Tin nổi bật

Video trích đọc lá thư của soạn giả Nguyễn Nhân gửi Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ

Thưa quý độc giả và Phật tử,

Ngày 28-07-2019 vừa qua, tại Tổ đình chùa Thiền tông Tân Diệu, số 273 ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, có tổ chức buổi lễ truyền thiền cho tổng cộng 30 Phật tử Thiền tông đã giác ngộ thiền tông. Trong đó, có phần trích đọc lá thư của soạn giả Nguyễn Nhân gửi Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ, về việc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam liên huyện Đức Hòa Đức Huệ yêu cầu Phòng Nội Vụ huyện Đức Hòa, đề nghị Ủy Ban Nhân Dân xã Tân Mỹ cho Sư về trụ trì chùa Thiền tông Tân Diệu.

Chúng tôi xin trích nguyên văn đoạn phim Video về phần đọc lá thư này. Xin chia sẻ cùng quý độc giả và Phật tử:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

*******

     Kính gởi:

     – Ông Bộ trưởng Bộ Nội Vụ.

     Đồng kính gởi:

     – Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, liên huyện Đức Hòa – Đức Huệ.

     Và đồng kính gởi:

     – Ban Tôn Giáo Chính Phủ;

     – Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Long An;

     – Sở Nội Vụ tỉnh Long An;

     – Ban Tôn Giáo tỉnh Long An;

     – Ủy Ban Nhân Dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An;

     – Phòng Nội Vụ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An;

     – Ban Tôn giáo huyện Đức Hòa, tỉnh Long An;

     – Ủy Ban Nhân Dân xã Tân Mỹ;

     – Ủy Ban Mặt Trận xã Tân Mỹ;

     – Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trung Ương và Văn phòng 2 tại TP.HCM;

     – Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Long An;

     (Để quý vị và các Cơ quan biết).

     Trích yếu: V/v Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam liên huyện Đức Hòa Đức Huệ yêu cầu Phòng Nội Vụ huyện Đức Hòa, đề nghị Ủy Ban Nhân Dân xã Tân Mỹ cho Sư về trụ trì chùa Thiền tông Tân Diệu ở số 273, ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

     – Họ và tên người trình bày:

     * Ông Nguyễn Công Nhân, sanh 17-9-1.938 tại Long An.

     Chứng minh nhân dân số: 020.690.465, do Sở Công An TP. HCM cấp ngày 02-03-2.006.

     – Cư ngụ nhà số: 362, đường Lý Thái Tổ, phường 01, quận 03, TP.HCM.

     – Hiện là Chủ ngôi chùa Thiền tông Tân Diệu, kiêm Trưởng Ban Quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu này.

     Trân trọng kính tường trình lên ông Bộ trưởng Bộ Nội Vụ và quý vị rõ về tiểu sử ngôi chùa Thiền tông Tân Diệu này:

     Một: Năm 1.950, mẹ ruột tôi là bà Trần Thị Liệu, buôn bán vải ở Chợ Lớn, được Thiền sư Thích Đức Hà, tu ở huyện Hóc Môn, Sài Gòn, có tặng cho mẹ tôi 6 quyển sách viết về Đạo Phật Thiền Tông, gồm:

 • Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông;
 • Huyền Ký của Đức Phật bí mật truyền theo dòng Thiền Tông;
 • Khai thị Thiền tông;
 • Cuộc đời và ngộ đạo của 36 vị Tổ Thiền tông: Ấn Độ – Trung Hoa và Việt Nam;
 • Đức Phật dạy tu Thiền tông;
 • Đức vua Trần Nhân Tông dạy con cách giữ nước và Tín ngưỡng.

* Thiền sư Thích Đức Hà có dạy mẹ tôi như sau:

     Đạo Phật tu có tất cả là 6 pháp môn tu:

     – Một là Tiểu thừa:Tu chứng quả cao nhất là Thánh A La Hán, tức Thánh Bất động;

     – Hai là Trung thừa: Tu học cao nhất là làm Giảng sư Đạo Phật;  

     – Ba là Đại thừa: Tu học cao nhất là làm Kỹ sư Đạo Phật; 

     – Bốn là Niệm Phật: Tu niệm thành công cao nhất là Vãng sanh lên nước Cực Lạc hưởng vui sướng tột cùng trong không gian vui tươi thanh tịnh; 

     – Năm là Niệm Chú: Tu niệm được hiển linh làm Thần Y trị bệnh.  

     * Hiện nay, 5 pháp môn này đang lưu hành khắp trên thế giới, trong đó có nước Việt Nam ta.

* Thiền sư Thích Đức Hà dạy mẹ tôi tiếp:

     * Pháp môn thứ 6 là Thiền tông, Đức Phật có dạy như sau:

     – Đến đời Mạt thượng pháp, pháp môn thứ 6 này mới được công bố và phổ biến ra để nhân dân Việt Nam và Thế giới ai biết là đạo Phật có đầy đủ là 6 pháp môn tu.

     * Pháp môn thứ 6 này Đức Phật không dạy tu, mà chỉ dạy có 2 phần:

     Một là Giác ngộ: Tức hiểu biết từ: Con người, vạn vật, trái đất, Tam giới, Phật gưới, Càn khôn vũ trụ, Nhân quả luân hồi, v.v…

     Hai là Giải thoát: Tức giải vùng để thoát ra ngoài Quy luật Nhân quả luần hồi của trái đất trở về Phật giới, gọi là thành Phật.

     * Pháp môn thứ 6 này được 2 danh dự như sau:

     1- Trong đạo Phật có Tinh hoa của đạo Phật.

     2- Nhà Khoa học, nhà Vật lý học, người Học thức cao, v.v…

     * Họ cho trong đạo Phật có Tinh hoa của Nhân loại, là nói pháp môn thứ 6 là Thiền tông này vậy!

* Thiền sư Thích Đức Hà nói tiếp:

     – Sau 01 tuần, nếu Cô đọc các quyển sách này mà Cô Thấy bằng tánh Phật thanh tịnh của chính Cô, thì Cô sẽ nhận 6 quyển sách này để phổ biến ra cho nhiều người cùng biết, còn Cô không Thấy bằng tánh Phật thanh tịnh của chính Cô, thì 6 quyển sách này tôi lấy lại giao cho người khác.

     – Mẹ tôi nhận 6 quyển sách nói trên đem về nhà đọc.

     – Sau 7 ngày, mẹ tôi biết tất cả những gì mà Đức Phật dạy trong 6 quyển sách này, mà biết thật rõ ràng, thực tế và khoa học, mà Thiền sư Thích Đức Hà gọi là Thấy bằng tánh Phật thanh tịnh của chính mình.

     – Đúng 01 tuần sau, Thiền sư Thich Đức Hà đến, mẹ tôi trình bày thật rõ ràng về pháp môn thứ 6 là Thiền tông, nên Thiền sư Thích Đức Hà để lại 6 quyển sách này.  

     – Năm 1.956, mẹ tôi sang sạp vải ở Chợ Lớn, về xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, xin ông, bà ngoại đất xây chùa, được ông, bà ngoại cho số đất này, mẹ tôi xin phép Chính quyền huyện Đức Hòa, xây lên ngôi chùa Thiền tông Tân Diệu này.

     – Năm 1.958, mẹ giao lại cho tôi quản lý ngôi chùa Thiền tông Tân Diệu này.

     – Năm 1.960 – 1.975, tôi lấy ngôi chùa Thiền tông Tân Diệu này làm Cơ sở nuôi trên 20 Chiến sỹ Cách mạng.

     – Hiện nay, nhiều người còn sống và đảm nhận chức vụ trong Nhà nước, gồm:

     1- Thiếu tướng Lê Văn Thạo: Tham Mưu trưởng Biên phòng Tây Nam Tổ quốc Việt Nam.

     2- Ông Lê Văm Lùm: Chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc Việt Viêt Nam, xã Tân Tân Mỹ, Đức Hòa, Long An.

     3- Ông Trần Văn Truông: Làm việc tại Đài Truyền hình tỉnh Long An.

     Kính trình ông Bộ trưởng và quý vị:

     – Năm 1.978, tôi có đem ngôi chùa Thiền tông Tân Diệu này xin làm thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam liên huyện Đức Hòa – Đức Huệ.

     – Từ năm 1.978 – 2.017, Giáo hội Phật giáo Việt Nam liên huyện Đức Hòa – Đức Huệ có để cử tất cả là 8 Sư về trụ trì chùa Thiền thông Tân Diệu này. Nhưng tất cả 8 Sư không tu theo đạo Phật mà tu theo đạo Lão và các đạo khác, rồi tự động bỏ chùa ra đi và nói:

     – Chùa Thiền tông Tân Diệu này quá nhỏ, chỉ có 210 thước vuông, ở thôn quê, ít người đến, không làm ra tiền, nên không Sư nào ở lâu được, nên các Sư bỏ đi mà không cần từ giả tôi.

     Nay Giáo hội Phật giáo Việt Nam liên huyện Đức Hòa – Dức Huệ lại yêu cầu Phòng Nội Vụ  huyện Đức Hòa yêu cầu Ủy Ban Nhân Dân xã Tân Mỹ, yêu cầu tôi cho Sư về trụ trì chùa Thiền tông Tân Diệu nữa.

     Kính trình ông Bộ trưởng và quý vị:

     Năm 2.016, tôi có đem quyển Huyền Ký của Đức Phật xin xuất bản, do 2 nhà Xuất bản sau đây cấp phép:

 • Nhà Xuất bản Tôn Giáo, thuộc Ban Tôn Giáo Chính Chủ, Bộ Nội Vụ.
 • Nhà Xuất bản Hồng Đức, thuộc Hội Luật gia Việt Nam.

     * Ngày 14-5-2.017, Ban Quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu chúng tôi:

     – Xin 3 cấp Chính quyền của tỉnh Long An.

     – Xin 2 cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng của tỉnh Long An.

     – Xin công bố quyển Huyền Ký này ra và được 3 cấp Chính quyền của tỉnh Long An và 2 cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam chấp thuận.

     – Ngày công bố quyển Huyền Ký, có sự tham dự của các cấp Chính quyền của tỉnh Long An, các cấp Giáo hội Phật giáo cũng của tỉnh Long An tham dự.

     – Có sự tham dự của:

     – Đài Truyền hình Việt Nam;

     – Đài Tiếng nói Việt Nam;

     – Báo chí thủ đô Hà Nội và TP.HCM;

     – Trên 1.000 người Trí thức và nhân dân trong cả nước tham dự.

     * Sáu tháng sau, khi quyển Huyền Ký được công bố ra các đơn vị và các Thầy nêu tên dưới đây chửi tôi dữ dội lắm, như:

     * Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam liên huyện Đức Hòa – Đức Huệ, làm khó dễ tôi đủ chuyện.

     – Ra Công văn số 02/CV/BTS, đề ngày 14-5-2.018, áp dụng theo Hiến Chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cấm không cho chùa Thiền tông Tân Diệu chúng tôi sinh hoạt, cũng như không cho phổ biến quyển Huyền Ký này ra, mặc dầu quyển Huyền Ký này được 2:

 • Nhà Xuất bản Tôn Giáo, thuộc Ban Tôn Giáo Chính Chủ, Bộ Nội Vụ;
 • Nhà Xuất bản Hồng Đức, thuộc Hội Luật gia Việt Nam.

     Xuất bản một cách rất đúng Luật và hợp pháp.

     – Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam liên huyện Đức Hòa – Đức Huệ, ỷ mình có Hiến Chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nên mới cấm chùa Thiền tông Tân Diệu chúng tôi như vậy!

     * Thượng tọa, Tiến sĩ Thích Nhật Từ, tu ở chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, TP.HCM, chửi người viết sách bị bệnh Hoang Tưởng, Tâm Thần. V.v…

     * Thượng tọa, Tiến sĩ Thích Lệ Thọ, tu ở chùa quận 12, TP.HCM, chửi Huyền Ký là của Ma Vương! V.v…

     * Giảng sư Phật giáo, Thích Phước Tiến, tu ở Tu viện Tường Vân, huyện Bình Chánh, TP.HCM, chửi Huyền Ký là bịa đặt! V.v…

     Kính thưa ông Bộ trưởng và quý vị:

     – Vì sao Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam liên huyện Đức Hòa – Đức Huệ được quyền cấm chùa Thiền tông Tân Diệu như vậy?

     – Tôi xin kính thưa và trình bày các phần như sau:

     1- Quốc gia nào cũng có “Hiến Pháp”. Hiến Pháp là quyền lực của Quốc gia đó.

     2- Tổ chức nào có Hiến Chương, thì tổ chức có Hiến Chương cũng có quyền lực như Hiến Pháp vậy.

     Vì vậy, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam liên huyện Đức Hòa – Đức Huệ mới đưa Hiến Chương ra cấm chùa Thiền tông Tân Diệu bằng 01 Công văn số: 02/CV/BTS, đề ngày 14-5-2.018.

     – Cấm chùa Thiền tông Tân Tân Diệu chúng tôi dừng tất cả mọi hoạt động về Tôn giáo và Tín ngưỡng, còn nhờ Chính quyền và Công an thực hiện lệnh cấm này!

     Vì quá sợ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam liên huyện Đức Hòa – Đức Huệ .

     – Nên này 20-5-2.018, tôi làm đơn xin rút  chùa Thiền tông Tân Diệu ra khỏi Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam liên huyện Đức Hòa – Đức Huệ, để không còn bị Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam ép buộc không cho sinh hoạt nữa, nhưng đến nay Giáo hội Phật giáo không trả lời là có chấp thuận hay không.

     – Hôm nay, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam liên huyện Đức Hòa – Đức Huệ, sử dụng quyền lực của mình với Phòng Nội vụ huyện Đức Hòa và xã Tân Mỹ, ép khôngcho chùa Thiền tông Tân Diệu chúng tôi hoạt động theo Luật pháp của Nước CHXHCN Việt Nam.

     Bằng chứng là ngày hôm nay, ép buộc chùa Thiền tông Tân Diệu chúng tôi phải nhận Trụ trì về Quản lý chùa, mục đích của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam liên huyện Đức Hòa – Đức Huệ có ý đồ như sau:

* Khi tôi nhận Trụ trì về, 01 ngày sau chùa này sẽ bị đập bỏ ngay!

Kính thưa ông Bộ trưởng và quý vị:

     Ban Quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu cũng xin báo cáo việc sinh hoạt tại chùa Thiền tông Tân Diệu như sau:

     Chỉ Chủ nhật hằng tuần mở cửa từ 8 giời sáng đến 3 giờ chiều, để làm 2 việc:

     Một: Có khách yêu cầu hành lễ truyền Thiền, thì chúng tôi tổ chức hành lễ truyền thiền.

     Hai: Có khách hỏi về Thiền tông, chúng tôi đứng ra trả lời.

     * Chùa Thiền tông Tân Diệu chúng tôi có 6 không:

 • Không đốt nhang;
 • Không lạy Phật;
 • Không cúng Phật;
 • Không cầu Phật;
 • Không tụng kinh Phật;
 • Không xin Phật một điều gì.

Vì vậy, chùa Thiền tông Tân Diệu không có trụ trì, nên không nhận Sư về được.

     * Trân trọng xin báo cáo lên ông Bộ trưởng và quý vị biết, xin 3 điều như sau:

     Một: Kính xin ông Bộ trưởng, đề nghị Sở Nội Vụ tỉnh Long An, báo với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An là chùa Thiền tông Tân Diệu không còn là thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nữa.

     Hai: Chùa Thiền tông Tân Diệu không có chức Trụ trì.

     Ba: Đề nghị Phòng Nội vụ huyện Đức Hòa cấp phép hoạt Tôn giáo tập trung cho chùa Thiền tông Tân Diệu, để đúng theo Luật Tín ngưỡng và Tôn giáo số 02 của Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 01-01-2.018.

     * Trân trọng kính chào và biết ơn ông Bộ trưởng và quý vị. 

Xã Tân Mỹ, này  28   tháng 7  năm 2019.

Người viết và đứng đơn trình bày:

Nguyễn Công Nhân

Tên gọi khác: Thiền gia, soạn giả Nguyễn Nhân