Tin nổi bật

Đang ngủ, bỗng tai con nghe hai tiếng … ‘thiền tông’!

Kính thưa Ban Quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu:

– Con tên Lê Thành Trung, 38 tuổi, cư ngự tại tỉnh Vĩnh Long, nghề nghiệp buôn bán.

– Con tu theo pháp môn Thiền “Biết vọng không theo”, được 6 năm, nhưng không có kết quả gì.

– Mục đích chánh của con là muốn Giải thoát.

– Cách đây 4 tháng, con có nguyện với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni như sau:

– Xin Đức Phật dạy con Giải Thoát.

– Sau 15 ngày, con đang ngủ trưa, trong tai con nghe như có tiếng nói: “Thiền tông”.

– Con giựt mình thức dậy, liền mở máy Laptop, vào Mạng đánh chữ Thiền tông. Thấy có chùa Thiền tông Tân Diệu có dạy pháp môn Giải thoát này. Con đọc hết sức mê say. Nhưng con có thắc mắc như sau, xin Ban Quản trị chùa giải thích cho con, con rất cám ơn?

* Bát chánh đạo là gì?

* Tám con đường chân chánh này đi đâu?

Xin giải thích giùm con, xin cám ơn?

BAN QUẢN TRỊ CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU ĐÁP:

– Tám con đường chân chánh đi 8 nơi như sau:

1/- Con đường về Phật giới.

2/- Con đường lên cõi trời Vô Sắc.

3/- Con đường lên cõi trời Hữu Sắc.

4/- Con đường lên nước Cực Lạc.

5/- Con đường lên cõi trời Tứ Thiên Vương.

6/- Con đường lên cõi trời Dục Giới.

7/- Con đường lên cõi trời Ngọc Hoàng.

8/- Con đường vào cõi Thần.

Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu.