Tin nổi bật

THÔNG BÁO VỀ LAN TRUYỀN NỘI DUNG ĐÁM TANG THIỀN TÔNG

Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam
Tổ đình chùa Thiền Tông Tân Diệu

THÔNG BÁO

V/v Soạn thảo nội dung Đám tang của Người Phật gia Thiền Tông

          Vừa qua, Ban Quản trị Tổ đình chùa Thiền Tông Tân Diệu, có nhận được rất nhiều câu hỏi của quý Phật tử về việc nội dung ĐÁM TANG CỦA NGƯỜI PHẬT GIA THIỀN TÔNG như sau, có phải là do Ban Quản trị chùa soạn thảo hay không?

          Ban Quản trị Tổ đình Chùa Thiền Tông Tân Diệu xin khẳng định rằng, nội dung trên hoàn toàn không phải do Ban Quản trị Tổ đình Chùa Thiền Tông Tân Diệu đưa ra.

          Ban Quản trị chúng tôi xin thông báo thêm rằng:

          – Người nào đăng bài này chắc chắn 100% sẽ xuống hỏa ngục vì làm sai đường lối của chùa Thiền Tông Tân Diệu và phá hoại Thiền Tông.

          Trân trọng. 

          Long An, ngày 24 tháng 10 năm 2022

          Ban Quản trị.

Vui lòng xem Video Thông báo ở bên dưới: