Tin nổi bật

Những vị giác ngộ “Yếu chỉ Thiền tông” từ câu “Tri Kiến lập Tri, tức vô minh bổn”

Sau đây là 20 vị giác ngộ “Yếu chỉ Thiền tông”, mà chúng tôi chiết ra từ 125 người nghe Trưởng ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu khai thị bằng câu:
– Tri kiến, lập tri, tức vô minh bổn.
– Tri kiến, bất lập tri, tức tánh Niết bàn.
Trưởng ban dịch:
– Thấy, biết mà chồng thêm cái thấy biết, tức là gốc của vô minh, tức không sáng.
– Thấy, biết mà không chồng thêm cái thấy, biết đây, chính là tánh thấy của Niết bàn, tức tánh vô sanh, vì không sanh, nên không có tử, nói gọn là không sanh tử.
Trưởng ban giải thật rõ thêm, tại sao chúng sanh bị đi trong 6 nẻo luân hồi?
– Căn bản của mỗi chúng sanh, ai ai cũng đang sống trong Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh của chính mình, nhưng vì chúng sanh không chịu sống trong Bể tánh thanh tịnh ấy, mà đem kiến thức của vật lý âm dương thế giới này vào, nên cái thanh tịnh và trong sáng của Phật tánh bị che khuất, mà che khuất 16 thứ và đến 8 muôn 4 ngàn lớp ảo ảnh nữa, vì vậy thấy, biết thanh tịnh của Phật tánh không hiển lộ được, cho nên chúng ta phải thấy và biết bằng tánh Người; mà tánh Người là do các thứ trên cấu tạo nên. Đã vậy mà còn sử dụng cái chấp nữa, thì ôi thôi muôn đời ngàn kiếp phải đi trong lục đạo luân hồi.
Quí vị nên chú ý ở chỗ này, nếu gia đình nào mà theo đạo thần quyền rồi, chắc chắn con cháu gia đình đó không khi nào biết đường giải thoát được!
Vì sao vậy?
Vì người lớn nhất trong gia đình đó đã bị thần, thánh mê hoặc, nên họ đem cái quyền của người lớn đó ra bắt buộc con cháu phải nghe theo. Vì con cháu họ được nhồi sọ từ lúc mới sanh ra thì làm sao con cháu họ biết được sự thật nơi thế giới này?
Trừ khi nào, con cháu họ học lên tiến sỹ, mà học được môn tam giới học, thì người đó mới biết là ông, bà, cha, mẹ họ tin sai, cũng gọi là tin lầm, nói theo người bình dân là mê tín.
Còn thứ hai nữa, người không được học cao, nhưng may mắm, hay tình cờ đọc được sách viết về Thiền tông học Nhà Phật do một vị đạt được “Bí mật Thiền tông” viết ra, tức khắc vị này biết chỗ tin sai của mình, thì họ không tin sai nữa.
Trưởng ban đưa ra ví dụ thực tế:
– Như ở thế gian này, chúng sanh bị đi trong lục đạo luân hồi là vì không biết được lẽ thật. Vì lẽ đó, họ cứ tạo nghiệp liên tục, nên bị nghiệp cứ dẫn đi không ngày cùng. Nguyên lý ở thế giới này, ai thích làm gì thì được thành quả cái đó. Đây là nguyên lý bất di bất dịch nơi thế giới vật lý này.
Ví dụ như:
– Mình muốn làm tôi tớ cho ông Thánh nào đó, ông Thánh đó sẽ đến nhận mình làm người hầu cho ông ta.
– Mình muốn làm môn đồ cho ông Thần nào đó, ông Thần đó sẽ nhận mình làm môn đồ của ông ta.
– Mình muốn giác ngộ và giải thoát, tự nhiên có người đến giúp mình.
Nói tóm lại, ba ý muốn nói trên đều là nghiệp cả, nhưng 3 nghiệp này có 2 đường.
– Một đường đi trong lục đạo luân hồi.
– Một đường vào chỗ vô sanh.
Vậy muốn hết nghiệp thì phải làm sao?
Không phải chúng ta không làm gì hết, mà khi làm đừng cho việc làm của mình dính mắc với bất cứ thứ gì.
Ví dụ:
– Người làm nghề nông, cứ siêng năng cần mẫn là đủ. Khi thu hoặch, nhiều hay ít là do sự chăm sóc của chính mình. Chứ đừng vì nhiều thì vui, ít thì buồn, người làm nông đó phải không dính kẹt vào 2 phần trên là đã sống trong giải thoát rồi. Các ngành nghề khác cũng vậy.
Trưởng ban giải thích các câu trên, mà có đến hơn 100 người giá ngộ “Yếu chỉ Thiền tông”. Để chứng minh phần này, chúng tôi xin chiết ra Chng tơi chỉ chiết ra 20 người có tên, tuổi và địa chỉ nêu dưới đây:

1- Bác sĩ Răng hàm mặt Nguyễn Ngọc Thái, sanh năm 1979 (31 tuổi), tại Qui Nhơn, cư ngụ 355/10, đường Vĩnh Viễn, phường 5, quận 10, Tp.HCM.
2- Anh Đặng Vĩnh Thọ, sanh năm 1958 (52 tuổi), cư ngụ tại 332/25, Dương Quãng Hàm, quận Gò Vấp, Tp.HCM.
3- Thương gia Hồ Tiến Trung, sanh1961(49 tuổi), tại quận 5 Tp. HCM. Cư ngụ tại South Dacota, Hoa Kỳ.
4- Ông Võ Văn Thu, sanh năm 1942 (68 tuổi), tại Kiên Giang, cư ngụ tại Tp. Missouri, Hoa Kỳ.
5- Ông Lâm Ngọc Văn, sanh năm 1950 (60 tuổi), tại Tp. Mỹ Tho, cư ngụ tại Tp. Sanfrancisco, Hoa Kỳ.
6- Ông Mai Thanh Quyền, sanh 1955 (55 tuổi), tại tỉnh Cà Mau, cư ngụ tại Tp. Lille, nước Pháp.
7- Ông Mạc Anh Quân, sanh năm 1945 (65 tuổi), tại Tp. Long Xuyên, cư ngụ tại Tp. Tou louse, miền Nam nước Pháp
8- Ông Phan Trọng Kiếm, sanh năm1942 (68 tuổi), tại huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, cư ngụ tại Tp. cảng Marseille, miền Nam nước Pháp
9- Ông Tạ Quang Chín, sanh 1953 (57 tuổi), tại Tp. Cần Thơ, cư ngụ tại Tp.Vancouver, niềm Tây Nam nước Canada.
10- Ông Lâm Chí Hùng, sanh 1955 (55 tuổi), tại Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, cư ngụ tại Tp. Por Augusta, nước Autralia.
11- Ông Mai Tấn Hiền, sanh năm 1940 (70 tuổi), tại Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, cư ngụ tại Tp. Duck Ponds, nước Autralia.
12- Cụ bà Trương Thị Quí, sanh 1942 (68 tuổi), tại Tp. Hải Phòng, cư ngụ tại Tp. BerdyansK, nước Ucraina.
13- Ông Đinh Văn Trọng, sanh năm 1944 (66 tuổi), tại Tp. Hải Phòng, cư ngụ tại Tp. Fresno, California, Hoa Kỳ.
14- Ông Lê Kiến Tường, sanh 1940 tại Kiến An, cư ngụ tại Tp. Oakland, California. Hoa Kỳ.
15- Cụ ông Trần Kiên Trung, sanh năm 1928 (82 tuổi), tại Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, cư ngụ tại Tp. Del Rio Lubbock, Texas, Hoa Kỳ.
16- Ông Lý Chiến Thắng, sanh năm 1944 (66 tuổi), tại Châu Đốc, tỉnh An Giang, cư ngụ tại Tp. Vineland, Tiều bang New Jersey, Mỹ.
17- Ông Nguyễn Giang Trường, sanh năm 1943 (67 tuổi), cư ngụ tại Tp. Security, bang Colorado, Mỹ.
18- Ông Triệu Quang Chung, sanh năm 1930 (80 tuổi), tại Ninh Bình, cư ngụ tại Tp. Trois Rivières, Québec, nước Canada.
19- Ông Trương Trọng Quí, sanh năm 1950 (60 tuổi), tại Gò Công, tỉnh Tiền Giang, cư ngụ tại Tp. Côte Saint Luc, Montré1al, nước Canada.
20- Ông Mai Văn Thơ, sanh năm 1953 (57 tuổi), tại Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, cư ngụ tai quận 13, Paris, nước Pháp.
Ngoài 20 vị nói trên, nếu quí vị muốn biết các vị đạt được “Bí mật Thiền tông”, họ làm thơ hay kệ hoặc nghe trình kiến giải của họ, như thế nào, nên xem sách Huyền ký của Đức Phật và những vị ngộ thiền, quí vị sẽ rõ thêm, chúng tôi có tặng đĩa MP3 có nói đầy đủ những vị này.

Ghi chú: Số tuổi của những vị này tính đến năm 2010.