Tin nổi bật

Năm 2018

Hình ảnh Buổi Lễ Truyền thiền năm 2017

Hình lễ truyền Thiền tông ngày 26 – 3 – 2017 Hình lễ truyền Thiền tông ngày 23 – 4 – 2017 Hình lễ Công Bố Huyền Ký của Đức Phật ngày 14 – 5 – 2017 Hình lễ truyền Thiền tông ngày 21 – 5 – 2017 Hình lễ truyền Thiền tông ngày 18 – 6 – 2017 Hình lễ truyền Thiền tông …

Xem tiếp