Tin nổi bật

THƯ MỜI THAM DỰ DIỄN ĐÀN ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG ĐẶC BIỆT

CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU
273, ẤP CHÁNH HỘI, XÃ TÂN MỸ,
HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN
Trang Mạng của chùa: THIENTONG.COM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO  –  HẠNH PHÚC
 ******
 

****

BAN QUẢN TRỊ CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI:

 

 QUÝ CƠ QUAN, TỔ CHỨC, QUÝ ĐỘC GIẢ VÀ PHẬT TỬ

 

Tới Tham dự:  Buổi Diễn Đàn Đạo Phật Thiền Tông Đặc biệt.

Thời gian:  08 giờ sáng đến 11 giờ, Chủ Nhật ngày 15-9-2.019.

Địa điểm: Chùa Thiền tông Tân Diệu, 273, ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Người trình bày:Đỗ Thị Thanh Bình.

– Nguyên tỉnh Ủy viên, phó chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước.

Chủ đề: PHẬT GIÁO LÀ TÔN GIÁO TIÊU BIỂU NHẤT, LÀ TINH HOA TRÍ TUỆ CỦA NHÂN LOẠI.

Xin lưu ý: Quý Cơ Quan hay Tổ Chức nào tham dự, xin vui lòng liên hệ với Ban Tổ Chức để tiện sắp xếp việc ăn ở, đi lại theo một trong các số điện thoại sau:

  1. Thiền gia Thu Thảo, điện thoại: 0918.378.551.
  2. Thiền gia Văn Trung, điện thoại: 0902.113.854.
  3. Thiền gia Văn Tùng, điện thoại: 0908.573.551.

       

Xã Tân Mỹ, ngày 6 tháng 9 năm 2.019
TM. BAN QUẢN TRỊ CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

TRƯỞNG BAN

 

                                                 Thiền gia, Soạn giả  NGUYỄN NHÂN