Tin nổi bật

5. Bài kệ ngộ Thiền của Giáo sư Lâm Ngọc Trân, Hoa Kỳ

Giáo sư Lâm Ngọc Trân, sinh năm 1936, tại huyện Vĩnh Châu, tỉnh Bạc Liêu, cư ngụ tại thành phố Union, bang Pennsylvania, Hoa Kỳ. Khi ngộ thiền có làm bài thơ 16 câu:

    Muôn đời, ngàn kiếp tôi tìm cầu
Tìm cao, tìm thấp, chẳng thấy đâu
    Nay nghe Trưởng ban phân tích rõ
Nhận chỗ cao sâu, rất nhiệm mầu.

    Đến nơi quê vắng, tôi không cầu
Chỉ cần thưa hỏi có hai câu
    Trưởng ban dạy, tôi nay đã biết
Hạt Châu là “Thấy”, không cầu đâu.

    Lần này, tôi về lại Việt Nam
Nghe báo rêu rao bán sách thiền
    Có bạn rủ tôi về quê vắng
Đến đây, tôi nhận cốt tủy thiền.

    Cám ơn Thầy dạy, tôi nay biết
Ai dạy Phật Tâm tôi lắc đầu
    Những gì Vật lý, không cần đâu
Tức khắc, Tánh chân sẽ “lú đầu”.