Tin nổi bật

Kiến Tánh mới khởi tu?

Ông Nguyễn Chí  Ích, sanh năm 1962, tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, cư ngụ tại thành phố Batapashinsk, nước Nga, hỏi:

– Thầy chúng tôi dạy, muốn tu theo Thiền tông, trước hết phải “Kiến tánh” mới khởi tu, còn không Kiến Tánh mà cố tu, ắt phải lạc vào đường tà, không biết ở đây Thầy chỉ dạy có đúng như vậy không?

Trưởng ban trả lời:

– Nếu nói tu theo Thiền tông mà đúng chánh gốc, không thể nói kiến tánh rồi mới khởi tu được.

Vì sao vậy?

Đã kiến tánh mà còn khởi tu là tu cái thiền gì đó, chứ không phải tu theo Thiền tông. Ông nên tìm đọc tất cả các sách viết về tu theo Thiền tông. Nhất là cách tu của 36 vị Tổ sư thiền, cũng như các thiền sư Trung Hoa và Việt Nam, có vị nào đã kiến tánh rồi mà còn ngồi tu không? Nếu nói kiến tánh mà còn tu là người đó chỉ kiến tánh ở lời nói chứ thật sự chưa biết kiến tánh là gì.

Chúng tôi xin nói rõ, kiến tánh, có nghĩa là mình đã thấy được Tánh chân thật của chính mình. Vị nào đã kiến tánh rồi, tự mình sống với tánh chân thật của mình là đủ. Đã sống trong Phật tánh rồi mà tu cái gì? Vì chỗ này mà Đức Phật có dạy:

    – Người nào kiến tánh tu thiền

    – Tu được thành tựu, bỏ lu chôn liền!

Ông Nguyễn Chí Ích hết sức vui mừng và cám ơn Trưởng ban.

Trích quyển “Những câu hỏi về Thiền tông – quyển 1” – tác giả Nguyễn Nhân.