Tin nổi bật

Giải đáp Thiền Tông đặc biệt cho đoàn Hưng Yên và Sơn La

Thưa quý Phật tử và độc giả gần xa,

Vừa qua, Thiền tông sư soạn giả Nguyễn Nhân có giải đáp thắc mắc về pháp môn Thiền tông cho đoàn Hưng Yên và Sơn La. Ban quản trị xin được chia sẻ cùng quý vị:

Mời quý vị bấm vào câu hỏi bên dưới để nghe và xem:

 1. 0:00:00 – Câu hỏi của Trần Quang Khải – 77 tuổi; cư ngụ xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thuỷ, Hoà Bình – đại diện nhóm Phật tử Hưng Yên
 2. 0:00:45 – “Bên ngoài đã lăn xăn rắc rối, bên trong còn tội lỗi gợi khêu”. “Bên trong” là cái gì?
 3. 0:02:34 – Hình thức trả quả dưới Địa ngục như thế nào?
 4. 0:04:10 – Tiên ở Trái đất & Tiên ở cõi Trời có khác nhau?
 5. 0:05:07 – Người sống đúng Nhân- Nghĩa- Lễ- Trí- Tín, thì không gieo nhân quả xấu phải không?
 6. 0:07:51 – Tánh Phật điều khiển tánh & thân Người làm theo cái Tưởng, con người hành động tạo ra nghiệp nên luân hồi?
 7. 0:10:13 – Những điều soạn giả Nguyễn Nhân phổ biến ra từ Giáo lý, nhằm giúp đạo Phật ngày nay chuyển mình, đi đúng Chánh Pháp thực sự?
 8. 0:12:52 – Người có Công đức nhiều thì khối Công đức này có phát huy tác dụng (người này sẽ sống sáng suốt, thông minh, học giỏi)?
 9. 0:14:34 – Tưởng, chấp ngã không về Phật giới được?
 10. 0:16:13 – Có phải Thần sợ Thánh Chúa không?
 11. 0:18:58 – Có phải loài Thần sợ thế lực của Thánh nên không dám thực thi nhân quả?
 12. 0:21:16 – Loài Thần & Cô hồn có mối quan hệ với nhau như thế nào?
 13. 0:22:55 – Như Lai là ai? Thường trụ Tam bảo là trụ ở đâu?
 14. 0:26:00 – Tam bảo là gì?
 15. 0:29:16 – Câu hỏi của Nguyễn Thị Thuý – 67 tuổi; cư ngụ Ân Thi, Hưng Yên
 16. 0:29:53 – Công đức có màu cam, tại sao Kim Thân Phật lại mang màu vàng?
 17. 0:32:12 – Ngôi nhà pháp thân thanh tịnh có màu & hình dáng ra sao?
 18. 0:33:50 – Ngôi nhà Pháp thân Thanh tịnh sản sinh ra một vị Phật bằng cách nào?
 19. 0:37:32 – Bát nhã sinh ra Chư Phật là sao?
 20. 0:39:24 – Những tánh Phật vào đây tạo Công đức để trở về Phật giới thành Phật. Sao Thiền tông giúp họ trở về thì họ lại chửi?
 21. 0:40:57 – “Về Phật giới dễ hơn ăn cơm”?
 22. 0:43:20 – Sự kiện Thái Tử Tất Đạt Đa đến thăm vua Hùng Nghị Vương có được ghi chép lại ở các kinh hay được nhà lịch sử nào ghi chép lại không?
 23. 0:59:14 – Câu hỏi của Nguyễn Thị Chín – 70 tuổi; cư ngụ TT Ân Thi, huyện Ân Thi, Hưng Yên
 24. 0:59:42 – Người tu theo đạo Phật để được gì?
 25. 1:00:26 – Người tu Giác ngộ là Giác ngộ cái gì?
 26. 1:01:10 – Người tu Giải thoát để được đi về đâu?
 27. 1:02:10 – Người tu hiểu biết toàn diện là toàn diện cái gì?
 28. 1:02:52 – Các loài sống trên Trái Đất này?
 29. 1:04:40 – Việc làm của 8 loài sống trên Trái đất là gì?
 30. 1:05:53 – Con người gốc ở đâu đến Trái Đất này?
 31. 1:09:39 – Tu làm sao để thoát ra ngoài quy luật sinh tử luân hồi?
 32. 1:11:11 – Tạo Công đức có dễ không?
 33. 1:12:36 – Tại sao cùng 1 đề tài mà nhiều giảng sư giảng khác nhau?
 34. 1:14:36 – Hiện nay các chùa không có Giáo lý thì các thầy tu gì?
 35. 1:15:18 – Làm sao biết pháp nào đúng & cao thượng?
 36. 1:16:42 – Ý nghĩa của áo cà sa?
 37. 1:19:14 – Câu hỏi của Vũ Thị Thật – sinh năm 1960; cư ngụ quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 38. 1:19:51 – Đạo Phật có dạy pháp môn cúng không?
 39. 1:20:17 – Tu theo pháp môn Thiền tông như thế nào cho đúng?
 40. 1:20:53 – Tại sao các vị Tiến sĩ Phật học mà không biết Giác ngộ & Giải thoát?
 41. 1:21:58 – Tu theo đạo Phật mục đích là để Giác ngộ & Giải thoát, sao các thầy chùa có bằng Tiến sĩ Phật học lại không biết?
 42. 1:22:37 – Sao các Thầy chùa không học Giác ngộ & Giải thoát, mà lại học các nghề để kiếm tiền?
 43. 1:24:23 – Các thầy chùa không tìm hiểu Giác ngộ & Giải thoát là gì, vậy các thầy tu theo cái gì?
 44. 1:25:29 – Những người tu có bằng Tiến sĩ Phật học có được xếp vào Thánh tăng?
 45. 1:26:32 – Những vị thầy tu mang danh là Thượng tọa có phải là Thánh tăng?
 46. 1:28:44 – “Khôi phục Thiền tông” là khôi phục cái gì?
 47. 1:29:32 – “Thiền tông thế kỷ 20” có dạy Giải thoát?
 48. 1:30:57 – Đức Ông được thờ trong chùa có phải là Ngài Cấp Cô Độc?
 49. 1:32:45 – Ông Cấp Cô Độc có được về Phật giới không?
 50. 1:33:16 – Trung Ấm Thân chờ ở Tầng Bình Lưu mà tâm khởi niệm thì có bị quay trở lại Trái Đất?
 51. 1:35:29 – Trung Ấm Thân đang ở Tầng Bình Lưu người thân vẫn cúng cơm thì Trung Ấm thân có bị dao động?
 52. 1:39:05 – “Ngàn năm cận Phật không bằng nhất nhật cận tăng”?
 53. 1:40:10 – Thanh tịnh Thiền là pháp môn tối thượng, tối tôn, tối mật?
 54. 1:42:32 – Đến thời A Dật Đa thành Phật; các vị Thánh chúa, Thần chủ Trái đất, con người; có thay đổi không?
 55. 1:45:22 – Người âm nhiều đọc sách chóng quên, sao họ lại hiểu & theo Thiền tông để Giác ngộ & Giải thoát?
 56. 1:47:13 – Có tất cả bao nhiêu cách ngộ thiền?
 57. 1:49:26 – Sao Giáo hội không chung tay cùng soạn giả Nguyễn Nhân xuất bản quyển Giáo lý; để cho đạo Phật được sáng tỏ, nhân loại được sống trong hòa bình?
 58. 1:53:44 – Nhân quả nào đưa con người từ 1 Phàm phu chỉ tu Thanh tịnh thiền mà được trở về “Quê xưa”, được sử dụng một Kim Thân Phật bất hoại?
 59. 1:56:02 – Khi một người mất thì thầy tụng kinh cho về Tây phương, đến 49 ngày thì thầy khuyên đưa lên chùa để nương nhờ cửa Phật?
 60. 2:01:04 – Mang vong lên chùa làm lễ định nghiệp có tác dụng?
 61. 2:04:14 – Nhiều chùa bán sớ giải hạn, cầu an?
 62. 2:05:25 – Nhiều thầy chùa nhảy đồng, các thầy ấy có làm đúng theo đạo Phật?
 63. 2:08:19 – Phát biểu của bà Lê Thị Ân – sinh năm 1943; đại diện cho đoàn Hưng Yên, Lạng Sơn
 64. 2:19:06 – Câu hỏi của Nguyễn Minh Đức – sinh năm 1972; cư ngụ Ecopark, Hưng Yên
 65. 2:19:21 – “Tu sĩ” là gì?
 66. 2:21:31 – Ai cấp giấy cho vị tu sĩ này?
 67. 2:22:32 – “Đại đức” là gì?
 68. 2:23:39 – “Thượng toạ” là gì? Nhiệm vụ?
 69. 2:25:22 – “Hoà thượng” là gì? Nhiệm vụ?
 70. 2:27:40 – Trong đạo Phật có danh lớn là ưu tiên giải thoát?
 71. 2:28:57 – Người muốn giải thoát mà chức vụ lớn thì càng dễ giải thoát?
 72. 2:30:17 – Sao nhiều người nghe đến danh từ Giác ngộ & Giải thoát, lại chửi cho là của Ma Vương?
 73. 2:31:43 – Người cấm những người muốn Giác ngộ & Giải thoát có nhân quả gì không?
 74. 2:33:05 – Sao nhiều thầy tu theo đạo Phật lại chê & chửi pháp môn Giải thoát?
 75. 2:34:41 – Cách tạo Công đức nhanh nhất & hiệu quả nhất?
 76. 2:36:37 – Pháp môn Thiền tông công bố ra ngày 14/5/2017 có được nhiều người tu theo không?
 77. 2:40:11 – Chia sẻ của Nguyễn Minh Đức
 78. 2:43:46 – Câu hỏi của Nông Thị Nguyệt – sinh năm 1959; cư ngụ tại TP.HCM
 79. 2:43:59 – Sao chùa Thiền tông Tân Diệu không có chi nhánh thứ 2?
 80. 2:46:29 – Nhân quả của người mở chi nhánh thứ 2?
 81. 2:47:17 – Những người ở xa không có điều kiện về chùa thường xuyên có nên mở Thiền tông thất?
 82. 2:50:07 – Bình thường là giải thoát?
 83. 2:56:39 – Câu hỏi của Phạm Thị Thoan, cư ngụ Hưng Yên; hỏi giúp Đào Ngọc Thanh
 84. 2:56:52 – 36 vị Tổ sư Thiền tông khi hết duyên sống có trở về Phật giới luôn?
 85. 2:58:49 – Khi tánh Phật bị luân hồi vào các loài Địa ngục & các loài Súc sinh thì các vị Thần giám sát quản lý tánh của loài đó không?
 86. 3:00:26 – Người học dốt hoặc kém hiểu biết nhưng khi đến nơi linh thiêng huyền bí thì tỏ ra rất sáng suốt?
 87. 3:03:49 – Một người bị mất tiền vàng, người khác nhặt được đem đi làm Công đức, vậy ai có được Công đức?
 88. 3:06:54 – Người âm có tranh giành, hơn thua với nhau như người trần?
 89. 3:09:42 – Câu hỏi Đinh Văn Đại; cư ngụ Mai Động, Kim động, Hưng Yên
 90. 3:09:49 – Đi xe đè phải các con giun, kiến,…có bị nhân quả?
 91. 3:12:39 – Đi xe, không tránh được mà đè lên các con vật thì có bị nhân quả?
 92. 3:13:34 – Câu hỏi của Đỗ Thị Vẻ, cư ngụ Sơn La
 93. 3:13:49 – “Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc”?
 94. 3:15:13 – Phun thuốc sâu làm chết sâu bọ, có gây nghiệp & ảnh hưởng đến việc tu giải thoát?
 95. 3:16:26 – Máy bay, bay ở độ cao có phải là Tầng Bình Lưu của Chư Phật ngự?