Tin nổi bật

Giải đáp Thiền Tông ngày 03-7-2022

Thưa quý Phật tử và độc giả gần xa,

Ngày 03/7/2022, Thiền tông sư soạn giả Nguyễn Nhân có giải đáp thắc mắc về pháp môn Thiền tông cho các Phật tử và độc giả gần xa tại chánh điện chùa Thiền Tông Tân Diệu. Ban quản trị xin được chia sẻ cùng quý vị:

MỜI QUÝ VỊ BẤM VÀO CÂU HỎI ĐỂ XEM VÀ NGHE: