Tin nổi bật

4. Bài kệ ngộ Thiền của Giáo sư Tiến sĩ Lê Anh Quân, Hoa Kỳ

Giáo sư Tiến sĩ Lê Anh Quân, sinh năm 1938, tại H. Phù Cát, Bình Định, cư ngụ 2319, đường Overland, Tp. Indiana, Hoa Kỳ. Khi ngộ thiền, giáo sư có viết bài thơ 32 câu:

    Muôn đời ngàn kiếp tìm cầu
Linh Sơn tuyệt đỉnh nhiệm mầu mới hay
    Hoa Liên Diệu Pháp nở bày
Linh Sơn phát sáng rõ hay ánh thiền.

    Triệu đời tỷ kiếp ngủ yên
Đi trong lục đạo muôn miền khó khăn
    Đến nơi Hội Thượng nhận rằng:
Vi diệu Phật tánh thường hằng không sai.

    Thiền tông nơi đỉnh Linh Đài
Một, hai, năm chục, không ai sánh bằng
    Liên Hoa Diệu Pháp khó khăn
Đại duyên, đại phúc nhận rằng hạt Châu.

    Tu thiền mà quán hay cầu
Chẳng khác tìm lửa trên đầu núi băng
    Nay con đạt lý thường hằng
Trở về nguồn cội nhớ rằng ơn Cha.

    Lòng từ của Phật Thích Ca
Hai lăm thế kỷ hiện ra ban ngày
    Hôm nay tại “Tiểu Linh Đài”
Con xin nguyện mãi nhớ hoài không quên.

    Lòng thành kính bạch ơn trên
Nguyện mong Linh Cảnh ở bên mọi người
    Hoa Liên Diệu Pháp tốt tươi
Ai đạt lý đạo tươi cười như con.

    Dù cho biển cạn núi mòn
Hư không có hoại lòng con vững bền
    Nhờ Phật con đã đứng lên
Nhận ra chân tánh về bên Phật Đà.

    Tánh Phật con đã nhận ra
Sống với Phật tánh con xa luân hồi
    Đời con đại phúc Phật ơi!
Cám ơn Đức Phật cứu đời của con.