Tin nổi bật

THƯ KHIẾU NẠI CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VỀ CÁC CÁN BỘ, TU SĨ VÀ NHÀ BÁO LÀM SAI PHÁP LUẬT

Thưa quý Phật tử và độc giả gần xa,

Ngày 6-6-2020 vừa qua, chùa Thiền tông Tân Diệu có quay video trích đọc các phần đặc biệt như sau:

1. Trích đọc lá thư của soạn giả Nguyễn Nhân, khiếu nại Chủ tịch Quốc hội về các cán bộ chính quyền, các tu sĩ Phật giáo và các nhà báo đã cố tình làm sai phạm và đứng trên luật pháp của Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Hé lộ một phần trong quyển Giáo lý đạo Phật khoa học Thiền tông của chùa Thiền tông Tân Diệu với tựa đề: “Giáo lý đạo Phật khoa học Thiền tông ra đời để cứu loài người và trái đất”, bằng 3 thứ tiếng: tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Hoa.

3. Trích đọc thông báo đặc biệt cảnh báo các thế lực trong ngoài đang ra sức triệt phá chùa Thiền tông Tân Diệu và pháp môn Thiền tông.

Chúng tôi xin được chia sẻ nguyên văn video buổi trích đọc các phần này. Xin xem ở bên dưới: