Tin nổi bật

GIẢI ĐÁP 2022

Giải đáp Thiền Tông ngày 17-7-2022

Thưa quý Phật tử và độc giả gần xa, Ngày 17/7/2022, Thiền tông sư, soạn giả Nguyễn Nhân có giải đáp thắc mắc về pháp môn Thiền tông cho các Phật tử và độc giả gần xa tại chánh điện chùa Thiền Tông Tân Diệu. Ban quản trị xin được chia sẻ cùng quý vị: MỜI BẤM VÀO CÂU HỎI …

Xem tiếp

Giải đáp Thiền Tông đặc biệt cho đoàn Hưng Yên và Sơn La

Thưa quý Phật tử và độc giả gần xa, Vừa qua, Thiền tông sư soạn giả Nguyễn Nhân có giải đáp thắc mắc về pháp môn Thiền tông cho đoàn Hưng Yên và Sơn La. Ban quản trị xin được chia sẻ cùng quý vị: Mời quý vị bấm vào câu hỏi bên dưới để nghe và xem:

Xem tiếp

Giải đáp Thiền Tông ngày 03-7-2022

Thưa quý Phật tử và độc giả gần xa, Ngày 03/7/2022, Thiền tông sư soạn giả Nguyễn Nhân có giải đáp thắc mắc về pháp môn Thiền tông cho các Phật tử và độc giả gần xa tại chánh điện chùa Thiền Tông Tân Diệu. Ban quản trị xin được chia sẻ cùng quý vị: MỜI QUÝ VỊ BẤM VÀO …

Xem tiếp

Giải đáp Thiền Tông ngày 19/6/2022

Thưa quý Phật tử và độc giả gần xa, Ngày 19/6/2022, Thiền tông sư soạn giả Nguyễn Nhân có giải đáp thắc mắc về pháp môn Thiền tông cho các Phật tử và độc giả gần xa tại chánh điện chùa Thiền Tông Tân Diệu. Ban quản trị xin được chia sẻ cùng quý vị: MỜI QUÝ VỊ BẤM VÀO …

Xem tiếp