Tin nổi bật

Thông báo Cấp YẾU CHỈ THIỀN TÔNG

ĐẠO PHẬT KHOA HỌC VẬT LÝ THIỀN TÔNG VIỆT NAM
CHÙA TÂN DIỆU
THIỀN TÔNG VIỆT NAM
273, ẤP CHÁNH HỘI, XÃ TÂN MỸ, HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN.

THÔNG BÁO

V/v   Cấp Yếu chỉ Thiền tông cho độc giả Giác ngộ Thiền Tông

—ooo—

I. Chùa Thiền tông Tân Diệu xin trân trọng thông báo đến quí độc giả, quí vị Phật tử muốn cấp giấy Yếu chỉ Thiền tông như sau:

– Quí vị nào muốn cấp giấy Yếu chỉ Thiền tông, vui lòng xin liên hệ với một trong những số điện thoại sau đây, sau đó quí vị sẽ được hỏi chỉ một hoặc hai câu căn bản về Thiền tông học. Nếu quí vị trả lời được, vui lòng cung cấp thông tin họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, địa chỉ cư ngụ, để chúng tôi hoàn tất hồ sơ cấp giấy Yếu chỉ Thiền tông.

Như vậy, Yếu chỉ Thiền tông là gì và tại sao phải cấp giấy Yếu chỉ Thiền tông?

– Đức Phật dạy, pháp môn Thiền tông là pháp môn giúp con người từ một phàm phu trở thành một người giác ngộ, tức hiểu biết sự thật nơi thế giới này. Nếu thực hành đúng lời Ngài dạy, sẽ giúp chúng ta thoát khỏi sanh tử luân hồi chớ chẳng phải thường. Như Lai có qui định về việc cấp các loại văn bằng cho người tu tập Thiền tông như sau:

1. Yếu chỉ Thiền tông: Người này ví như đã vào được “sân thiền” rồi vậy, đồng nghĩa hiểu được đường lối tu tập theo pháp môn Thiền tông của Đức Phật dạy, tu sao để được Giải thoát, tu sao còn bị đi trong luân hồi.

2. Bí mật Thiền tông: Người này coi như đã mở được “cửa thiền” rồi vậy. Để vào được “cửa thiền” này, người này cần phải đạt được 3 điều kiện mà Như Lai qui định như:

a- Tự nhiên thanh tịnh, không phải suy nghĩ, mà viết được ít nhất 12 câu kệ nói về pháp môn Thiền tông học.

b- Có bài văn giải trình kiến giải của mình về pháp môn Thiền tông. Trước đây tu tập những gì, được và mất ra sao? Giờ tu tập pháp môn Thiền tông thì như thế nào?

c- Trả lời đúng trên 60% của 26 câu hỏi mà Đức Phật trao cho Ngài Ma-Ha-Ca-Diếp, để truyền theo dòng Thiền tông. Sau này, Đức Lục Tổ cho phép Ngài Thần Hội cung cấp ra và phổ biến cho mọi người cùng biết.

Người đạt được “Bí mật Thiền tông” này sẽ được cung cấp đầy đủ “bản đồ” vượt Hải Triều Dương mà Như Lai đã dạy.

3. Thiền tông sư hay Thiền tông gia: Người được phong Thiền tông sư (đối với tu sĩ) hoặc Thiền tông gia (đối với cư sĩ) khi giúp được trên 30 người đạt Yếu chỉ Thiền tông và trên 15 người đạt được “Bí mật Thiền tông”. Người này sẽ được cung cấp đầy đủ toàn bộ hồ sơ, pháp gốc của Như Lai đã dạy, cũng như quyển Huyền Ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền tông.

II. Những lợi ích của việc được cấp giấy Yếu chỉ Thiền tông:

1. Yếu chỉ Thiền tông là cấp bậc căn bản nhất của một người tu theo Thiền tông. Khi chúng ta đã đạt được Yếu chỉ Thiền tông, tức chúng ta đã hiểu được sự thật nơi thế giới này là gì, chúng ta biết pháp môn gì giúp ta giải thoát, pháp môn nào còn bị đi trong luân hồi, v.v…

2. Khi đạt Yếu chỉ Thiền tông, chúng ta đã thực sự gieo “hạt giống” đầu tiên, trên con đường tu tập đạo Giác ngộ & Giải thoát của Đức Phật đã dạy nơi thế giới này. Việc “hạt giống” ấy có kết quả như thế nào là do sự thực tập của quí vị.

3. Khi đã có Yếu chỉ Thiền tông, chúng ta sẽ tự tin hơn để giúp người khác giác ngộ, tức hiểu biết rõ sự thật nơi thế giới này như mình. Đó cũng là một cách chúng ta bước đầu tạo ra công đức – một phương tiện để tạo lực đẩy, giúp ta vượt qua cửa Hải Triều Dương và trở về được Phật Giới sau này.

4. Giấy Yếu chỉ Thiền tông là động lực để giúp người khác mong muốn tu pháp môn Giác ngộ & Giải thoát giống như mình.

5. Yếu chỉ Thiền tông là cấp bậc đầu tiên trước khi đạt “Bí mật Thiền tông”. Khi chúng ta đạt được “Bí mật Thiền tông”, đồng nghĩa chúng ta sẽ được cung cấp “một bản đồ” chỉ rõ đường đi nước bước khi trở thành một Trung Ấm Thân, sau khi chúng ta lâm chung . Giai đoạn ấy, giống như chúng ta đang đứng ở bến xe, chúng ta đang hoang mang không biết xe nào thực sự sẽ chở chúng ta “về quê” đây? Thì đây, “bản đồ” sẽ giúp chúng ta biết rõ ràng con đường hơn, sẽ không bị dụ dỗ. Người đạt được “Bí mật Thiền tông”, sẽ có khả năng và lực mạnh hơn trong việc giúp người khác giác ngộ.

III. Điều kiện cấp giấy Yếu chỉ Thiền tông:

– Đơn giản, chỉ cần trả lời được một hoặc hai câu về căn bản của pháp môn Thiền tông, mà người kiểm thiền hỏi.

– Cung cấp đầy đủ thông tin họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, địa chỉ cư ngụ, số điện thoại của người được cấp giấy.

IV. Số điện thoại liên lạc:

1. Ông La Ngọc Lâm, sanh năm 1955, cư ngụ Q6 – TPHCM. ĐT: 0199.8883727.

2. Anh Nguyễn Bạch Đằng, sanh năm 1974, cư ngụ Q8, TP.HCM. ĐT: 099.4173286.

3. Anh Nguyễn Cơ Duy, sanh năm 1972, cư ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM. ĐT: 099.6431195.

4. Cô La Thị Ngọc Giàu, sanh năm 1967, cư ngụ Q3, TP.HCM. ĐT: 0933.073280.

5. Anh Hoàng Trung Nghĩa, sanh năm 1982, cư ngụ Biên Hòa, Đ.Nai. ĐT: 0977.687579.

Hoặc địa chỉ email: thientong2013@gmail.com

V. Xin lưu ý:

– Người được cấp giấy Yếu chỉ Thiền tông không cần phải đóng một khoản chi phí nào cả.

– Đối với trường hợp ở xa, nếu cần sẽ gửi bằng đường bưu điện.

– Đối với trường hợp ở nước ngoài, sẽ gửi giấy Yếu chỉ Thiền tông cho người thân trong nước giữ giùm (xin vui lòng cung cấp thông tin và địa chỉ của người thân trong nước).

 

Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu trân trọng thông báo.