễn Nhân là “Ngụy tạo sách Thiền tông” !
 43. 1:36:29 – Có Thầy chửi soạn giả Nguyễn Nhân là “Học chưa bằng lá mít về Phật học, mà Bác cũng bày đặt viết sách, viết không đúng chút nào về giáo lý Đạo phật hết” !
 44. 1:38:06 – Đạo Phật là việc của các vị Thầy. Soạn giả Nguyễn Nhân “ôm” chi việc này, để bị chửi !
 45. 1:39:29 – Quyển GIÁO LÝ, sao không truyền cho các vị CHƯ TĂNG ?
 46. 1:41:18 – Quyển GIÁO LÝ, sao Đức Phật không truyền theo KINH PHỔ THÔNG ?
 47. 1:43:09 – Tu theo Đạo Phật để được gì ?
 48. 1:46:17 – Tổ Đạo Tín lại có nhân duyên lớn gặp được Đức Phật ?
 49. 1:47:46 – Bể tánh thanh tịnh trong phật giới của chính mình
 50. 1:49:39 – Tổ Đạo Tín đã mở được “Tri Kiến Phật”
 51. 1:52:16 – Con của Đức Phật đi theo dòng Thiền tông để tạo Công đức
 52. 1:55:42 – La Hầu La là vị tổ thứ mấy trong dòng thiền tông ?
 53. 1:56:31 – Thuộc PHÁP TRẦN không ai GẠT được !
 54. 1:58:23 – Điều kiện của một vị Tăng “đúng nghĩa”
 55. 2:01:27 – Thời này Tăng: đệ tử đông, chùa to Phật lớn, làm sao cắt ái, dứt trừ bản ngã được ?
 56. 2:02:53 – Tánh thấy – Ý thấy – Căn thấy ?
 57. 2:04:22 – Tâm thấy là cái gì ?
 58. 2:05:48 – Cách xuất ra kệ ngộ thiền
 59. 2:07:24 – Tu Thiền tông bỏ kiến chấp & tham
 60. 2:08:23 – Cách thử hoa tiêu 3 lần
 61. 2:09:46 – Nghiên cứu kỹ LỜI DẶN DÒ VỀ PHẬT GIỚI
 62. 2:10:45 – Tạo công đức giúp người thân
 63. 2:13:38 – Hoa tiêu của vị Phật di chuyển sao sao ?
 64. 2:15:13 – Vòng hoàng đạo 2, 3 lại có nước, trái cây và hoa lá ?
 65. 2:17:45 – Thơ kệ được “nhái lại” giống của Đức Phật thì có được chấp nhận không ?
 66. 2:19:41 – Vị Thánh là ai ?
 67. 2:21:01 – Vị Phật dẫn đường về Phật giới
 68. 2:22:25 – Quyển “Giáo lý” là kim chỉ nam để tu theo Thiền tông
 69. 2:24:34 – TT. Trúc Lâm Yên Tử và TT. Tân Diệu, có phải 1 nguồn gốc ?
 70. 2:27:32 – Chư Phật luôn trụ khi đi?
 71. 2:31:32 – Đạo Phật khác với các đạo khác ?
 72. 2:32:24 – Thiền tông phải được phổ biến ra từ từ ?
 73. 2:33:57 – Luân hồi là gì ?
 74. 2:34:26 – Giải thoát là gì ?
 75. 2:35:14 – Thiền tông có đến 3 quyển giáo lý
 76. 2:38:32 – Đạo Nhất Tự và Đạo Nhất Thừa, là gì ?
 77. 2:40:17 – Giải thích Long Nữ thành Phật nhanh hơn nhận hạt châu trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa?
 78. 2:42:28 – Giải thích khoa học về PHẬT TÁNH
 79. 2:43:41 – Người đạt Bí mât thiền tông và giảng sư Thiền tông, trả lời luôn đúng ?