Tin nổi bật

Nguyễn Nhân có dám đối chất với Thích Hưng Đức để làm sáng tỏ Chân lý đạo Phật không?

Thưa quý độc giả và Phật tử gần xa,

Vừa qua, một người có pháp danh là Thích Hưng Đức (nick Hưng Đức) đã có lời bình luận “thách thức” Ban quản trị chùa Tổ Đình chùa Thiền tông Tân Diệu về việc làm sáng tỏ lời dạy Chân Thật của Đức Phật, về Huyền ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền tông, không biết đâu là thật, đâu là bịp bợm!

Do vậy, Ban quản trị chúng tôi xin trích nguyên văn lời bình luận “thách thức” trên của Thích Hưng Đức trên Youtube như sau:

“Học giả Nguyễn Nhân! Cái kiểu này giống đạo bà Thanh Hải quá! Bả cũng xưng vô thượng sư! v.v.v.! Mà thôi, lý luận hay tranh luận sẽ để chư tôn đức giáo phẩm ngày nay và mai sau trả lời. Nhưng là người đã mang họ Thích, Thích Hưng Đức phải trạch pháp. Dù trong tầm hạn hẹp, Thích Hưng Đức thẩm định mười quyển Thiền Tông này chỉ là soạn tập, tích tập và hội tập của cổ đức kết hợp  kỷ năng đa văn thi phú mà tạo nên. Nên chỉ có giá trị văn học nghệ thuật chứ giá trị giúp hữu tình Giác Ngộ! Tiến Hóa Tâm Linh! Tự Giác, Giác Tha, Giác Hạnh Viên Mãn lại không chân chánh!!! Nên học giả Nguyễn Nhân muốn chứng tỏ mình không bịp bợm và vu khống Phật cùng tổ. Thì hãy cùng Thích Hưng Đức làm cuộc thẩm tra để tìm ra Pháp chơn chánh của Phật phổ truyền. Nhằm làm tròn bổn phận Thích Tử ,.Thích Hưng Đức sẽ y cứ chánh kiến mà mình đã cầu học để so sánh với cái gọi là Huyền ký của Phật mà học giả Nguyễn Nhân soạn ra. Nếu là thật sẽ ôm trọn khoa học và siêu khoa học! Nên sẽ vượt qua mọi thử thách nếu Tâm của người bị thử thách đã có quy y hành trì Pháp môn chơn chánh đúng Như Thật Chân Lý của Đấng Vô Thượng Giác Vương Thích Ca Mâu Ni. Học giả Nguyễn Nhân dám không???”

 

SOẠN GIẢ NGUYỄN NHÂN ĐÁP:

 Tôi chỉ là người sưu tầm biên soạn và viết lại 10 quyển sách nói về pháp môn Thiền tông mà Đức Phật truyền theo dòng Thiền tông để cống hiến cho độc giả.

 Trong các quyển sách này tôi có nói:

– Nếu vị nào hiểu cao, thì tôi xin học hỏi.

– Đọc sách của tôi đừng tin liền, mà hãy suy xét cho kỹ.

– Về phần tranh luận thì tôi không muốn.

Còn vị nào muốn tranh luận, thì tôi có qui định như sau:

* Thuê phòng họp của cơ quan nhà nước hay khách sạn.

* Mời 2 Luật sư làm trọng tài.

* Mời 1 Công chứng viên lập biên bản.

* Mời chính quyền địa phương đến tham dự.

* Mời một số phóng viên Báo, Đài cũng đến tham dự.

* Học giả hay bất cứ ai muốn đến dự cũng được, không hạn chế người.

PHẦN TRANH LUẬN VÀ ĐỐI CHẤT:

* Mỗi người hỏi 1 câu.

* Nếu bên nào không đáp được và thua, phải đài thọ tất cả chi phí.

Để cho buổi tranh luận và đối chất được đúng luật pháp. Vậy, tôi xin mời hợp sơ bộ và ký cam kết với nhau và đóng 1 số tiền ký quỹ để bảo đảm là có cuộc tranh luận rõ ràng.

Soạn giả Nguyễn Nhân kính báo.

 

Thông tin liên hệ:

Xin mời Pháp danh Thích Hưng Đức liên hệ anh Nguyễn Đức Tịnh để hợp sơ bộ ký cam kết và ký quỹ.

Số điện thoại liên lạc: 0987.447.777.

Ngày 21-6-2017.