Tin nổi bật

Đây là hiện tượng gì? – Chùa Thiền Tông Tân Diệu

Thưa quý Phật tử và độc giả gần xa,
Sáng 27/11/2023 vừa qua, trên đỉnh Thiền Tông Phật Đài của chùa Thiền Tông Tân Diệu xuất hiện một vầng tròn sáng kỳ lạ, cầu vòng nhiều màu sắc, kéo dài rất lâu và sáng cả một vùng trời.
Có người liền hỏi Ban Giải đáp Thiền Tông của chùa Thiền Tông Tân Diệu một câu hỏi như sau:
– Đây là hiện tượng Vật lý hay gì khác, thưa Ban Giải đáp Thiền Tông?
Ban Giải đáp Thiền Tông trả lời:
– Đây là “Ngũ Vị: Phật – Trời – Thần – Thánh – Tiên” ủng hộ cho chùa Thiền Tông Tân Diệu, cho công bố pháp môn thứ 6 là Thiền Tông ra, để rước những Phật gia có hạt Công đức mang trở về Phật giới ăn, thành là Kim Thân Phật lớn.
Sau đây là những đoạn video mà các quý Phật tử và độc giả gần xa đã chứng kiến, quay lại và gửi về Ban Quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu cũng như đặt câu hỏi như nêu trên. Xin được chia sẻ:

Còn đây là những hình ảnh chụp được từ điện thoại của Phật tử và độc giả gửi về: