Tin nổi bật

Video

Video Lễ truyền thiền tông ngày 28-07-2019

Thưa quý độc giả và Phật tử, Ngày 28-07-2019 vừa qua, tại Tổ Đình chùa Thiền tông Tân Diệu, 273 ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đã tổ chức Lễ truyền thiền tông cho 30 Phật tử Thiền tông mà trước kia đã giác ngộ Yếu chỉ Thiền tông.   Ban quản trị chúng …

Xem tiếp

Video Diễn Đàn Đạo Phật Thiền tông lần 21

Thưa quý độc giả và Phật tử, Ngày 28-07-2019 vừa qua, tại Tổ Đình chùa Thiền tông Tân Diệu, 273 ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đã tổ chức Diễn Đàn Đạo Phật thiền tông lần thứ 21 – chia sẻ Văn Thơ Kệ xuất phát từ tánh Phật thanh tịnh của chính người trình bày. Người trình …

Xem tiếp

Video Diễn Đàn Đạo Phật Thiền tông lần thứ 20

Thưa quý độc giả và Phật tử, Ngày 14-07-2019 vừa qua, tại Tổ Đình chùa Thiền tông Tân Diệu, 273 ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đã tổ chức Diễn Đàn Đạo Phật thiền tông lần thứ 20 – chia sẻ Văn Thơ Kệ xuất phát từ tánh Phật thanh tịnh của chính người trình bày. Người trình …

Xem tiếp

Video Diễn Đàn Đạo Phật Thiền tông lần thứ 19

Thưa quý độc giả và Phật tử, Ngày 30-06-2019 vừa qua, tại Tổ Đình chùa Thiền tông Tân Diệu, 273 ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đã tổ chức Diễn Đàn Đạo Phật thiền tông lần thứ 19 – chia sẻ Văn Thơ Kệ xuất phát từ tánh Phật thanh tịnh của chính người …

Xem tiếp

Video Giải đáp Đạo Phật Thiền tông ngày 28-07-2019

Thưa quý độc giả và Phật tử, Ngày Chủ Nhật 28-07-2019 vừa qua, tại Tổ đình chùa Thiền tông Tân Diệu có tổ chức buổi lễ Giải đáp Đạo Phật Thiền tông. Chúng tôi xin được chia sẻ nguyên văn toàn bộ video cùng quý độc giả và Phật tử: VIDEO GIẢI ĐÁP ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG NGÀY 28-07-2019  

Xem tiếp

Video Giải Đáp Thiền tông đặc biệt lần 4

Thưa quý độc giả và Phật tử, Ngày Chủ Nhật 21-07-2019 vừa qua, tại Tổ đình chùa Thiền tông Tân Diệu có tổ chức buổi lễ Giải đáp Đạo Phật Thiền tông đặc biệt lần thứ 4. Chúng tôi xin được chia sẻ nguyên văn toàn bộ video cùng quý độc giả và Phật tử: VIDEO GIẢI ĐÁP ĐẠO PHẬT …

Xem tiếp

Video Giải Đáp Đạo Phật Thiền tông ngày 14-07-2019

Thưa quý độc giả và Phật tử, Ngày Chủ Nhật 14-07-2019 vừa qua, tại Tổ đình chùa Thiền tông Tân Diệu có tổ chức buổi lễ Giải đáp Đạo Phật Thiền tông. Chúng tôi xin được chia sẻ nguyên văn toàn bộ video cùng quý độc giả và Phật tử: VIDEO GIẢI ĐÁP ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG NGÀY 14-07-2019 – …

Xem tiếp

Video Diễn Đàn Đạo Phật Thiền tông lần thứ 18

Thưa quý độc giả và Phật tử, Ngày 16-06-2019 vừa qua, tại Tổ Đình chùa Thiền tông Tân Diệu, 273 ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đã tổ chức Diễn Đàn Đạo Phật thiền tông lần thứ 18 – chia sẻ Văn Thơ Kệ xuất phát từ tánh Phật thanh tịnh của chính người trình bày. …

Xem tiếp

Video Giải Đáp Đạo Phật Thiền tông ngày 07/07/2019

Thưa quý độc giả và Phật tử, Ngày Chủ Nhật 07-07-2019 vừa qua, tại Tổ đình chùa Thiền tông Tân Diệu có tổ chức buổi lễ Giải đáp Đạo Phật Thiền tông. Chúng tôi xin được chia sẻ nguyên văn toàn bộ video cùng quý độc giả và Phật tử: VIDEO GIẢI ĐÁP ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG NGÀY 07-07-2019 (SÁNG) …

Xem tiếp