Tin nổi bật

3. Bài kệ ngộ Thiền của Kỹ sư Đinh Huệ Thắng, Hàn Quốc

Kỹ sư Đinh Huệ Thắng, sanh năm 1950, tại huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, cư ngụ tại Tp. Inchon, Hàn Quốc. Khi ngộ thiền, kỹ sư có viết 60 câu thơ:

       Mỹ Tho là tỉnh Định Tường
Tiền Giang mới gọi sau này mà thôi
       Chùa chiền xây dựng khắp nơi
Vĩnh Tràng chùa cổ là tôi biết nhiều.

       Khi sống xa xứ bao nhiêu
Nhớ về quê mẹ bao điều ước mơ
       Nhớ lại khi lúc tuổi thơ
Khi còn trong nước tôi mơ tu thiền.

       Quí sư, dạy bảo tôi thiền
Nếu muốn hành thiền, phải bắt giò lên
       Trước mắt phải để ngọn đèn
Cứ  quán cứ tưởng ánh đèn khắp nơi.

       Tôi thường quán vậy được rồi
Mỗi khi rãnh rỗi tôi ngồi thiền tu
       Bao năm mài miệt công phu
Bất  ngờ  có Chú  đang tu môn thiền.

       Chú ấy chỉ dạy tôi thiền
Cháu tu quán tưởng là thiền trầm luân
       Chú bảo tôi tu chỉ “Dừng”
Nhận ra tánh Biết là chân của mình.

       Con xem sách dạy tu thiền
Của ông tác giả dạy thiền rất hay
       Trước Chú không tin việc này
Nhờ bạn thân thiết tặng đây sách thiền.

       Mở ra xem cách tu thiền
Không ngờ thiền định không cần dụng công
       Tánh Thấy chỉ Biết trong lòng
Niết bàn vi diệu được phồng ra ngay.

       Trên đời có một không hai
Nếu tu mà được không xài được đâu
       Tu thiền mà quán hay cầu
Chẳng khác tìm lửa tận sâu đáy hồ.

       Xem sách tôi đã nhận vô
Tu thiền tìm kiếm bỏ mồ chôn đi
       Xem kỹ tôi ngộ tức thì
Tánh Biết chỉ Biết là đây Niết bàn.

       Hiện tôi đã hết gian nan
Không quán không tưởng Niết bàn nơi tôi
       Hôm nay tôi nhận được rồi
Viết ra mấy chữ  ơi thôi tôi mừng!

       Hiện nay tôi biết cách “Dừng”
Cũng xin tác giả vui mừng cùng tôi
       Vì tôi hiện ở xa xôi
Mong  nhờ  tác giả trình tôi với Thầy.

       Hôm nay tôi được như vầy
Cũng nhờ tác giả phổ đây tu thiền
       Không phải mình tôi có duyên
Cũng có nhiều người nhận được Thiền tông.

       Thơ này tôi viết rất mong
Chân thật một lòng cám ơn Thầy kia
       Hôm nay tôi đã xa lìa
Luân hồi sinh tử xưa kia bỏ liền.

       Chúng tôi hiện biết tu thiền
Không cần quán tưởng ngồi thiền mà chi
       Chỉ cần trực nhận tức thì
Tánh Thấy yên lặng là miền quê xưa.

       Tu thiền đừng nói sớm trưa
Không ngồi không đứng không ưa Niết bàn
       Chúng tôi hiện ở xứ Hàn
Mà lúc nào cũng lang thang quê nhà.