Tin nổi bật

Những câu hỏi tuyệt cao

Tại sao Ngài A-Nan ban đầu không nhận ra được “Chánh pháp Nhãn tạng, Niết Bàn diệu tâm”?

  Cụ ông Lương Văn Hảo, sanh năm 1942 (68 tuổi), tại huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Cư ngụ tại phường Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, hỏi như sau: – Kính Trưởng ban, chúng tôi đọc sách của tác giả Nguyễn Nhân viết, thật tình quá hay, từ trước đến nay chúng tôi chưa thấy …

Xem tiếp