Tin nổi bật

Sao thuốc độc lại có thể giết được một vị Tổ?

Nhóm Phật Tử Hàn Quốc  có hỏi Trưởng Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu:

Trong sách Thầy có đoạn viết: 1 người đã sống với Phật Tánh rồi thì thuốc độc ở thế gian này không làm gì được họ. Vậy tại sao Đức Phật lại chết vì nấm độc? Và Tổ Bồ Đề Đạt Ma cũng chết vì bị đầu độc ạ?
Chúng con cảm ơn Thầy ạ!

BAN QUẢN TRỊ CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU TRẢ LỜI:

Câu 1: Trước khi Đức Phật dùng bữa cơm do ông Thuần Đà dâng cúng, Đức Phật có dạy ông Thuần Đà như sau:

– Ông dâng cúng bữa cơm cho Thế Tôn, là ông có phước đức vô lượng. Như Lai Huyền ký cho ông, sau này ông sẽ gặp được chánh pháp của Như Lai dạy.

Căn cứ vào lời dạy của Đức Phật, ông Thuần Đà dâng cúng cho Đức Phật bữa cơm sau cùng, Đức Phật ăn rồi Đức Phật tịch, chớ không phải Đức Phật dùng cơm của ông Thuần Đà dâng cúng bị trúng độc vì nấm. Đây là sai lầm của những người không hiểu không hiểu pháp môn Thiền tông.

Câu 2: Tổ Bồ Đề Đạt Ma bị người tu ham vật chất giết, là rất đúng với qui luật vật lý ở thế giới này.

Đức Phật dạy:

– Ở thế giới luân chuyển do điện từ Âm Dương cuốn hút. Bất cứ ai đang sống trong thế giới này, đều phải sống trong qui luật của nó. Vì vậy mà loài người cứ tranh giành hơn thua chém giết với nhau cũng vì vật chất. Dù mình có vật chất đầy khắp trong hành tinh này, khi chết mình cũng phải bỏ, thế mà không ai hiểu nguyên lý này.

Tổ Bồ Đề Đạt Ma rất rõ nguyên lý này, nên Tổ chứng minh cho nhiều người biết, dù các người có bày nhiều cách giết Tổ, nhưng Tổ cũng thoát được.

Lần sau cùng Tổ cũng biết, nhưng Tổ muốn để lại cho hậu thế biết rằng:

– Pháp môn Thiền tông học này, là pháp môn nói trắng ra từ vật chất đến tinh thần. Từ loài người đến vạn vật. Từ trái đết đến Càn khôn vũ trụ. Tất cả đều đi theo dòng: Thành – Trụ – Hoại – Diệt, không gì thoát ra được.

Khi Tổ uống ly nước trà, trên thành ly có mấy lát chanh có thuốc độc. Tổ biết, nên Tổ mới nói với cô bán nước trà như sau:

– Vì Ta nói sự thật nơi thế giới này, làm mất thu lợi của mấy người, nên các người muốn lấy mạng Ta. Nhưng Ta cũng nói cho Cô biết, Cô chỉ là vâng lệnh của những người muốn giết Ta. Thôi, hôm nay Ta phải chết. Cái chết của Ta được hai cái lợi:

Lợi thứ nhất: Cô làm tròn nhiệm vụ của những người sai khiến Cô.

Lợi thứ hai: Để lại bài học cho thế hệ sau, khi phổ biến pháp môn Thiền tông học này. Đừng vì nhiệt tình quá mà bỏ mạng.

Người sống trong thế giới vật lý Âm Dương này. Dù Vua hay Dân, ai cũng nằm trong qui luật này cả.

Tổ nói với Cô bán nước trà xong, Tổ liền uống ly nước và đi ra ngoài đường rồi chết như bao nhiêu người trúng độc khác.

Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu.