Tin nổi bật

Video Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy con Sự thật nơi trái đất này

Thưa quí độc giả và Phật tử,

Quyển sách: “Đức vua Trần Nhân Tông dạy con cách giữ nước, tín ngưỡng, công thức Giải thoát và sự thật nơi trái đất này” là quyển sách thứ 11 trong bộ sách viết về Thiền tông học của soạn giả Nguyễn Nhân.

Có thể nói, đây là một tài liệu khoa học vô cùng quí giá, giúp cho thế hệ hậu lai chúng ta hình dung về một quá khứ hào hùng của một ý chí và tinh thần tuyệt vời của quân và dân nhà Trần ở nước ta, vào thế kỷ thứ 13.

Hơn thế nữa, quyển sách còn giúp cho người tìm hiểu đạo Phật nhận ra cái tinh hoa cao quí của Đạo Giác ngộ. Đạo được các nhà trí thức, các nhà khoa học xem là đạo khoa học và trí tuệ. Thế nhưng, đạo Giác ngộ của Đức Phật ngày nay dường như đã bị một số phần tử lợi dụng, để đưa mê tín dị đoan vào. Làm ô danh đạo Phật cũng như mất đi cái tinh ba vốn có.

Cái tính ba ở đây, là quyển sách chỉ ra cho người đọc phần nào sự thật nơi trái đất này, giúp cho con người bớt phần mê tín. Một khi sự mê tín đã được xóa sạch thì xã hội sẽ phồn thịnh và quốc gia Việt Nam chúng ta sẽ an ổn.

Nhân dịp này, chúng tôi xin trích những đoạn video bao gồm toàn bộ nội dung quyển sách số 11 này, nhằm giúp cho những ai không có thời giờ đọc sách có thể xem và nghe lại, để phần nào chiêm ngưỡng lại vẻ đẹp của một thời hào hùng trong lịch sử dân tộc ta.

Mời quí độc giả và Phật tử đón xem.

Xem đầy đủ toàn bộ Video ở đây:

Xem từng phần Video ở bên dưới:

01. Lời giới thiệu

02. Giới thiệu buổi lễ truyền ngôi vua cho Thái Tử Trần Anh Tông

03. Thái Tử Trần Anh Tông hỏi câu 1-2

04. Thái Tử Trần Anh Tông hỏi câu 3-8

05. Thái Tử Trần Anh Tông hỏi câu 9-10

06. Thái Tử Trần Anh Tông hỏi câu 11-23

07. Thái tử Trần Anh Tông hỏi câu 24-44

08. Thái tử Trần Anh Tông hỏi câu 45-81

Phần IV: Các vị cao niên hỏi câu 1-6:

Phần IV: Các vị cao niên hỏi câu 7-12:

Phần IV: Các vị cao niên hỏi câu 13-18:

Phần IV: Các vị cao niên hỏi câu 19-24:

Phần V: Vua Trần Nhân Tông dạy căn bản đạo Phật:

Phần VI: Vua Trần Nhân Tông dạy tuyệt mật đạo Phật Thiền tông:

Hết Video