Tin nổi bật

Cái ĐƯỢC và MẤT của người tu theo Thiền tông

Một Phật tử Thiền tông có gửi cho Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu lá thư, nói lên sự cảm nhận của vị ấy sau một thời gian tu tập theo pháp môn Thiền tông học này. Trong thư có nói lên cái “ĐƯỢC” và “MẤT” của người tu theo Thiền tông. Chúng tôi xin trích 2 phần ấy như sau:

  1. Cái ĐƯỢC của người tu theo Thiền tông:

       – Được là chính mình.

       – Được sống thật.

       – Được ngủ rất ngon.

       – Được sống đơn giản, đạm bạc hơn vì bớt phải chú ý đến những món ăn cao lương hoặc đồ dùng xa xỉ không cần thiết.

       – Được hiểu rõ sự khoa học, nhân sinh quan và vũ trụ quan, nguyên lý của sự Giác Ngộ & Giải thoát cũng như Nhân Quả Luân Hồi của nhà Phật.

       – Được có nhiều bạn tu Thiền tông.

       – Được biết rõ ràng về Tánh Người và Tánh Phật.

       – Được cảm nhận được sự an vui kỳ diệu của Thanh tịnh Thiền mà không phải dụng công, thân tâm mình cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều.

       – Được thấy những thứ trong Tánh Người của mình nhiều hơn và rõ ràng hơn.

       – Được biết rõ ràng đâu là Công Đức thật sự, đâu là Phước Đức và không còn bị nhầm lẫn.

       – Được hiểu rõ hơn về cách tạo Công Đức, công thức Giải thoát hay cách làm Phước để thật sự có Phước.

       – Được thêm nhiều thời gian trong ngày để tự do làm bất cứ thứ gì mình muốn mà không phải dành hàng giờ liền công phu để đạt cái “không thật”.

       – “Được” nhiều người cười chê là “đầu óc có vấn đề”, vì tự nhiên lại đi từ bỏ tất cả những thành tựu mà xưa nay mình vất vả, khó khăn lắm mới có được và đang sở hữu nó.

       – “Được” nhiều người nói là hão huyền, vì dám mê hoặc con người, tu để thành Phật trong khi đang sống trong một thế giới phàm phu.

            … và nhiều cái được khác nữa.

  1. Cái MẤT của người tu theo Thiền tông:

       – Mất đi nhiều “vai diễn ảo” trong cuộc đời do chính mình làm “diễn viên”.

       – Mất đi sự lo âu, phiền muộn dường như đã đi theo ta như hình với bóng từ bao đời nay.

       – Mất đi sự nặng nề luôn đeo bám trong tâm trí, sự bất an luôn tìm ẩn trong lòng không biết xuất phát từ đâu.

       – Mất đi nhiều bạn thâm giao nhiều năm liền, đã từng cùng tu dụng công.

       – Mất đi việc thường xuyên đi chùa, lạy lục và cầu xin vô ích mà không biết hết ý nghĩa của việc làm ấy.

       – Mất đi những việc làm vô nghĩa trong đời sống hằng ngày.

       – Mất đi những lời khen.

       – Mất đi việc “ảo tưởng” sẽ chu du trong tam giới để thưởng ngoạn cảnh đẹp, ăn sung mặc sướng, không làm mà vẫn có ăn.

       – Mất đi cái TƯỞNG “tiêu cực” vốn đã ăn sâu vào tiềm thức của chúng sanh từ vô lượng kiếp.

       – Mất đi nhiều danh lợi khác mà mình dày công bồi đắp và có thể là những danh lợi sắp tới nữa.

            … và mất nhiều cái hơn thế nữa.

Chùa Thiền tông Tân Diệu