Tin nổi bật

Phúc đáp câu hỏi về chữ NHÂN

Vừa qua, Ban quản trị có đăng câu hỏi của cháu Đỗ Đức An, 25 tuổi, ở đường CMT8, TP.HCM, về chữ NHÂN. Câu hỏi như sau:

Đầu chữ NHÂN là gì? (Chú thích: Nhân của Nhân Quả, chứ Nhân không phải nghĩa là Người).

Có nhiều người tham gia trả lời nhưng vẫn chưa có ai trả lời chính xác nhất và giúp cháu An thỏa mãn. Tuy nhiên, chúng tôi xin trích vài trường hợp trả lời đặc biệt cho cháu An để đăng tải.

Vị trả lời đặc biệt đầu tiên là vị Duong Cong Thanh, có địa chỉ email: elvistcong@gmail.com có trả lời cho cháu An như sau:

Gửi cháu Đỗ Đức An.

Câu hỏi của cháu để trả lời thật không khó, nhưng vì yêu cầu của nó quá phức tạp và để trả lời cho đúng nhân quả của câu hỏi còn phức tạp hơn. Chúng tôi khó có thể mời hết danh sư , danh tăng , thiền sư……. để trả lời câu hỏi của cháu . Vì vậy chúng tôi đã trở về Phật Giới để vấn các vị Phật con ở đây và xin ghi chép cho cháu sau đây:

 Khi trở về Phật giới chúng tôi có gặp một vị Phật con có Kim thân sáng loà, hình dáng hiền từ mặc áo tăng vàng đẹp đẽ. Chúng tôi có đọc và hỏi câu hỏi của cháu, vị đó có trả lời như sau:

Kẻ mà biết quả là phàm phu, hàng mà biết nhân và sợ nhân là hàng hữu học hay Bồ tát. Còn ai mà thấy được rõ ràng cái trước các nhân là Phật, còn hàng mà biết hay chưa biết cái trước Nhân và không sợ là hàng vô minh.

Nói rồi vị Phật đó bỏ đi, làm chúng tôi chưa kịp hỏi thêm. Đang mải ngẫn ngơ thì gặp vị Phật thứ hai. Vị này kim thân cũng như vị trước quần áo bạc mầu râu tóc oai nghi . 

Chúng tôi đảnh lễ và thưa hỏi như vị trước. Sau khi hỏi xong đang chờ vị đó trả lời, bất ngờ vị này gầm lớn làm chúng tôi thót người, vị đó hét.

– Đỗ Đức An

Bất giác không tự chủ được, chúng tôi: Dạ 

– Ngài nói chính “nó” là Nhân, chính “nó” là nguyên nhân, chính “nó” đứng trước Nhân nói rồi Ngài quay lưng bỏ đi, làm một lần nữa chúng tôi ngơ ngác.

Đang mải nghĩ nên đi tiếp hay về thì chúng tôi gặp một vị Phật kim thân cũng sáng như hai vị trước lảo đảo đi tới, chúng tôi đang tính có nên hỏi hay không thì vị đó hỏi “Cầu Chi?”. Chúng tôi đem truyện kể ra, vị đó đứng một lúc rồi lẩm bẩm: 

– Ngộ chữ hết rồi, ngộ độc chữ hết rồi!

Và trước khi bỏ đi vị ấy vẫn lẩm bẩm:

– Đừng học tướng điên của ta mà hãy thấy chỗ ta thấy.

Một lần nữa chúng tôi lai rơi vào nghi tình rồi chợt nhận ra câu trả lời cho câu hỏi của cháu:

Câu trả lời của chúng tôi cho cháu là “Không trả lời” vì không trả lời nên không có quả như cháu yêu cầu, vì không trả lời câu hỏi nhưng vẫn phải trả lời là không trả lời, nên vẫn còn Nhân và trước Nhân là chữ không, cháu ạh , chữ “không” này cũng là Phật cũng là vô minh (nguyên nhân sinh ra nhân) 

Chào cháu, chúc cháu mau thành.

Cháu Đỗ Đức An có nhờ chúng tôi đăng tải để phúc đáp với vị Duong Cong Thanh, elvistcong@gmail.com như sau:

Kính gởi: Ngài Dương Công Thanh.

Trước, con kính xin cám ơn Ngài đã trả lời câu hỏi của con.

Sau, con kính xin cám ơn Ban Quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu, đã phổ biến câu hỏi của con cho nhiều người giải đáp.

Dù quí vị, thật lòng giải đáp câu hỏi của con, đúng hay sai, hoặc chửi con, con cũng xin cám ơn bằng tấm lòng chân thật.

Con xin trình bày với Ngài Dương Công Thanh như sau:

–  Kính thưa Ngài, con tìm hiểu đạo Phật có 6 pháp môn tu.

– 5 pháp môn còn luân hồi nơi trái đất và Tam giới này.

– 1 pháp môn ra ngoài qui luật luân hồi, để trở về Phật giới.

Con thấy, câu hỏi của con nằm trong 2 quyển kinh Diệu Pháp Liên Hoa và kinh Kim Cang. Nếu vị nào chú ý 1 chút là hiểu ngay 1 chữ trả lời. Chứ đâu cần Danh Thầy hay Danh Sư, như Ngài đã nói ở trên.

Ngài nói Ngài về Phật giới hỏi Chư Phật:

– Con xin góp ý với Ngài như sau:

Đức Phật dạy: Thế giới Chư Phật ở, chỉ có vị nào ở trái đất này biết 7 phần như sau thì mới về được.

1/- Biết cấu trúc Càn khôn vũ trụ.

2/- Biết cấu trúc Phật giới.

3/- Biết cấu trúc 1 Tam giới.

4/- Biết qui luật luân hồi nơi trái đất này.

5/- Biết công thức Giải thoát.

6/- Biết tạo ra công đức.

7/- Phải được 1 vị dạy đường trở về Phật giới.

– Vị nào biết được 7 phần nói trên, khi hết duyên sống nơi thế giới này, mới về Phật giới được. Về Phật giới, đầu tiên, phải vượt qua được cửa Hải Triều Dương của trái đất, và Hải Triều Dương của Tam giới, thì mới về được.

– Khi vào Phật giới rồi, số công đức của vị ấy, tự động được định hình ra “Ngôi nhà Pháp Thân Thanh tịnh”. Từ Ngôi Nhà Pháp Thân Thanh tịnh này, mới “sản sinh ra” một Kim Thân Phật.

Như vậy, một Kim Thân Phật sinh ra bằng 3 yếu tố:

– Một là, khối công đức của vị Phật ấy đã tạo ra khi còn làm một con người.

– Hai là, khối công đức này phải ở trong “môi trường” điện từ Quang.

– Ba là, Tánh Phật vị này phải trải qua vòng luân hồi trong Tam giới rất dài.

Khi một vị đã “thành Phật” rồi, thì phải làm nhiệm vụ của một vị Phật.

Lý do vị Phật không vào thế giới loài người: Vì một Kim Thân Phật cấu tạo bằng điện từ Quang, thì phải ở trong thế giới điện từ Quang. Chứ không vào thế giới Nhân quả luân hồi do sức hút Vật lý của điện từ Âm Dương được. Còn Ngài nói, Ngài vào Phật giới hỏi Chư Phật, thì con thấy không phải.

Vì sao vậy?

– Vì Ngài mang thân Tứ đại và khối Nghiệp thì làm sao vào Phật giới được.

Con xin trình bày các vị mà Ngài tiếp xúc nói là Phật, xem coi có đúng là 1 vị Phật không.

* Vị mặc áo Tăng, thì vị này là 1 vị Tăng đó, không phải là Phật đâu.

* Vị mặc áo tả tơi, vị này là “Bần Tăng” đi lang thang khất thực.

*  Vị râu tóc oai nghi, vị này là Tướng lĩnh đó.

* Vị gầm lớn và hét, người này là người rất hung dữ, chớ không phải là một vị Phật đâu. Phật, có vị nào mà gầm hét như vậy.

* Vị đi lảo đảo, người này là ông say rượu.

Ngài nói câu hỏi của cháu không ai trả lời được. Nhưng tại sao, Ban Quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu đã cho cháu biết, câu hỏi của cháu có đến 12 vị trả lời rất đúng là 1 chữ?

Sau cùng, con xin cảm ơn lời Ngài chúc cháu thành công, con cũng xin chúc lại Ngài mạnh khỏe.

Con: Đỗ Đức An.

Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu – trích đăng tải đoạn phúc đáp thư giữa 2 vị.