Tin nổi bật

VIDEO HOANG MANG VÀ BỨC XÚC CỦA NHỮNG PHẬT TỬ MUỐN TU CHÂN CHÍNH

Thưa quý độc giả và Phật tử gần xa,

Vừa qua, Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu có nhận được video của những Phật tử muốn tu theo chánh pháp của đạo Phật. Trước kia, họ đến các chùa để cầu pháp giác ngộ và giải thoát. Tuy nhiên, họ không tìm được những lời giải đáp thật thuận lý ở các nơi mà họ đến.

Tình cờ, họ gặp được pháp môn Thiền tông của chùa Thiền tông Tân Diệu phổ biến ra. Họ thấy rất hay, rất thực tế, khoa học và không mê tín dị đoan. Họ đánh giá, có lẽ đây mới đúng là chánh pháp của Đức Phật dạy.

Thế nhưng giờ đây, họ vô cùng hoang mang và bức xúc khi nghe được những video của nhiều vị thầy giữ chức vụ quan trọng trong GHPGVN, chê và chửi chùa Thiền tông Tân Diệu là tà đạo, là ma vương. Rồi Ban trị sự GHPG tỉnh Long An lại đi cướp một cái chùa nhỏ ở làng quê nghèo, vi phạm nghiêm trọng Hiến chương GHPGVN và Nội quy Ban Tăng Sự.

Đồng thời, họ cũng thấy nhiều cán bộ xã Tân Mỹ và tỉnh Long An, lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình mà ban hành công văn sai chức năng, nhiệm vụ, vi phạm luật tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng của Quốc hội ban hành.

Các Phật tử này quyết định thực hiện video để nói lên tâm tư, nguyện vọng của mình để chia sẻ cho nhiều người cùng biết không ngoài mục đích vì một Giáo hội Phật giáo trật tự, lề lối và trí tuệ, cũng như một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

Chúng tôi xin được chia sẻ cùng đông đảo quý Phật tử và độc giả gần xa.