Tin nổi bật

Giải đáp Thiền Tông ngày 17-7-2022

Thưa quý Phật tử và độc giả gần xa,

Ngày 17/7/2022, Thiền tông sư, soạn giả Nguyễn Nhân có giải đáp thắc mắc về pháp môn Thiền tông cho các Phật tử và độc giả gần xa tại chánh điện chùa Thiền Tông Tân Diệu. Ban quản trị xin được chia sẻ cùng quý vị:

MỜI BẤM VÀO CÂU HỎI BÊN DƯỚI ĐỂ XEM VÀ NGHE:

 1. 0:00:14 – Câu hỏi của Nguyễn Hoàng Chương, cư ngụ tại Hoa Kỳ
 2. 0:00:42 – Thầy giảng đạo Phật không biết cốt tuỷ của đạo Phật là Giác ngộ & Giải thoát, mà đi giảng đạo Phật cho người khác nghe thì có bị Nhân quả?
 3. 0:01:14 – Trái đất này có mấy loại Nhân quả?
 4. 0:02:48 – Đạo Phật là Giác ngộ & Giải thoát, sao chùa Thiền tông Tân Diệu phổ biến ra, đã được Chính quyền & Giáo hội cho phép mà nhiều Thầy lại chửi?
 5. 0:04:21 – Nhân quả của người tu & người không tu có khác nhau?
 6. 0:05:25 – Thầy không biết Giác ngộ & Giải thoát là gì, mà đi giảng đạo cho người khác nghe có bị Nhân quả?
 7. 0:09:18 – Làm gì mà bị Siêu Nhân quả?
 8. 0:11:08 – Người thích cầu xin, lạy lục người khác; có nên tu theo Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông?
 9. 0:14:12 – Nhân quả Họ tộc & Nhân quả người tu khác nhau thế nào?
 10. 0:16:06 – Trường hợp cụ bà Vũ Thị Lạch – sinh năm 1935, ở thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, Hải Dương; có về được Phật giới?
 11. 0:21:47 – Vị Phật gia luân hồi 38 tỷ năm, được nhắc đến trong Lời dặn dò, đã về Phật giới trước hay sau khi công bố Huyền ký?
 12. 0:24:59 – Những người bị Siêu Nhân quả, mà không muốn vào Hầm lửa lớn sống. Điều kiện để vào sống ở loài Ngạ quỷ Chúa, là gì?
 13. 0:27:01 – Cách tạo Phước đức Dương & Phước đức Âm?
 14. 0:29:06 – Thiền Pas-sa-na-chen? Niêm mật 1 khóa tu 10 ngày: nội bất xuất, ngoại bất nhập Thiền; sau khi chết sẽ đi về đâu?
 15. 0:31:29 – Câu hỏi của Phật tử Nguyễn Văn Tiến; cư ngụ Tam Dương,Vĩnh Phúc
 16. 0:32:42 – Nguồn gốc của các quyển Giáo lý Đạo Phật?
 17. 0:36:09 – Tại sao không có ngôi Chùa nào hay tài liệu Phật giáo nào đề cập đến Giáo lý?
 18. 0:41:57 – Cơ sở nào để mọi người có thể tin tưởng vào nguồn gốc & nội dung của các quyển Giáo lý mà Chùa Thiền tông Tân Diệu đang giữ?
 19. 0:47:40 – Mục đích, ý nghĩa việc ra đời của quyển Giáo lý đạo Phật đối với Đạo Phật cũng như hoạt động Tín ngưỡng & đời sống của con người?
 20. 0:53:51 – Tóm tắt nội dung các quyển Giáo lý?
 21. 0:57:46 – Quyển “Giáo lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông – đặc biệt” thì có gì “đặc biệt”?
 22. 1:02:34 – Nội dung các quyển Giáo lý có khác gì với các quyển Kinh mà các Chùa đang sử dụng?
 23. 1:07:08 – Nội dung các quyển Giáo lý có thể thay thế nội dung các bộ Kinh hiện nay?
 24. 1:12:27 – Ngôn ngữ quyển Giáo lý có thay đổi qua các thời kỳ?
 25. 1:17:55 – Các vị Tổ có thực sự cầm quyển Giáo lý đi ngoài đời thực?
 26. 1:22:08 – Lợi ích của việc công bố quyển Giáo lý đối với đạo Phật?
 27. 1:25:04 – Lợi ích của việc công bố & xuất bản quyển Giáo lý đạo Phật đối với các hoạt động Tín ngưỡng & mê tín dị đoan?
 28. 1:28:30 – Lợi ích của việc công bố & xuất bản quyển Giáo lý đạo Phật đối với đời sống Kinh tế & sự phát triển của Quốc gia?
 29. 1:30:52 – Điều kiện & căn cứ Pháp lý để Giáo lý chắc chắn được xuất bản?
 30. 1:33:35 – Người chịu trách nhiệm chính trong việc công bố & xuất bản quyển Giáo lý?
 31. 1:35:58 – Vai trò của Giáo hội trong việc công bố & xuất bản quyển Giáo lý đạo Phật?
 32. 1:37:58 – Vai trò & nhiệm vụ của Chùa Thiền tông Tân Diệu trong việc công bố & xuất bản quyển Giáo lý đạo Phật?
 33. 1:39:14 – Vai trò của Nhân dân & Phật tử Thiền tông trong việc công bố & xuất bản quyển Giáo lý Đạo Phật?
 34. 1:40:45 – Tại sao GHPGVN không làm việc với Chùa Thiền tông Tân Diệu để làm rõ trắng – đen vấn đề Giáo lý đạo Phật?
 35. 1:47:05 – Đại Đức Thích Minh Đức – Chùa Trà Sơn; cư ngụ huyện Duy Xuyên, Quảng Nam
 36. 1:51:53 – Ý nghĩa của 2 chữ “Giải thoát”?
 37. 1:53:14 – Tổ chức cõi vô hình như thế nào?
 38. 1:55:23 – Công thức tu thành Phật của Thiền tông?
 39. 1:56:20 – “Bát nhã Ba La Mật” là gì?
 40. 1:57:27 – Tại sao các Chùa hiện nay, không Chùa nào treo bảng hiệu ghi rõ ràng pháp môn tu?
 41. 2:01:49 – Trong đạo Phật có kinh nào dạy Phật tử cúng dường?
 42. 2:03:20 – Các thầy tu hiện nay không vị nào biết Công thức giải thoát?
 43. 2:04:53 – Các thầy giảng đạo nói “tu hành vô số kiếp mới thành Phật”?
 44. 2:07:06 – Pháp môn Giải thoát duy nhất chỉ có Chùa Thiền tông Tân Diệu phổ biến ra?
 45. 2:09:01 – Người tu theo Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam, tại sao không giữ giới?
 46. 2:10:34 – Thiền tông sư có nhiệm vụ như thế nào? Ai phong cho ông Nguyễn Nhân là Thiền tông sư?
 47. 2:14:52 – “Thiền tông không cho tu”. Vậy Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam lập ra để làm gì?
 48. 2:17:19 – Giáo hội không phong, vậy ông Nguyễn Nhân lấy tư cách gì xưng là “Viện chủ”?
 49. 2:19:22 – “Ông Nguyễn Nhân là người chưa cạo tóc lần nào, vậy ông lấy tư cách gì để dạy Giác ngộ & Giải thoát?”
 50. 2:21:16 – Tại sao ông A-Nan-Đà giỏi biện luận, mà không ngộ đạo?
 51. 2:22:58 – Tại sao các thầy tu hiện nay không nương vào Kinh Kim Cang để tu?
 52. 2:24:05 – Tu Thiền tông không giữ giới?
 53. 2:25:44 – “Người tu như chúng tôi tu thành Chánh đẳng, Chánh giác để được gì?”
 54. 2:27:10 – “Tu Tứ Diệu Đế” là tu làm sao?
 55. 2:28:45 – Tại sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không dạy cho các đệ tử thành Phật?
 56. 2:30:40 – Lời cảm ơn & lời chúc của Đại đức Thích Minh Đức gửi đến soạn giả Nguyễn Nhân
 57. 2:33:29 – Câu hỏi của Trần Lương Khánh Dương, đại diện cho Phật tử Thiền tông thất miền Trung
 58. 2:34:01 – Không kiến tánh có nên lập Thiền tông thất? Lời khuyên đối với người lập Thiền tông thất mà chưa kiến tánh?
 59. 2:37:57 – Người học Thiền tông bình thường có thể kiến tánh?
 60. 2:39:40 – Kiến tánh của người tu Thiền tông bình thường có khác với kiến tánh của các vị Tổ?
 61. 2:41:11 – Người kiến tánh phải là người được chính vị Phật giúp đỡ?
 62. 2:42:23 – Tánh Phật sau khi chui ra khỏi đỉnh đầu, phát ra tiếng, tiếng này có được gọi là Pháp trần?
 63. 2:43:30 – Trung Ấm thân đi về Phật giới có hình dáng gì?
 64. 2:45:16 – Trung Ấm thân khi phát Pháp trần thì phát ra ở đâu? Vì sao lại phát từ chỗ đó?
 65. 2:47:07 – Lớp màng vô minh có phải có 3 lớp?
 66. 2:50:20 – Ai có Công đức Vô lượng mới phá xuyên được cái màn vô minh?
 67. 2:51:29 – Lục ấn đường là gì?
 68. 2:55:23 – Câu hỏi của Nguyễn Thị Hồng Duyên – sinh năm 2005, ở Quảng Ninh
 69. 2:56:08 – Thiền tông không giữ giới, sao chùa Thiền tông Tân Diệu lại đưa ra 16 giới luật?
 70. 2:57:16 – Người nhiệt tình theo Thiền tông, sau lại phản. Người đó có phải đã bị Thánh dẫn vào để phá Thiền tông?
 71. 2:58:42 – Chia sẻ Thiền tông lên mạng xã hội, Người biết họ chê, phá; thì người chia sẻ có bị Nhân quả?
 72. 3:00:02 – Giúp người khác hiểu & theo Thiền tông. Về sau không theo nữa, thì Công đức của người giúp có bị bôi đen?