Tin nổi bật

VIDEO TRUYỀN THIỀN

Video Lễ Truyền Thiền tông ngày 22/09/2019

Thưa quý độc giả và Phật tử, Ngày 22-09-2019 vừa qua, tại Tổ Đình chùa Thiền tông Tân Diệu, 273 ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đã tổ chức Lễ truyền thiền tông cho 24 Phật tử Thiền tông mà trước kia các vị đã giác ngộ Yếu chỉ Thiền tông. Ban quản trị chúng …

Xem tiếp

Video Lễ Truyền Thiền tông ngày 08/09/2019

Thưa quý độc giả và Phật tử, Ngày 08-09-2019 vừa qua, tại Tổ Đình chùa Thiền tông Tân Diệu, 273 ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đã tổ chức Lễ truyền thiền tông cho 29 Phật tử Thiền tông mà trước kia đã giác ngộ Yếu chỉ Thiền tông. Ban quản trị chúng tôi xin …

Xem tiếp

Video Lễ Truyền Thiền tông ngày 25/08/2019

Thưa quý độc giả và Phật tử, Ngày 25-08-2019 vừa qua, tại Tổ Đình chùa Thiền tông Tân Diệu, 273 ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đã tổ chức Lễ truyền thiền tông cho 24 Phật tử Thiền tông mà trước kia đã giác ngộ Yếu chỉ Thiền tông. Ban quản trị chúng tôi xin chia …

Xem tiếp

Video Lễ Truyền Thiền tông ngày 11/08/2019

Thưa quý độc giả và Phật tử, Ngày 11-08-2019 vừa qua, tại Tổ Đình chùa Thiền tông Tân Diệu, 273 ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đã tổ chức Lễ truyền thiền tông cho 21 Phật tử Thiền tông mà trước kia đã giác ngộ Yếu chỉ Thiền tông. Ban quản trị chúng tôi xin …

Xem tiếp

Video Lễ truyền thiền tông ngày 28-07-2019

Thưa quý độc giả và Phật tử, Ngày 28-07-2019 vừa qua, tại Tổ Đình chùa Thiền tông Tân Diệu, 273 ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đã tổ chức Lễ truyền thiền tông cho 30 Phật tử Thiền tông mà trước kia đã giác ngộ Yếu chỉ Thiền tông.   Ban quản trị chúng …

Xem tiếp