Tin nổi bật

4. Bài kệ ngộ Thiền của Kỹ sư Trịnh Đình Trung, Pháp

Kỹ sư Trịnh Đình Trung, sanh năm 1942, tại quận Một, Tp. HCM, cư ngụ tại quận 13, Paris, nước Pháp. Khi ngộ thiền, kỹ sư có viết bài thơ 48 câu:

       Sài  Gòn có bến Nhà Rồng
Có đường Lê Lợi chạy vòng Lê Lai
       Hưng Đạo đại lộ rất dài
Cách Mạng Tháng Tám gần ngay Bến Thành.

       Nguyễn Huệ  là đường để dành
Những ngày tư Tết làm thành phố hoa
       Tuy tôi nay ở rất xa
Lúc nào cũng nhớ quê cha mẹ mình.

       Thường thường lướt mạng xem tin
Thấy báo Tuổi Trẻ bán kinh sách thiền
       Gởi tiền mua sách đọc liền
Không ngờ tâm sáng nhận liền Thiền tông.

       Điện thoại tôi gặp thầy Phong
Hỏi cho rõ nghĩa nhận xong Nguồn thiền
       Thầy ấy trả lời tôi liền
Ông đã nhận được Nguồn thiền Thích Ca.

       Hôm nay ông đã vượt qua
Luân hồi nhiều kiếp đã xa ông rồi
       Để cho Phật xử vậy thôi
Tâm ông thanh tịnh là đời hết luân

       Xưa kia Đức Phật bảo “Dừng”
Mà ông không chịu tuân theo lời Ngài
       Vì vậy đi khắp Trần ai
Đến đây ông biết “Dứt” ngay luân hồi.

       Tâm mình thanh tịnh vậy thôi
Dụng công quán tưởng luân hồi đến ngay!
       Xưa kia Đức Phật chỉ bày
Chính chỗ thanh tịnh nhận ngay Niết bàn.

       Tức khắc đời hết gian nan
Luân hồi sanh tử không màng đến chi
       Khi tâm thanh tịnh tức thì
Rơi vào Bể tánh nơi đây cội nguồn.

       Vừa nghe nước lệ lại tuôn
Chảy ra nước lệ không buồn không vui
       Bình thường tôi rất ngậm  ngùi
Hôm nay nước lệ mà vui trong lòng.

       Cũng nhờ  ân đức thầy Phong
Nhờ Thầy chỉ dạy tôi không vọng cầu
       Hôm nay hết khổ hết sầu
Tôi xin thật sự cúi đầu biết ơn.

       Hôm nay tôi phát lòng nhơn
Nếu ai muốn hiểu chỉ chơn chỗ này
       Tôi xin nhất định làm vầy
Bày nhiều phương tiện tôi đây chỉ thiền.

       Giúp cho người hết não phiền
Những người nhận được hết phiền như  tôi
       Tuy tôi ở tận xa xôi
Lúc nào cũng nhớ quê tôi Sài Gòn.