Tin nổi bật

Tiêu điểm

Hay chỉ tại lòng ta chẳng chịu về ?!

Phật Tánh vốn sẵn ở nơi ta Ngoài ta tìm Phật ắt theo tà Theo tà bị đi trong Lục Đạo Đi trong Lục Đạo biết kiếp nào ra? Muốn tìm Phật Tánh hỏi người khôn? Người khôn không biết được Phật Tánh Biết Phật Tánh là kẻ ngu đần? Kẻ ngu đần làm sao biết Phật Tánh Chỉ cần …

Xem tiếp

Mò kim đáy nước, vậy mà ông cũng mò được!

Vị Tổ sư Thiền tông đời thứ mười lăm: Tổ Ca Na Đề Bà (Kanadeva), người đời gọi Ngài là Bồ tát. Sanh sau Đức Phật nhập Niết bàn 546 năm, ở miền Nam nước Ấn. Cha tên Ca Na Bạc, mẹ là bà Hữu Chung Truyền. Cha mẹ Ngài tu theo pháp môn Tiều thừa và Trung thừa Phật …

Xem tiếp

Ý nghĩa tuyệt mật của 28 phẩm Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Ông Tỳ kheo Liên Thành Ân: Từ chỗ ngồi đứng dậy, đến trước Đức Phật, quì gối, trịch vai áo bên phải, thưa hỏi như sau: – Kính bạch Đức Thế Tôn: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là kinh Đức Thế Tôn dạy sau cùng để chỉ “Tri Kiến Phật” của mỗi người, nhưng vì Đức Thế Tôn dạy ẩn …

Xem tiếp

Ai bảo ta có nói Kinh Kim Cang, người đó phỉ báng ta!

Nói đến giảng kinh, chúng tôi xin nêu lên một câu chuyện liên quan đến giảng kinh, giảng thiền, cho quí vị nghe. Có vị giảng sư giảng kinh rất nổi tiếng khắp một vùng rộng lớn ở nước Trung Hoa, đến hỏi thiền sư Huệ  Hải: – Xin cho tôi hỏi một câu được không thiền sư ? Thiền …

Xem tiếp

Chuyện về một Giảng sư Kinh Kim Cang chuyên nghiệp!

Một pháp sư giảng kinh, đó là giảng sư Đức Sơn (782-865), là Thiền sư Trung Quốc, đời Đường. Vị này chuyên giảng kinh Kim Cang, là bộ kinh quý nhất và nổi tiếng nhất của Phật giáo. Ông nghe ở núi Long Đàm có thiền sư Sùng Tín, giảng kinh nói: “Ai biết được Tánh người, ai hiểu được …

Xem tiếp

“Xưa nay” không một vật, lấy gì dính bụi nhơ?

Vị Tổ sư Thiền tông đời thứ ba mươi ba: Tổ Huệ Năng, sanh năm 638 dương lịch, tịch 713, thọ 75 tuổi. Người ở nước Đường, cha tên Lư Hành Thao, mẹ tên Lý Yến Thị. Cha Ngài làm quan ở tỉnh Nam Hải, trông coi quốc khố. Bị người tham lam hảm hại, nên triều đình cất chức …

Xem tiếp

Bạch Thầy: Con muốn Tu pháp môn “Giống mà không giống”

Vị Tổ sư Thiền tông đời thứ Sáu: Tổ Di Dá Ca, (Miccaka), sanh sau Đức Phập Niết bàn 180 năm, cha tên Di Phả Liệt, mẹ Phất Thệ Phùng, dòng Bà La Môn, ở Trung Ấn.Thuở nhỏ rất thông minh, gia đình theo đạo Bà La Môn, mỗi khi đi lễ với cha mẹ, Ngài thường hỏi quí Thầy …

Xem tiếp

Bạch Phật: Con đã BUÔNG … sai!

Ông Lê Mậu Trung, sanh năm 1939, tại huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương, cư ngụ tại thành phố Bremen, nước Đức, hỏi: – Hằng đêm, tôi có tụng kinh A Di Đà, tình cờ tôi đọc được quyển sách của soạn giả Nguyễn Nhân viết: “Tu Theo Pháp Môn Nào Của Đạo Phật Dễ Giác Ngộ”. Thấy Thầy giải …

Xem tiếp