Tin nổi bật

1. Bài kệ ngộ Thiền của bác sĩ Đặng Minh Trí, Algérie

Bác sĩ Paul Léan Đặng Minh Trí, sinh năm 1940, tại Tp. Biên Hòa, cư ngụ tại thủ đô Algé, nước Algérie. Khi ngộ thiền, bác sĩ có viết bài thơ 16 câu:

    Cha Pháp mẹ Việt, sống Bắc Phi
Thuở nhỏ ham học để được thi
    Học xong, thi đậu bằng bác sỹ
Kiếm tiền rất dễ chẳng khó chi.

    Tuổi già đến lúc phải nghỉ hưu
Tìm hiểu kệ kinh thật tối mù!
    Liên tưởng đời sao mà chóng thế?
Lo tìm phương cách để được tu.

    Về nơi đất Việt viếng Tổ tiên
Nghe báo rêu rao bán sách thiền
    Bỏ ít tiền mua về đọc thử
Bỗng tôi biết được cốt tủy thiền.

    Đọc sách Nguyễn Nhân, tôi hiểu liền
Lòng này yên dạ hết đảo điên!
    Cám ơn Thầy dạy, tôi nay biết
Tâm kia lặng sáng, tuyệt môn thiền.