Tin nổi bật

2. Bài kệ ngộ Thiền của bác sĩ Triệu Thị Yến Vy, Nam Phi

Bác sỹ Triệu Thị Yến Vi, sanh năm 1953, tại Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, cư ngụ tại thành phố Cape Town, nước Nam Phi. Khi ngộ thiền, bác sỹ có viết bài kệ 36 câu như:

    Xưa nay tôi tưởng tôi tìm
Nhiều năm nhiều tháng không tìm ra chi
Đến đây, nghe dạy tức thì
Rơi vào Bể tánh biết thì tánh Nghe.

    Tánh Nghe tánh Thấy là bè
Ở trong thanh tịnh, tự Nghe tánh mình
Tánh mình không phải lặng thinh
Mà Thấy cứ Thấy muôn trùng xa xăm.

    Khi tôi nhận được âm thầm
Không thể tả được vì trong Niết bàn
Vào đây, tôi hết lang thang
Những việc trong Tánh để an Phật làm.

    Tánh Phàm tôi đã được an
Dòng chảy Vật lý, không màng đến chi
Hiện nay tôi biết thiền thì
Chỉ cần thanh tịnh là y cội nguồn.

    Nhận được nước lệ lại tuôn
Chảy ra nhiều quá, muôn lần cám ơn
Cám ơn ân đức của Thầy
Nhận lời Phật dạy, đứt dây luân hồi.

    Phước con quá lớn Phật ơi!
Thiền tông Tân Diệu, luân hồi mất đi
Hôm nay con biết thiền thì
Không Quán, không Tưởng, là đây Niết Bàn.

    Hiện tôi đã được bình an
Cũng nhờ thiền học ở làng miền quê
Ở quê, lại có đường về
Về nơi Bể tánh không hề dụng công.

    Hiện tại tôi được thong dong
Nhất quyết một lòng cám ơn Thích Ca
Vì Phật đã chỉ đường ra
Ra ngoài sinh tử, để xa luân hồi.

    Đời con đại phúc Phật ơi!
Hôm nay sinh tử, con thôi được rồi
Tâm con thanh tịnh vậy thôi
Niết Bàn thanh tịnh con thôi kiếm tìm.