Tin nổi bật

Yếu chỉ Thiền tông, Bí mật Thiền tông là sao?

Người đạt “Yếu chỉ Thiền tông” là người hiểu được pháp môn Thiền Tông là pháp môn không dụng công tu hay sử dụng bất cứ thứ gì nơi vật lý này để tu cả. Mà chỉ cần hay ra mình có Phật Tánh và sống với Tánh Phật ấy là đủ. Hay nói cách khác là đã vào được “sân thiền” rồi vậy.
Người đạt được “Bí mật thiền tông” là người đã mở được “cửa thiền” và có những cấp bậc như sau:
– Cảm nhận được sự thanh tịnh nơi chính mình, không suy nghĩ mà tự nhiên phát ra những vần kệ hoặc thơ.
– Cảm nhận được làn nước mát dịu như sương hoặc trông thấy một màn trong suốt chắn ngang.
– Người thanh tịnh, nhẹ nhàng. Khi đi, chân như không chạm đất, khi nằm người như không chạm giường …
– Rơi vào khoảng không mênh mông vô tận. Thấy và nghe được trong suốt, trùm khắp và mênh mông …

(Trích trong quyển “Tu theo pháp môn nào của Đạo Phật dễ Giác Ngộ” – tác giả Nguyễn Nhân)