Tin nổi bật

“Xuất hồn” để nhập vào Phật Quốc!

Bác sỹ Đào Trọng Phan, sanh năm 1958, tại quận Một TP. Hồ Chí Minh. Cư ngụ tại thành phố Sydney, nước Australia, có công kích như sau:

– Thầy chúng tôi dạy tu “Xuất Hồn” ra khỏi thân tứ đại này để hòa nhập vào Phật quốc, cứ tập thuần thục được như vậy, khi bỏ xác thân này mới vào cõi Phật được. Ở đây, Trưởng ban chỉ dạy tu cứ để tâm thanh tịnh, khi tâm thanh tịnh rồi, tâm nó sẽ đi đâu? Có phải Trưởng ban lừa người, nên dạy pháp môn này?

Cũng lại một câu hỏi công kích nữa, vậy xin quí vị hãy nghe câu trả lời của vị Trưởng ban như thế nào?

Trưởng ban trả lời:

– Chúng tôi vừa nghe Bác sỹ đưa ra pháp môn tu “Xuất Hồn” là chúng tôi biết đó là ai dạy rồi. Chúng tôi xin nói thẳng về pháp môn này cho Bác sỹ biết:

Trước năm 1.975, vị này dạy tu “Xuất Hồn” ở tại nhà  số…, đường Nguyễn Biểu, quận 5, TP. Hồ Chí Minh. Sau năm 1.975, vị này sang nước Úc sinh sống.

Trưởng ban lại hỏi Bác sỹ Đào Trọng Phan:

– Theo như lời Bác sỹ nói, người tu theo pháp môn “Xuất Hồn” để vào sống nơi Phật quốc, vậy Phật quốc ở nơi đâu?

Trưởng ban nói tiếp:

– Hiện Bác sỹ ở nước Úc, muốn về Việt Nam mua vé máy bay đi thì dễ rồi, còn khi Bác sỹ chết, nếu may mắn còn làm được “Trung Ấm Thân” thì di chuyển về Việt Nam cũng dễ.

Còn Phật quốc của Đức Phật A Di Đà đi, cách địa cầu này đến 8 muôn 4 ngàn ức cõi, tức 8 muôn 4 ngàn tỷ hành tinh có sự sống, Bác sỹ có biết đường đi không?

Chỉ có mấy nước gần Việt Nam nhất, khi đi qua đó còn không biết tiếng, huống chi qua nước của Đức Phật A Di Đà.

Nước Ngài xa quá, không biết Ngài sử dụng tiếng gì để tiếp Bác sỹ đây?

Nếu Bác sỹ biết tiếng của Ngài đi nữa, thì Ngài sẽ phân công cho Bác sỹ làm việc; Bác sỹ muốn làm việc gì ở bên nước của Ngài, hay Bác sỹ qua đó làm nghề Bác sỹ tiếp, nếu Bác sỹ không muốn làm việc gì hết, chẳng lẽ Bác sỹ qua đó ăn no rồi ở không, thì không thể được!

Vì sao không thể được?

Chúng tôi chỉ nói nhỏ hẹp ở gia đình Bác sỹ thôi, khi Bác sỹ già chưa chắc có đứa con nào nó nuôi Bác sỹ, nếu nói cháu nuôi thì khó lắm.

Vì sao vậy?

Vì người già là của nợ cho con cháu, Bác sỹ có công nuôi lớn tụi nó mà còn vậy, huống chi Bác sỹ là người chỉ có lòng nhớ đến Đức Phật A Di Đà, Bác sỹ nhớ đến Ngài thì Ngài rước Bác sỹ về nước Ngài ở, với một điều kiện là Bác sỹ phải làm việc.

Chúng tôi xin đọc một đoạn trong kinh A Di Đà mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có người sống ở nước của Đức Phật A Di Đà như sau:

– Sáng ra đi cúng các tầng Phật xưa.

Tức ngày nào cũng vậy, sáng ra là phải đi cúng các vị Phật trước, giống như hiện tại ở thế giới này, sáng nào cũng phải cúng Phật vậy.

Vì vậy, người tu theo pháp môn Niệm Phật A Di Đà là muốn đi làm công ở nước Phật này chớ không tu để giải thoát.

Trưởng ban hỏi Bác sỹ Đào Trọng Phan:

– Bác sỹ tu theo đạo Phật để tìm cái gì?

Bác sỹ Đào Trọng Phan trả lời:

– Tu theo đạo Phật là để giải thoát.

Trưởng ban hỏi:

– Tu làm sao để được giải thoát?

Bác sỹ ngồi suy nghĩ một hồi lâu mà không trả lời, nên Trường ban nói:

– Chỉ chữ giải thoát mà Bác sỹ không trả lời được mà muốn đến đây định “đốn ngã” chúng tôi được sao?

Bác sỹ Đào Trọng Phan, hết sức hổ thẹn và xin lỗi Trưởng ban.

Trích quyển “Hành đúng lời Phật dạy chắc chắn Giải thoát” – tác giả Nguyễn Nhân.