Tin nổi bật

LỄ CÔNG BỐ HUYỀN KÝ ĐỨC PHẬT TRUYỀN THEO DÒNG THIỀN TÔNG, NƠI TINH HOA HỘI TỤ!

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

THIỀN TÔNG VIỆT NAM

273, ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

—000—

THÔNG BẠCH

LỄ CÔNG BỐ HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT

TRUYỀN THEO DÒNG THIỀN TÔNG

Kính thưa quí vị:

Ngày 14-5-2017, Ban Quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu chúng tôi, có tổ chức buổi lễ Công bố tập Huyền Ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền tông, do 2 Nhà Xuất bản sau đây cấp phép:

    Một: Nhà Xuất bản Tôn Giáo, thuộc văn phòng Thủ tướng Chính phủ.

    Hai: Nhà Xuất bản Hồng Đức, thuộc Hội Luật Gia Việt Nam.

Ban Quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu chúng tôi cũng có đơn đề nghị với Ban Tôn Giáo, thuộc Sở Nội vụ, tỉnh Long An.

Được Ban Tôn Giáo, thuộc Sở Nội vụ, tỉnh Long An, chuyển đơn chúng tôi đến 4 Cơ quan nêu sau:

      1/- Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An.

      2/- Phòng Nội vụ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

      3/- Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam liên huyện Đức Hòa Đức Huệ, tỉnh Long An.

      4/- Ủy Ban Nhân Dân xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa.

Đề nghị các cơ quan này hướng dẫn Ban Quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu chúng tôi, tổ chức buổi lễ Công bố tập Huyền Ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền tông theo tinh thần Nghị định số 92/2012/NĐ-CP, ngày 8-11-2012, của Thủ tướng Chính phủ.

Do vậy, đúng 8 giờ sáng ngày 14-5-2017, Ban Quản trị chùa Thiền tông chúng tôi tổ chức buổi lễ công bố tập Huyền Ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền tông, do 2 Nhà Xuất bản nêu trên xuất bản.

Vậy, Ban Quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu chúng tôi, kính Thông bạch đến quí:

      1/- Ban Tôn Giáo các tỉnh, thành phố.

      2/- Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo các tỉnh, thành phố.

      3/- Cơ quan văn hóa và báo đài.

Tập Huyền Ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền tông gồm có như sau:

      1/- Quyển Huyền Ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền tông (cả 2 Nhà Xuất Bản nêu trên).

      2/- Đĩa DVD trình bày về dòng chảy của Mạch nguồn Thiền tông.

      3/- Quyển đức vua Trần Nhân tông dạy con cách giữ nước và tín ngưỡng của Nhà Xuất bản Hồng Đức.

      4/- Tập công bố Huyền Ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền tông.

      5/- Các bài Tham luận và Tự luận của độc giả trình bày về pháp môn Thiền tông học này.

* Chương trình công bố này, chùa Thiền tông Tân Diệu chúng tôi đã có 10 ngàn bộ tài liệu nêu trên. Nếu cơ quan hay đơn vị nào muốn đến tham dự buổi lễ hoặc muốn có tài liệu về thiền tông để tham khảo, xin liên hệ với 1 trong 2 cô:

      1/- Nguyễn Hồng Phượng. ĐT: 0979.398.782.

      2/- Nguyễn Thu Thảo.          ĐT: 0918.378.551.

Hoặc gửi email về chùa địa chỉ: thientong2013@gmail.com

    * Mỗi nơi được nhận 1 bộ.  Nếu có nhu cầu nhiều hơn xin cho biết.

ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:        

    * Chùa Thiền tông Tân Diệu, số 273 ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

THỜI GIAN:

    * 8h30  đến 11h30, Chủ Nhật ngày 14-5-2017.

CHƯƠNG TRÌNH BUỔI LỄ:

    – 8h00 – 8h15: Đón tiếp khách mời.

    – 8h30: Khai mạc.

        + Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.

        + Giới thiệu phim ngắn về dòng chảy Mạch nguồn Thiền tông.

        + Tham luận của độc giả giác ngộ Thiền tông

        + Tự sự của hai trường hợp giác ngộ Thiền tông đặc biệt.

        + Công bố Huyền Ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền tông.

   – 11h30: Kết thúc – Dùng cơm chay.

Trân trọng thông bạch.

  Tân Mỹ, ngày 6 tháng 5 năm 2017

TM. BQT. CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

                                                                    Viện Chủ, Kiêm Trưởng Ban

                                                                                                Thiền gia, soạn giả NGUYỄN NHÂN