Tin nổi bật

6.Những vị Châu Úc Ngộ Thiền

4. Bài kệ ngộ Thiền của ông Trần Công Sơn, Úc

Ông Trần Công Sơn, sinh năm 1953, tại Sài Gòn, cư ngụ tại nhà số 10/25-27, đường Sation, Fairfield, New South Wales, Australia. Khi ngộ thiền ông có viết 2 bài kệ 55 câu:     Hôm nay con đến Linh Sơn Mọp đầu cúi tạ, đôi dòng lệ rơi     Hỏi mình: Tân Diệu có gì? Con đường giải thoát, lìa xa luân hồi. …

Xem tiếp

3. Bài kệ ngộ Thiền của cụ Võ Quốc Triệu, New Zealand

Cụ ông Võ Quốc Triệu, sinh năm 1942, tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, cư ngụ tại Tp. Hamilton, nước New Zeland. Khi ngộ thiền, cụ có viết bài thơ 12 câu:      Học cao mà chẳng biết cao Nghe lời Thầy dạy cứ nhào vô xin     Thân tâm mỏi mệt nhức mình Chẳng thấy gì lạ chẳng linh chút nào. …

Xem tiếp

2. Bài kệ ngộ Thiền của kỹ sư Vũ Minh Tuấn, New Zealand

Kỹ sư Vũ Minh Tuấn, sinh năm 1954, tại huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, cư ngụ tại Tp. Napier, nước New Zealand. Khi ngộ thiền, kỹ sư viết bài thơ 24 câu:     Mấy năm tôi học đạo thiền Thầy tôi dạy bảo phải nghiền mắt thôi     Đừng nên nghĩ chuyện xa xôi Cứ quán, cứ tưởng, Phật thời hiện ra. …

Xem tiếp

1.Bài kệ ngộ Thiền của bác sĩ Trịnh Đình Quân, Úc

Bác sĩ Trịnh Đình Quân, sanh năm 1940, tại Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, cư ngụ tại Tp. Exmouth, nước Australia. Khi ngộ thiền, bác sỹ có viết bài thơ như sau:     Xứ tôi ai cũng nguyện cầu Ngày, đêm, sáng, tối, lúc cầu lúc xin     Nhiều năm lao khổ nhọc mình Không dám bỏ sót sợ mình vạ lây.     Không …

Xem tiếp