Tin nổi bật

Alô… Ta từ trên Trời xuống đây!

Cháu H. đang tu tập pháp môn Thiền tông ở Miền Bắc, có hỏi Trưởng Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu như sau:

Con có một vị gọi đến và hỏi con nôm na sau ạ:

A- Thế tu Thiền tông được lâu chưa?

B- Dạ, em mới thôi ạ.

A- Thế ngồi thiền được bao lâu?

B- Dạ, Thiền tông đâu có ngồi thiền ạ.

A- Thế vậy thì tu gì?

B- Dạ, em không tu gì ạ. Xin lỗi anh ở đâu thế ạ?

A- Anh ở trên Trời!

B- Dạ, trên trời gọi điện được xuống trái đất này ạ? Hi…. Anh tên gì thế ạ, cho dễ nói chuyện.

A- Ta ở đây gọi là Thích Ca, ta dạy đạo giải thoát, thế cứ nghiên cứu sách mà không tu gì thì làm sao mà giải thoát được?

B- Dạ, em tập trong cuộc sống thôi ạ.

A- Ừ đúng rồi, trong cuộc sống phải tu khẩu, tu tâm, …

B- Dạ, khẩu từ đâu ra ạ?

A- Khẩu từ tâm ra, … muốn tu giải thoát phải ngồi Thiền quán, thiền chỉ, …

B- Dạ, cám ơn Thầy đã chỉ dạy, con đã chọn con đường đi cho mình rồi.

Sau vị này nói mấy câu rồi tắt máy.

Sau cuộc nói chuyện con thấy như hơi choáng váng đầu, mệt mệt là lý do sao ạ?

Trưởng Ban trả lời:

Người xưng là Phật Thích Ca ở trên Trời.

Đại diện miền Bắc căn cứ vào 2 phần dạy của Đức Phật để biết người này là ai?

Trái đất này có 5 loài sống chung.

– Trong đó có loài Thần, Thần là có Thần tông cao nhất nơi trái đất này.

– Có Phước đức vô lượng.

Nên Thần muốn nói gì cũng được, như:

– Ta là người làm ra Càn khôn vũ trụ.

– Ta là người tạo ra vạn vật và loài người.

– Ta là người ban phước cho ai đến cầu xin Ta.

– Thần còn dám hù dọa người khác, không nghe lời Ta, Ta giam vào Địa ngục!

– Còn xưng là Phật Thích Ca là chuyện nhỏ.

Lưu ý đại diện miền Bắc:

– Các cõi Trời thì loài Trời ở.

– Các cõi Tịnh Độ thì loài Tiên ở.

– Phật thì ở thế giới chư Phật.

– Trái đất là nơi ngũ thú tạp cư.

Vì vậy, người nào xưng mình là Phật Thích Ca ở trên Trời, nên học kỹ lại lời dạy của Đức Phật, sẽ biết người này là ai.

Đại diện miền Bắc nói chuyện với người này mà nghe mệt, thì đúng người này là một vị Thần lớn đó:

– Nên cúng lớn cho Thần ăn.

– Hoặc tránh xa, đừng đến gần.

Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu.