Tin nổi bật

Vì sao có Nam có Nữ?

Cô Đinh Thị Ngọc, sinh năm 1969. Cư ngụ tại Hà Nội, có hỏi Trưởng ban như sau:

Con nghe nói là làm thân mà đã là thân nữ hay là thân nam rồi đến khi hết duyên ở thế giới Ta Bà này rồi, lúc ấy là thân trung ấm, nếu còn duyên làm người thì thân nữ có chuyển thành thân nam được không? Vì con đọc trong kinh A di đà là làm nhiều Phước thì được thành thân nam tử có phải không ạ?

Trưởng Ban đáp: Phần này phải giải thích đầy đủ thì mới rõ được. Đầu tiên, tánh Phật là Tánh rất nhỏ ở trong Phật giới, không có nam nữ. Tánh Phật thấy những vị Phật có hình dáng quá lớn, nên tò mò hỏi những vị Phật như sau:

– Tánh Phật thì quá nhỏ, phải làm sao cho bằng các Vị?

Có những vị Phật hóa thân nhỏ lại và nói:

– Tánh Phật nào muốn “thành Phật” thì phải vào thế giới loài người luân hồi trong đó. Vào thế giới loài Người, nếu tánh Phật nào biết tạo công đức, và học được công thức trở về Phật giới. Khi trở về Phật giới, được điện từ Quang chiếu vào số công đức do tánh Phật tạo ra, thì số công đức này sẽ định hình ra Ngôi nhà Pháp thân Thanh tịnh. Từ Ngôi nhà Pháp thân Thanh tịnh này, 1 kim thân Phật được “sinh” ra. Trở về nguyên trạng là không có nam nữ.

– Thế giới này có nam nữ là nguyên do như sau:

– Khi tánh Phật vào thế giới loài Người. Trước tiên phải chui qua của Hải Triều Âm của Tam giới. Cửa Hải Triều Âm này là do điện từ Âm Dương cuốn hút và quăng vào trái đất. Nếu bị điện từ Dương quăng tánh Phật vào, thì tánh Phật đó bị nhiễm điện từ Dương, nên sanh ra nam. Còn tánh Phật bị điện từ Âm quăng vào, thì tánh Phật đó tự nhiên là nữ.

– Khi qua cửa Hải Triều Âm của trái đất, thì tánh Phật đó tự nhiên phải theo sức hút của điện từ Âm hay Dương để chuẩn hóa tánh Phật nam nữ này.

Vào thế giới loài người, muốn chuyển thân nam nữ thì có 2 phần:

1/- Phải ham muốn mãnh liệt. Còn ham muốn lơ mơ thì sanh ra lưỡng nam nữ.

2/- Bị nhân quả làm thay đổi khi làm vợ chồng.

Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu.