Tin nổi bật

Kính mời QUÍ ĐẠO CAO tham gia giải đáp những câu hỏi về đạo Phật.

— Kính thưa Chư Tôn Thiền Đức.

– Kính thưa quí vị tu hành đắc đạo.

– Kính thưa quí Thầy học cao hiểu rộng về đạo Phật.

– Trân trọng kính trình quí vị:

Chùa Thiền tông Tân Diệu chúng tôi suốt 10 năm nay, hằng tháng có tổ chức giải đáp thắc mắc của những vị muốn tìm hiểu đạo Phật.

Tháng 8-2016 năm nay, chùa chúng tôi có nhận được câu hỏi của cháu Đỗ Đức An, 25 tuổi, cư ngụ tại đường Cách Mạng Tháng 8, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Câu hỏi của cháu Đỗ Đức An có trình hỏi như sau:

Kính gởi: Ban Quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu.

* Con tên là Đỗ Đức An, 25 tuổi, cư ngụ tại nhà số …, ở đường Cách Mạng Tháng 8, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Con xin hỏi Ban Quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu 01 câu:

– Đạo Phật chủ trương là Nhân quả. Vậy, nguyên nhân gì mà có Nhân quả?

* Con xin Ban Quản trị chỉ trả lời chữ Nhân thôi, đừng trả lời chữ Quả.

Vậy, trước đầu chữ Nhân là gì?

* Kính xin Ban Quản trị đừng giải thích lòng vòng. Ban Quản trị cũng có thể mời các vị: Tổ sư thiền. Thiền sư.  Danh Tăng. Danh Sư. Danh Thầy. Những vị có cấp bằng cấp Tiến sỹ Phật học, hay bất cứ ai trợ giúp cũng được, v.v…

Kính xin quí Ban Quản trị đừng phụ lòng con.

Con xin thành kính cám ơn Ban Quản trị.

Con: Đỗ Đức An.

Quận Ba, ngày 02 tháng 08 năm 2016.

*****

Ban Quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu chúng tôi nhận được câu hỏi của cháu Đỗ Đức An. Sự thật, không có gì là khó cả, nhưng vì cháu Đỗ Đức An có nêu những vị tu theo đạo Phật, và những vị có nghiên cứu có danh tiếng giúp đỡ chúng tôi. Nên hôm nay, chúng tôi xin ra Thông Bạch này kêu gọi quí vị:

– Tổ sư thiền.

– Thiền sư.

– Cao Tăng tu hành đắc đạo.

– Hòa thượng có danh tiếng.

– Tiến sỹ Phật học cao nhất.

– Pháp sư giảng pháp tuyệt hay.

– Giảng sư Phật học, đi giảng khắp trong và ngoài nước.

– Đặc biệt, các vị là Thiền gia, Phật gia, xuất phát từ chùa Thiền tông Tân Diệu.

– Và bất cứ vị nào biết.

Hãy cùng chúng tôi giải đáp thắc mắc của cháu Đỗ Đức An.

Nếu vị nào trả lời đúng 100%, thì Ban Quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu chúng tôi xin cảm tạ bằng 1 bảng gỗ. Tựa đề là “Bằng cám ơn”. Khổ 40 x 35 cm.

Nếu vị nào trả lời chưa đạt 100%, thì Ban Quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu chúng tôi xin cảm tạ bằng 1 bảng gỗ. Tựa đề là “Giấy cám ơn”. Khổ 35 x 30 cm.

Thời gian nhận lời đáp: Gửi về địa chỉ email của chùa Thiền tông Tân Diệu: thientong2013@gmail.com. Không hạn chế số người trả lời. Thời gian từ ngày 16-08-2016 đến hết ngày 30-08-2016.

Xin lưu ý: Khi trả lời qua email này, quí vị vui lòng cung cấp đầy đủ họ tên (pháp danh), ngày tháng năm sinh, nơi cư ngụ, số điện thoại để Ban quản trị chúng tôi tiện liên lạc và gửi bảng gỗ, cũng như lưu lại hồ sơ sau này. Xin cám ơn.

Phát Bằng và Giấy Cám ơn vào ngày 18-09-2016.

BAN QUẢN TRỊ CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU KÍNH THÔNG BẠCH.