Tin nổi bật

Cảm ơn Thầy

Xin chia sẻ bài thơ của Phật gia Phạm Thị Ngọ, ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng, nhân kỷ niệm 7 năm Công bố Huyền Ký của Đức Phật bí mật truyền theo dòng Thiền Tông (14/5/2017 – 14/5/2024). Bài thơ có tựa đề 

CẢM ƠN THẦY:

Huyền Ký công bố tròn bảy năm
Cứu vớt nhân loại thoát trầm luân
Xa lìa bể khổ về quê cũ
Phật Giới an nhiên một ánh vàng 

Tân Diệu Long An quyết đứng lên
Xé toạc màn đêm lộ ánh Thiền
Chánh Pháp Như Lai bừng sáng tỏ
Ma Vương lộ diện đã cuồng điên

Viện Chủ bình yên năm mạch Thiền
Dựa theo luật Pháp Thiền chảy mãi
Kinh vô tự Đức Phật trao ngày ấy
Hùng Thúy Loan – công chúa đại Phước duyên 

Mạch Thiền âm thầm cứ chảy mãi
Chảy đến Đất Rồng ngưng tại đây
Thiền tông Tân Diệu nắm mạch nầy
Nhiệm vụ bác Nhân – người công bố

Sáu mươi năm bác luôn ấp ủ
Dù phải chết bác vẫn thông dòng chảy
Nhờ luật Pháp đưa mạch Thiền khai mở
Lớp lớp cháu con  nhận Thiền này 

Phật tại thế có cư sỹ Duy Ma Cật
Khóa miệng thầy tu mở mạch Thiền
Hai lăm thế kỷ nay bừng sáng
Ngon đuốc Như Lai lại bùng lên 

Bác Nhân ơi con cảm nhận ngày đêm
Bác đúng là Duy Ma Cật ngày xưa
Một cư sỹ uyên thâm Phật học
Bác thay lời Đức Phật phổ Thiền tông

Con xin ba lạy cảm ơn thầy
May mắn thay con sinh ra thời mạt Pháp
Thầy đem Thiền rải khắp thế gian
Ai đại Phước duyên sớm thành Phật quả.

Con: Phật gia Phạm Thị Ngọ
Quê: Vĩnh Bảo, Hải Phòng.