Tin nổi bật

2.Những vị Châu Á Ngộ Thiền

3. Bài kệ ngộ Thiền của Kỹ sư Đinh Huệ Thắng, Hàn Quốc

Kỹ sư Đinh Huệ Thắng, sanh năm 1950, tại huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, cư ngụ tại Tp. Inchon, Hàn Quốc. Khi ngộ thiền, kỹ sư có viết 60 câu thơ:        Mỹ Tho là tỉnh Định Tường Tiền Giang mới gọi sau này mà thôi        Chùa chiền xây dựng khắp nơi Vĩnh Tràng chùa cổ là tôi …

Xem tiếp

2. Bài kệ ngộ Thiền của Kỹ sư Lâm Chánh Trung, Trung Quốc

Kỹ sư Lâm Chánh Trung, sanh năm 1944, tại Tp. Huế, cư ngụ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Khi ngộ thiền kỹ sư có làm bài thơ 48 câu:        Đất Huế có núi Ngự Bình Có sông tuyệt đẹp có cầu sáu vai        Nói đến xứ Huế nhớ ngay Các lăng vua Nguyễn ở ngay kinh thành. …

Xem tiếp

1. Bài kệ ngộ Thiền của Tiến sĩ Trần Phát Trung, Nhật Bản

Tiến sĩ Trần Phát Trung, sanh năm 1941, tại huyện Yên Thanh, tỉnh Nghệ An, cư ngụ tại Tp. Nagoya, nước Nhật Bản. Khi  ngộ thiền, tiến sĩ có viết 12 câu thơ và 3 lạy 24 câu như sau:       Đất Rồng lại “mọc” núi Linh Hai lăm thế kỷ hiện hình nơi đây       Chúng con nghe dạy …

Xem tiếp