Tin nổi bật

Video Diễn đàn Đạo Phật Thiền tông lần 3

Thưa quý độc giả,

Ngày 9-9-2018 vừa qua, tại Tổ Đình chùa Thiền tông Tân Diệu, 273 ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đã tổ chức Diễn Đàn Văn Thơ Kệ xuất phát từ tánh Phật thanh tịnh của chính người trình bày.

Những người trình bày lần này là Thiền gia Thu Lan, sinh năm 1963, cư ngụ tại Cà Mau và Phật gia Trần Kim Bảo, cư ngụ tại Hà Nội. Trong Diễn Đàn, Thiền gia Thu Lan đã trình bày bài văn và thơ, khuyên những người tu theo đạo Phật không nên tu một cách mê tín và mù quáng như cầu, xin, quỳ, lạy Đức Phật ban phước một cách vô ích. Mà phải dùng đầu óc thực tế và khoa học của mình để suy xét cho thật kỹ những gì người khác nói. 

Kế đến, Phật gia Trần Kim Bảo cũng trình bày 2 bài thơ. Bài 1: “Hỡi những người con Phật”, Phật gia nói lên quá trình tìm đường Giải thoát chông gai và gian nan của mình. Đồng thời, qua đó Phật gia cũng mong muốn gửi gắm những lời khuyên chân tình, đến những người bạn đồng tu của mình – những người đang mê tín dị đoan, vô tình biến đạo Phật thành đạo thần quyền và thần linh.

Bài 2: “Quyết tâm đi theo Phật”, cho thấy Phật gia đã tìm được con đường Giác ngộ & Giải thoát đúng nghĩa cho riêng mình. Nay, Phật gia noi theo tấm gương tu tập của Tổ Phật Hoàng Trần Nhân Tông, một lòng quyết tâm hết đời này, để trở về quê hương chân thật của chính mình, tức Phật giới. Đồng thời, Phật gia cũng gửi gắm thông điệp răn đe đến những người không biết đường Giải thoát mà cố tình đi lừa gạt người khác, mục đích vì danh,vì lợi sẽ bị hoa báo nặng nề hay bị “gậy ông đập lưng ông”!

Ngoài ra, Phật gia cũng gửi lời khuyên đến những người tu theo đạo Phật, tức đạo Giác ngộ nên tránh xa những vị thầy dạy đạo Phật theo kiểu “Người mù rờ voi”. Theo Phật gia trình bày, Thầy đã “mù” rồi, không chịu đi chữa bệnh cho mình mà còn đi dạy lại người khác. Chẳng khác nào, người mù dẫn một đám mù đi theo mình thì hậu quả sẽ không lường.

Trước đó, Ban quản trị Tổ đình chùa Thiền tông Tân Diệu cũng phần lưu ý đến những người trình bày Văn – Thơ – Kệ trong các Diễn Đàn tổ chức tại chùa Thiền tông Tân Diệu, đó là:

1. Văn – Thơ – Kệ phải chính do người trình bày làm ra, không phải lấy từ người khác.

2. Văn – Thơ – Kệ do Tánh Hồn mượn Thân người nói họa phúc hay tự xưng mình là Đấng này, Bề Trên kia, tuyệt đối không trình bày ở đây.

3. Người trình bày Văn – Thơ – Kệ phải tuân thủ theo luật Tự do Tôn Giáo – Tự do Tín Ngưỡng của nước CHXHCN Việt Nam. Nghĩa là, không chê các pháp môn khác, không xen vào Tín ngưỡng của người khác, ai tin gì là quyền tự do của mỗi người, v.v…

Phần cuối chương trình là phần trích đọc những điều qui định trong Bộ Luật Hình Sự của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, nhằm nhắc nhở cũng như răn đe cho những ai trong và ngoài Diễn Đàn vô tình hay cố ý vi phạm đến quyền Tự Do Tôn Giáo – Tự Do Tín Ngưỡng của người khác, sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ban quản trị chúng tôi xin chia sẻ nguyên văn toàn bộ Video trong buổi lễ trên ở bên dưới đây.

Trong Video, chúng tôi có sử dụng hình ảnh minh họa từ bộ phim hoạt hình Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nhằm khắc ghi lại lời của Đức Phật dạy con người, ai ai cũng có Phật tánh cả mà không chịu đem ra sử dụng. Không cần phải cầu xin lạy lục, tự nhận mình làm kẻ bần cùng hèn hạ, tự nguyện đi hốt phân cho người khác, như anh chàng Cùng Tử. Ngoài ra, trong Phim vẫn còn đó những lời chửi Đức Phật của những thánh đệ tử, những người mà tự cho là mình đã khai ngộ, có chứng có đắc, cống cao ngã mạn, bác bỏ cả những lời dạy chân thật sau cùng của Đức Phật, để đi về Phương Nam truyền bá những chứng đắc của mình.

Xin mời quý vị đón xem ở dưới:

Sau đây là nội dung Diễn Đàn Đạo Phật Thiền tông lần 3:

FORUM ZEN ZONG BUDDHISM
THE THIRD TIME

******

It’s organized by the group of people that follow practicing Zen Zong Buddhism who have enlightened by their own purity Buddha Nature, they will take turns to be a group leader, and receive the following: Writing – Poem – Verse and discussion of the following people presenting which includes:

One: Zen Zong Master.
Two: Zen Zong Layman.
Three: Buddha Layman Zen Zong.
Four: Buddhist Zen Zong.
Five: Scientists.
Six: Physicists.
Seven: One has deep profound experience of Zen Zong dharma, etc.

* People of this group will take turns to become the group leader.

* The group leader of this third time is Zen Layman Anh Tuan.
This group’s activities are under 3 laws of the Socialist Republic of Vietnam, that includes:

1/. Constitution of the Socialist Republic of Viet Nam in 2013.

2/. Decree number: 162/2017/ND-CP, Date 12/30/2017, of Prime Minister.

3/. Belief law, Religious number: 02/2016/QH14, of the Congress of the Socialist Republic of Viet Nam, signed date 11/18/2016, is effective by 01/01/2018.

Three laws mentioned above are giving all citizens of Viet Nam 6 liberties as follows:

* Belief and Religion have 3 privileges:

 1- Having freedom of belief: Anything that we like, but absolutely do not have superstitious beliefs.

2- Having freedom of following any religion.

3- Having freedom of not following any religion.

* Speech and newspaper also have 3 privileges:

1- Having freedom of speech: Speaking anything that we know, but do not speak wrong.

2- Having freedom of press: Must be truth.

3-.Having freedom of imagination: Must be reality and science.

*******

Dear readers:

Laws of the Socialist Republic of Vietnam has 6 privileges of freedom as mentioned above. We are people who follow practicing Zen Zong Buddhism, we want to speak anything that we are: Seeing – Hearing – Speaking and Awareness, we must be reality and science grounded, corrected to the regulating laws.
* We also speak clear that:
– Buddhism has a total of 6 dharmas:

Five dharmas which Buddha taught first were cultivation:

– There is result according to the Cause and Effect Reincarnation Laws of this earth, it’s not liberating.

The Sixth dharma is not cultivating but just practice:

– The main purpose of this sixth dharma is teaching practitioners to return to Buddha Realm.

* This sixth dharma is very reality-oriented and science. Buddha didn’t teach this for people who lived in the era of “Bronze Age”. The Sixth dharma must wait until the civilization of human beings rises up extremely high. Then this 6th dharma could be spread teaching and proclaimed to the public.

What does the civilization rising up extremely high mean?

– Human beings could know and do 7 parts:

1- They invent the Yin Yang Electricity to brighten up and replace oil.

2- They invented transportation for human and cargo as follows:

A- On space.

B- On the road.

C- On the water.

D- Under the water.

3- They knew in space there is Yin Yang electricity.

4- This earth exists by the Electromagnetic Energy of Yin Yang attraction and pull-push.

5- They could see space having a myriad of planets: Metal – Wood – Water – Fire – Earth and Electromagnetic Energy of Yin Yang.

6- Human beings could fly to other planets out from the earth.

7- They knew within an atom (which has a nucleus) there are also has electrons, etc.

This 6th dharma is Zen Zong, proclaimed and taught to the public.

What is that for?

– Firstly, for the words of truth that Tathagata taught, but there was just small number of people just accepted it. A synonym for the teaching is like it is “The Essential teaching” of Tathagata just presented to the daily lights, so that many people may also have awareness.

– After accepting the teaching people that follow practicing Tathagata’s religion didn’t have any wrong beliefs.

– In addition high intellectual people do not insult people who following Tathagata’s religion as if they are in superstition.

We are those people who follow practicing Zen Zong Buddhism and have full understanding of:

 

1- Human beings.

2- All things.

3- The Earth.

4- Three Realms.

5- Buddha Realm.

6- The Cosmos Universe.

7- The Causes and Effects of the Reincarnation Law. Etc.

 – Therefore we could present at this forum. The one who presents writing and a poem today is Zen Laywoman Thu Lan, born in 1963, and living at Ca Mau City, Viet Nam.

Before you listen to Zen Laywoman Thu Lan who lives at Ca Mau City present her writing and poem, we will briefly summarize 5 dharmas Buddha taught right at beginning. These, include:

1. One is Hinayana Dharma:

Buddha taught this Hinayana Buddhism, which was taught separately for those people who follow practicing and liking on attaining “Four achievements of Hearer”, also calls 4 Achievements of Saints, which includes:

1- Srota – Apanna
2- Sakrdagamin
3- Anagamin
4- Arahat
This Hinayana dharma is also called Theravada or the South Transmission.

* The formula for practicing this Hinayana is as follows:

1- Sitting meditating, to endeavor forcing their human body and human nature into purity.
2- When their human body and human nature reach purity, they will perceive those marvelous phenomena that in normal life they couldn’t perceive.
3- When their human body and human nature attained “Purity Realm” and always live in this purity state, they will see 2 types of living beings as follows:
– One is Asura.
– Two is Hungry ghost.
4- People who follow practicing this Hinayana dharma could be reach the end of life in stillness.
5- If they want to be have their self-end of life to be stillness they must be as follows:
A- Endeavor cultivating to see the Electromagnetic Energy of Yin Yang swirling and attracting: Body, Nature, Heart and all others parts of our body, as well as any cells in our body.

B- Want to self-end: Just need to think into the wave of energy is swirling many directions attracting the heart, let this energy wave stop, then the heart immediately stop the beating. Thanks to that, all parts in our body wouldn’t be active and the self-end of life is in stillness.
6- When we reach death, we could enter the quiet place where there are no people living there.
7- Whomever wants to follow practicing this Theravada dharma, there are 2 sutras teaching to practice, including:

– One is the Sutra of “Dirgha Agana”.
– Two is the Sutra of “Digha Nikaya”.

Although the Doctrine of This Theravada Dharma Buddha didn’t teach.

Why is that?

– Because in this Theravada Dharma, practitioners like the quiet place, which is not liberating, therefore Buddha didn’t teach the doctrine.

– If Buddha conferred the doctrine on these practitioners who like the stillness place, then these people will burn the doctrine.

 

* Verified one: When Tathagata just taught this 6th dharma.
– The assembly of Tathagata had more than 7 thousands people.

 

– After some stood up and left more than 5 thousand people.

– After he taught there was still remaining exact 1,250 people, but the rest thought Tathagata was possessed by Demon.

 

* Verified two: When Tathagata propagated and proclaimed the Secret Transmitted Scrolls Archive secretly transmitted to follow the Zen Zong stream.

 

– These people who followed practicing this Theravada dharma, insulted the propagator by terrible words as follows:

1. Propagator and the Secret Transmitted Scrolls Archive Proclamation are forged.
2. The propagator and the Secret Transmitted Scrolls Archive Proclamation is from a Demon King.
3. The words in the Secret Transmitted Scrolls Archive are: gravel, rock, rice!
4. Those who followed practicing this Theravada Dharma, prohibited their disciples from reading this Secret Transmitted Scrolls Archive.

– Because the practitioners of the Theravada Dharma used the maximum capacity of human nature, therefore Tathagata did not dare to confer the doctrine on the Theravada dharma practitioners.
*******

2. Two is Middle Vehicle Buddhism:

– This Middle Vehicle Buddhism is for practitioners who like debating, so that Practitioners become the Buddhism Lecturer to make money.

* The formula for practicing the Middle Vehicle Buddhism is as follows:

– Sit learning to memorize 2 series of Sutras:
– One is the Series set of the Prajna Paramita Sutra.

– Two is the Series set of the Vijnanamatrata Sutra.
Whomever memorizes these two sets of sutras, they automatically become a “Talented Lecturer of Buddhism”.

* Want to seek for much of money:
-These people go all places in the country to lecture for many people, then people will offer numberless amounts of money to them.

– Although if they travel to foreign countries to lecture, Vietnamese people who live in foreign countries offer so much money to them that they don’t have a place to store all the money.

Buddha taught about the lecturer career that has 2 parts as follows:

1- If their learning is reaching to the highest point:
A. They lecture for others to listen, all parts are correct.

B. Many people respect to them.

C. They find money very fast.

2- If they just learn five or three sentences, buying the fake lecturer certificate:
A. Lecture before and after are not the same.

B. The intellectual people said, they are a “false lecturer”! Therefore they buy a lecturer certificate.

Whichever Lecturers know to improve:

– They will confess as follows:

A. I’m a lecturer.

B. I have not learned all the sutras, therefore I lectured wrong, I’m similar as a blind person who touched an elephant, touch to whichever point I spoke that point, therefore It’s not truth, I’m sorry!

However Lecturers who are not improved:

– Because they have too much attachment to their views.

– Insulted the discloser as follows:

A. The Secret Transmitted Scrolls Archive of the Buddha secretly transmitted to follow the Zen Zong stream is forged.
B. Why in Buddhism Religion have Zen Zong dharma?

C. In Buddhism Religion just have “Mind transmitted to Mind”, why do we have “Transmitted Zen Zong”.

D. The Secret Transmitted Scrolls Archive of the Buddha secretly transmitted to follow the Zen Zong stream belongs to the Demon King!

* Those who follow practicing the Middle Vehicle Buddhism have 3 parts they know very well:

– One is being very skilled at debating.

– Two is being very well attached to views.

– Three is being very well at insulting the discloser of the truth.

* Thereupon, Buddha did not dare to confer the Doctrine to them.
*******

3. Three is Mahayana Buddhism:

– This dharma, Buddha taught to people who practiced to become Buddhism Engineer to help human beings have less difficulty.

* Formula of practicing Mahayana Buddhism as follows:

– Sit learning until attain the deep profound nature of Buddha’s teaching in 12 Sutras, including:

1- Surangama Sutra

2-Purnabuddha Sutra

3- Maha-parinirvana Sutra

4- Avatamsaka Sutra

5- The Forty-Two Chapter Sutra

6- Medicine Buddha Sutra

7- Lankavatara Sutra

8- Diamond Sutra

9- Ksitigarbha Sutra

10-The Great Compassionate Heart Dharani Sutra

11-Wonderful Dharma Lotus Flower Sutra

12-The Platform Sutra, which was taught by the 33th Patriarch.

These Mahayana Sutras Buddha taught have 4 parts:

– One is speaking the truth 100%.
– Two is teaching in implication
– Three is speaking that 10 practitioners are obscuring a total of 10.
– Four is speaking so that every practitioner who followed to perform a heresy religion.
Because Buddha taught 4 parts as that, therefore no one dared to follow practicing this Mahayana dharma.

We prove that it was practical that: Buddha and Patriarchs of Zen Zong taught as follows:

* In the Forty-Two Chapter Sutra, Buddha taught that:

1- Make offerings to 100 Ordinary Monks are not equal to make offerings to 1 Saint Monk.

2- Make offerings to 100 Saint Monks are not equal to make offerings 1 Arahant

3- Make offerings to 1,000 Arahants are not equal to make offerings to 1 Prateyka Buddha.

4 Make offerings to 1,000 Prateyka Buddhas are not equal to make offerings to 1 Buddha.

5- Make offerings to Ten thousands Buddhas are not equal to make offerings to 1 “Enlightened Man who does Not Practice, Not Attain”!

 

* In the Diamond Sutra, Buddha taught about Demon:

1- Practitioners who take sound to search for Me, which means beating the gong and chanting to pray for Buddha, those people performed heresy religion!

2- Practitioners who take form to search for Me, which means looking at my image or statue to pray for whatever, then these people performed heresy religion!

* Although the Wonderful Dharma Lotus Flower Sutra, Buddha taught that everyone has Buddha Nature, but they don’t want to use it for enlightenment and liberation. They just keep using Human Nature therefore they become 3 foolish men:
1- The first guy: Extremely wealthy man but he cleaned excrement for others.
2- The second guy: He has a big diamond on his hair bun, he didn’t take it to use, but he went praying for blessings from the Gods.
3- The third guy: He has a precious Gem in the corner of his coat, he didn’t bring it out to use, but he went here or went there to beg for blessings.

* In the Platform Sutra, the Sixth Patriarch taught:

– If Mahayana Sutras lecture extremely clear, then all heresy dharmas are destroyed.

What are those heresy religions?

1- Search for Buddha outside of self means we follow heresy religion.
2- Following heresy religion we must go into six reincarnation paths.
3- If we go in Six Reincarnation paths, when will we liberate out?

Because Buddha and Zen Zong Patriarchs taught as that, therefore these 12 Mahayana Sutras practitioners do not dare to look, and speak less about practice.
Because no one practices this Mahayana dharma, therefore Buddha didn’t teach the doctrine for this Mahayana dharma.
*******

4. Four is Chanting Buddha:

– This Chanting Buddha dharma, Buddha taught the formula of practicing to rebirth living in the Pure Land, so that we could enjoy the Yang blessing good deeds karma very strong, in purity, therefore there are many people who like to practice.
Because this place enjoys the Yang bliss good deeds karma, therefore Buddha wouldn’t teach it as “Doctrine”.

* Formula of practicing to chant Buddha as follows:

– Sit, and chant “Namo Amitabha Buddha”!

– Chanting until when our mouth is not chanting but the chanting sound is still flowing. Thanks to that, we could rebirth to live in the Pure Land after death.

Sutras that teach this Pure Land dharma have 2 sutras, which include:

1- The Larger Sutra on Amitayus

2- The Sutra on Contemplation of Amitayus
The Pure Land dharma is for enjoying the Yang bliss good deeds karma, therefore Buddha also didn’t teach this as “Doctrine”.
*******

5. Five is Chanting Mantra:

– This Mantra dharma helps practitioners to have 3 possibilities:

1- When we are sad: We chant the mantra in the Great Compassionate Heart Dharani Sutra.
– Within five minutes, our human body and nature is very happy and it’s the end of sadness.

2- When we are penetrated by a hungry ghost: We take to chant the mantra in the Surangama Sutra.
– Within 1 to 3 days, the Hungry Ghost must come out!

3- When we are sick by energy disorder: We take to chant the mantra in the Medicine Buddha Sutra.
– Within 2 or 3 days we will end the sickness!

– This Chanting Mantra has 3 parts mentioned above, they don’t need the “Doctrine”, and therefore Buddha didn’t confer.
*******

6. Six is Zen Zong:

– Zen Zong dharma is helping practitioners to have enlightenment and liberation.

1- Enlightenment: Teaching practitioners to have full understanding of: Humans, all things, the Earth, Three Realms, Buddha Realm, Cosmos Universe, Causes and Effects, Reincarnation, Etc…
2- Liberation: Returning to Buddha Realm.
Because there are as many parts as this, therefore Buddha had to teach “Doctrine”, so that practitioners have the basics to perform.

Buddha taught:
– Tathagata taught in total there are 6 practicing dharmas.

– Whomever wants to follow practicing whichever dharma is their own choice.

* Tathagata just advised 2 things as follows:

One: Whichever dharma we follow practicing, we must put up an extreme clear sign of that dharma and write what is the result, so that practitioners can know. We are not carrying a sin of deceiving others!
Two: As for the authorities, the local government praises that our facility practice is very good.
Tathagata also wanted people who follow practicing Buddhism religion to know 3 parts:
1- Meditation Institution: It’s of the Fairy Religion, the Profound Being of this religion is a Fairy Ly Thai Bach.
– Do not bring Tathagata’s image or statue in to this worship.
2- Monastery: It’s of the Heaven of God Religion, the Profound Being of this religion is The Heaven of God King.
– Do not bring Tathagata’s image or statue in to this worship.
3- People who follow practicing the religion of Tathagata, but they don’t learn the Doctrine:

* These people must be ignorant of 10 parts as follows:

1. The Arrogance of these people is very big!
2. Attaching to views of these people is very huge!
3. The Greed of these people is very much!
4. Envy of these people, no one could be equal!
5. Jealousy of these people is very high!
6. Long-standing resentment toward the truth speaker is very cruel.
7. Mad and angry toward the one that criticized us very terrible.
8. Got connection with others to dismantle the truth speaker no matter what!
9. Insulting whomever speak more than us.
10. Insulting our master and even Tathagata.

How do they insult?

* Insulting the master as follows:

– Master is already old, at old age what do you know to say!

Insulting Tathagata as follows:

– Tathagata transmitted Zen does not qualify.

– Tathagata let writing the “Secret Transmitted Scrolls Archive” that was commanded by Demon King.

– Tathagata didn’t know to transmit Zen, therefore Transmitted Zen does not qualify.

– Tathagata didn’t teach his disciples to bring their Buddha Nature out to practice!

Tathagata also advised people who followed practicing Zen Zong Buddhism 10 parts:

1- If we have family, we must take care of our family to have food and clothes.
2- If we have a nation, we must take care of our nation to be strong.
3- Do not bring religious belief to ruin:
A. Ourselves

B. Our Family

C. Our Culture

D. Our Nation

4- Do not do any superstition, so that our culture could be clear-sighted.
5- We must learn to remember the Causes and Effects of the Reincarnation Law of the earth.
6- We must learn to know “What is the Civilization of space”.
7- We must learn to know “Where did Tathagata take the Buddhism religion from to teach his disciples?
8- Where could Merit be used?
9- Which place does the Yang Good Deeds use?
10- What are the Yin Good Deeds for?

* Whomever follows practicing the religion of Tathagata could have thoroughly clear 10 parts mentioned above, then these people practice the truth.

* Although Whomever follows practicing the religion of Tathagata, but they don’t know 10 parts mentioned above, then these people must be blindly practicing!

* Blind practicing, they must practice as follows:

1- They bring Asura religion to enter Tathagata’s home to pray and beg.
2- They bring Fairy religion to enter Tathagata’s home to seek for money.
3- They bring Hungry Ghost religion to enter Tathagata’s home to beg for sortilege and tell fortunes.

We are people, who follow practicing Zen Zong Buddhism, of course, we must thoroughly clear all the teaching words of Buddha had taught, therefore we have: Writing – Poem to present today, but we must obey 3 laws of the Socialist Republic of Vietnam:

1/. Constitution of the Socialist Republic of Vietnam Viet Nam in 2013.
2/. Decree number: 162/2017/ND-CP, Date 12/30/2017, of Prime Minister.
3/. Belief law, Religious number: 02/2016/QH14, of the Congress Socialist Republic of Vietnam Viet Nam, signed date 11/18/2016, is effected by 01/01/2018.

Because of these 3 laws we have 6 privileges:

1- Freedom of Belief.
2- Freedom of Religion.
3- Freedom of Imagination.
4- Freedom of Speech.
5- Freedom of Newspaper.
6- Freedom of following or not following any religion.

– No one has authority to use force against the 6 privileges of freedom mentioned above.

 

To Guarantee 6 privileges of freedom mentioned above, the Congress of the Socialist Republic of Vietnam has enforced the criminal law number: 100/2015/QH13, dated: 11/27/2015, which has 3 clauses guaranteed for these 6 privileges of freedom.

 

Clause 164:

Crime violated the freedom of belief right, religion of others.

1. Whomever used force, used force to threat or used other ruses to stop or force against other people perform the freedom of belief, religion, follow or not follow any religion, have settled discipline or a fine of violate about one of these actions but still violate again, then will be charged up to 1 year probation or be charged from 3 months to 1 year in jail.

2. Violated one of following cases will be charged from 1 year to 3 years in jail.
a) Have organized;

b) Take advantage of authority, power;

c) Violated more than 2 times;

d) Leading to have strike;

e) Commit bad influence to security, order, and safety of society.

3. The violated one may be prohibited to hold the position, prohibited performing trade or particular jobs from 1 year to 5 years.

Clause 167:

Crime violated the freedom of speech, freedom of newspaper, approach information, protest right of Citizens.

1. Whomever used force, used force to threat or used other ruses to stop or force against other people perform the freedom of speech, freedom of newspaper, approach information, protest right of citizens, have settled discipline or a fine of violate about one of these actions but still violate again, then will be charged up to 2 year probation or be charged from 3 months to 2 year in jail.
2. Violated one of following cases will be charged from 1 year to 5 years in jail:
a) Have organized;

b) Take advantage of authority, power;

c) Commit bad influence to security, order, and safe for the society.

3. The violated one may be prohibited to hold the office from 1 year to 5 years.

EXECUTED CLAUSE

Clause 426: The validity of executed:

This law has the validity to execute from July 1, 2016.
The criminal law number 15/1999/QH10 and law number 37/2009/QH12 has changed, complemented several clauses of the criminal law end the executed validity from the date this law has the validity of executed.
This law has passed by the Congress of the Socialist Republic of Vietnam of the 13th National Assembly, the 10th meeting in November 27, 2015.
*******

We are the luckiest people that we got 3 haves:

One: Have the Constitution of the Socialist Republic of Viet Nam guaranteed the democracy.
Two: Have Decree of the government guaranteed the liberty.
Three: Have the Congress of the Socialist Republic of Vietnam guaranteed 6 parts of freedom:
1- Freedom of Belief.
2- Freedom of Religion.
3- Freedom of Imagination.
4- Freedom of Speech.
5- Freedom of Newspaper.
6- Freedom of following or not following any religion.

– No one has authority to force against 6 privileges of freedom mentioned above.

– To be guaranteed 100% of these 6 privileges of freedom.

– Therefore the Congress of the Socialist Republic of Vietnam has passed the Criminal Law number: 100/2015/QH13, dated: November 27, 2015, so that each citizen of Viet Nam is assured our 6 privileges of freedom, and also warned any organizations or anyone who has idea to violate 6 privileges of freedom mentioned above by appropriate punishment.

* So Happy! Each citizen of Viet Nam has 6 privileges of freedom: Belief. Religion. Imagination. Speech. Newspaper. Etc…

* So Joyful! Viet Nam country has the equality of freedom right.
* So Lucky! We are the citizens of CHXHCN Viet Nam that’s so wonderful!

 

Thanks to those laws mentioned above, therefore we are the people who follow practicing “Zen Zong Buddhism” could speak the essential teaching of Buddhism Religion.

– First, helping people who follow practicing Zen Zong Buddhism to thoroughly understand the teaching of Buddha about Enlightenment and Liberation.

– After that the intellectual standards of citizens of Viet Nam is thoroughly understanding about our human body and human nature.

– What is superstitious belief, what is truth belief?

– How to practice to have liberation, how to practice but still be in reincarnation.

To pay gratitude toward: Party, Congress, the Country and Government:

– Allow each citizen of Viet Nam has 6 freedoms right. Thereupon, we must absolutely obey 4 rules as follows:

1. Speaking by the righteous heart from our understanding about Zen Zong Buddhism.
2. Do not criticize other dharmas.
3. Whatever people’s belief it is their right of freedom.
4. Do not interfere into other’s beliefs.

This is the law of the Socialist Republic of Vietnam has regulations clearly as that.
Hope all of you are strictly executed!

– So, please welcome Zen Layman Thu Lan to present her thoughts.
Please welcome her!

DIỄN ĐÀN ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG
LẦN THỨ BA
*****

Do nhóm người tu theo Đạo Phật Thiền Tông đã Kiến bằng Tánh Phật thanh tịnh của chính mình thay phiên nhau làm Trưởng nhóm, để tiếp nhận những: Văn – Thơ – Kệ và Thảo luận của những người sau đây trình bày, gồm:

Một: Thiền tông sư.
Hai: Thiền tông gia.
Ba: Phật gia Thiền tông.
Bốn: Phật tử Thiền tông.
Năm: Nhà Khoa học.
Sáu: Nhà Vật lý học.
Bảy: Nhà Uyên thâm Thiền tông học, vân vân …

* Nhóm người này thay phiên nhau làm Trưởng nhóm điều hành.

* Trưởng nhóm lần 3 này là do Thiền gia Anh Tuấn, làm Trưởng.
Nhóm này hoạt động theo 3 Luật pháp của nước CHXHCN Việt Nam, gồm:

1/- Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam 2013.

2/- Nghị định số: 162/2017/NĐ-CP, ngày 30-12-2017, của Thủ tướng Chính Phủ.

3/- Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo số: 02/2016/QH14, của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, ký ngày 18-11-2016, có hiệu lực từ ngày 01-01-2018.

Ba luật nói trên cho tất cả công dân Việt Nam được 6 quyền tự do như sau:

* Về Tín ngưỡng và Tôn giáo có 3 quyền:

1- Được quyền tự do tin tưởng: Bất cứ thứ gì mà mình thích, nhưng tuyệt đối không mê tín dị đoan.
2- Được tự do theo bất cứ một Tôn giáo nào.

3- Được tự do không theo bất cứ một Tôn giáo nào.

* Về Ngôn luận và Báo chí cũng có 3 quyền:

1- Được tự do Ngôn luận: Nói ra những gì mà mình biết, nhưng không nói bậy.

2- Được tự do Báo chí: Nhưng phải trung thực.
3- Được tự do Tư tưởng: Nhưng phải thực tế và khoa học.

*****
Kính thưa quý vị:

Luật pháp nước CHXHCN Việt Nam có 6 quyền tự do như nói trên. Chúng ta là những người tu theo Đạo Phật Thiền Tông, muốn nói ra những gì mà mình: Thấy – Nghe – Nói và Biết, phải thực tế và khoa học, đúng với Luật pháp quy định.

* Chúng tôi cũng xin nói rõ:

– Đạo Phật có tất cả là 6 pháp môn tu:
Năm pháp môn Đức Phật dạy ban đầu tu hành:

– Có kết quả theo Quy luật Nhân quả Luân hồi của trái đất này, chứ không phải là Giải thoát.

Pháp môn thứ 6 không tu hành mà chỉ tu tập:

– Mục đích chánh của pháp môn thứ 6 này là dạy người tu để trở về Phật giới.

* Pháp môn thứ 6 này rất thực tế và khoa học, Đức Phật không dạy cho những người sống thời kỳ “Đồ Đồng”, mà phải đợi khi nào loài Người Văn minh lên thật cao, thì pháp môn thứ 6 này mới được phổ biến và công bố ra.

Văn minh lên thật cao là như thế nào?

– Là loài Người biết và thực hiện được 7 phần:

1- Họ chế tạo ra được Điện từ Âm Dương thắp sáng để thế dầu.

2- Họ chế tạo ra được các phương tiện chuyên chở Người và hàng hóa như:

A- Trên hư không.

B- Trên mặt đất.

C- Trên mặt nước.

D- Dưới mặt nước.

3- Biết được trong không gian có Điện từ Âm Dương.

4- Trái đất này tồn tại được là nhờ Điện từ Âm Dương cuốn hút và kéo đi.

5- Nhìn thấy trong không gian có Hằng hà sa số hành tinh: Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ và Điện từ Âm Dương.

6- Loài Người bay đến được hành tinh ngoài trái đất.

7- Biết được trong 1 Vi trần (tức 1 Nguyên tử) mà cũng có Điện từ.
V.v…

Thì pháp môn thứ 6 là Thiền tông, mới tuần tự phổ biến và công bố ra.

Để chi vậy?

– Trước, để những lời chân thật của Như Lai dạy, mới có một số ít người chấp nhận, cũng đồng nghĩa, “Tinh hoa” của Như Lai dạy mới được trưng bày ra ánh sáng ban ngày, cho nhiều người cùng biết.

– Sau, để người tu theo đạo của Như Lai không tin sai một điều gì.

– Để người Trí thức không chê cười người đạo của Như Lai là mê tín dị đoan!

Chúng ta là những người tu theo Đạo Phật Thiền tông đã hiểu thật rõ ràng từ:

1- Con người.

2- Vạn vật.

3- Trái đất.

4- Tam giới.

5- Phật giới.

6- Càn khôn Vũ trụ.

7- Quy luật Nhân quả luân hồi.
V.v…

– Nên mới được trình bày nơi Diễn Đàn này. Người trình bày Văn và Thơ hôm nay là của Thiền gia Thu Lan, sinh năm 1963, cư ngụ tại Cà Mau, Việt Nam.
Trước khi quý vị nghe Thiền gia Thu Lan ở Cà Mau trình Văn và Thơ, chúng tôi xin tóm lược về 5 pháp môn mà Đức Phật dạy ban đầu, gồm:

1. Một là pháp môn Tiểu thừa:

Đức Phật dạy pháp môn Tiểu thừa này, dành riêng cho những vị tu hành thích chứng được “Tứ quả Thánh là Thinh Văn”, cũng gọi là 4 quả Thánh, gồm:

1- Tu Đà Hoàn.
2- Tư Đà Hàm.
3- A Na Hàm.
4- A La Hán.
Pháp môn Tiểu thừa này, cũng gọi là Nguyên thủy hay Nam truyền.

* Công thức tu pháp môn Tiểu thừa này như sau:

1- Ngồi Thiền, dụng công ép cho Thân và Tánh người của mình được thanh tịnh.

2- Khi Thân và Tánh người của mình được thanh tịnh, sẽ cảm nhận được những điều kỳ diệu mà lúc bình thường mình không cảm nhận được.

3- Khi Thân và Tánh người mình đạt được “Cảnh giới thanh tịnh” và hằng sống trong Cảnh thanh tịnh này, sẽ thấy được 2 loài như sau:

– Một là các loài Thần.

– Hai là các loài Cô Hồn.

4- Người tu theo pháp môn Tiểu thừa này tự tịch diệt được.

5- Muốn tự tịch diệt thì phải như sau:

A- Dụng công nhìn thấy được các dòng điện từ Âm Dương đang quay và cuốn hút: Thân, Tánh, Tim và các Bộ phận trong cơ thể của mình, cũng như các tế bào trong thân mình.

B- Muốn tịch: Chỉ cần tác ý vào dòng điện đang quay đa chiều cuốn hút quả tim, cho dòng điện này dừng lại, thì quả tim tức khắc ngừng đập nay. Nhờ vậy, các bộ phận trong cơ thể của mình không hoạt động nữa là mình tự tịch, tức tự chết được!

6- Khi mình chết, được vào nơi thanh vắng không bóng người sống ở đây.

7- Vị nào muốn tu theo pháp môn Nguyên thủy này, có 2 quyển kinh hướng dẫn tu, gồm:

– Một là quyển kinh “Trường A Hàm”.

– Hai là quyển kinh “Trường Bộ”.

Còn về Giáo Lý pháp môn Nguyên thủy này Đức Phật không dạy.

Vì sao?
– Vì pháp môn Nguyên thủy này, người tu thích chỗ thanh vắng, chớ không phải Giải thoát, nên Đức Phật không dạy Giáo Lý.

– Nếu Đức Phật trao quyển Giáo Lý cho những vị tu thích ở chỗ Cô tịch này, thì những vị này đốt bỏ ngay!

– Chứng minh một: Khi Như Lai vừa tuyên dạy pháp môn thứ 6 này.

– Hội của Như Lai có trên 7 ngàn người.

– Bỏ đi trên 5 ngàn người.

– Còn ở lại đúng 1.250 người, nhưng tất cả cho Như Lai bị Ma ám!

– Chứng minh hai: Khi Như Lai cho phổ biến và công bố Tập Huyền Ký của Như Lai bí mật truyền theo dòng Thiền tông.

– Những người tu theo pháp môn Tiểu thừa này, chửi người phổ biến ra bằng những danh từ khủng khiếp như sau:

1- Người phổ biến và công bố Tập Huyền Ký là Bịa đặt!

2- Người phổ biến và công bố Tập Huyền Ký là Ma Vương!

3- Trong Tập Huyền Ký là những lời: Sỏi, Đá, Lúa!

4- Những vị tu theo pháp môn Nguyên thủy này, cấm không cho các đệ tử mình đọc Tập Huyền Ký này.

– Vì những vị tu theo pháp môn Tiểu thừa họ sử dụng Tánh người tối đa, nên Như Lai không dám trao quyển Giáo Lý cho những vị tu Thiểu thừa là vậy.
*****

2. Hai là pháp môn Trung thừa:

– Pháp môn Trung thừa này, chỉ dành riêng cho người tu thích lý luận, để làm Giảng sư Nhà Phật, kiếm tiền.

* Công thức tu theo pháp môn Trung thừa như sau:

– Ngồi học cho thuộc lòng 2 bộ kinh:

– Một là bộ kinh Bát Nhã Ba La Mật.

– Hai là bộ sách Duy Thức Học.
Người nào học thuộc lòng 2 bộ kinh và sách này, tự nhiên mình trở thành là một vị “Giảng sư tài ba của đạo Phật”.

* Muốn kiếm nhiều tiền:

– Người này, đi khắp trong nước giảng cho nhiều người nghe, họ cúng tiền cho mình vô số.

– Còn đi ra nước ngoài giảng, Việt Kiều cúng tiền cho mình không chỗ chứa.
Đức Phật dạy về nghề Giảng sư có 2 phần như sau:

1- Nếu học đến nơi đến chốn:

A- Giảng cho người khác nghe, phần nào cũng đúng.

B- Rất nhiều người kính nể.

C- Kiếm tiền rất nhanh.

2- Nếu học năm, ba câu, mua bằng Giảng sư:
A- Giảng trước sau không đồng nhất.

B- Người trí thức cho là Giảng sư “dỏm”! Mua bằng Giảng sư.

Giảng sư nào mà biết phục thiện:

– Thì thú nhận như sau:

A- Tôi là Giảng sư.

B- Chưa học hết các kinh, nên giảng bị sai, tôi giống như là người mù rờ voi, đụng đâu nói đó, nên không đúng sự thật, cho tôi xin lỗi!

Còn Giảng sư không biết phục thiện:

– Vì Kiến chấp quá nhiều.

– Chửi người vạch trần như sau:

A- Tập Huyền Ký của Đức Phật bí mật truyền theo dòng Thiền tông là bịa đặt!

B- Trong đạo Phật làm gì có pháp môn Thiền tông.

C- Trong đạo Phật chỉ có “Tâm truyền Tâm” chớ làm gì có “Truyền Thiền tông”.

D- Tập Huyền Ký của Đức Phật bí mật truyền theo dòng Thiền tông là của bọn Ma Vương!

* Vì những vị tu theo pháp môn Trung thừa có 3 phần rất giỏi:

– Một là rất giỏi lý luận.

– Hai là rất giỏi Kiến chấp.

– Ba là rất giỏi chửi người vạch trần sự thật.

* Vì vậy, Đức Phật không dám trao Giáo Lý cho những vị này.
*****

3. Ba là pháp môn Đại thừa:

– Pháp môn này, Đức Phật dạy người tu để làm Kỹ sư Nhà Phật để giúp loài Người bớt vất vả.

* Công thức tu pháp môn Đại thừa như sau:

– Ngồi học cho đạt được ý sâu mầu của Đức Phật dạy trong 12 quyển kinh, gồm:

1- Kinh Thủ Lăng Nghiêm.

2- Kinh Viên Giác.

3- Kinh Đại Bát Niết Bàn.

4- Kinh Hoa Nghiêm.

5- Kinh Tứ Thập Nhị Chương.

6- Kinh Dược Sư.

7- Kinh Lăng Già.

8- Kinh Kim Cang.

9- Kinh Địa Tạng.

10- Kinh Đại Bi.

11- Kinh Diệu Pháp Liên Hoa.

12- Kinh Pháp Bảo Đàn, do Tổ Thiền tông đời thứ 33 viết.
Các quyển kinh Đại thừa này Đức Phật dạy có 4 phần:

– Một là, nói ra sự thật 100%.
– Hai là, dạy trong ẩn ý.
– Ba là, nói 10 người tu mê muội cả 10.
– Bốn là, nói người tu nào cũng hành theo đạo Tà!
Vì Đức Phật dạy 4 phần như vậy, nên không ai dám tu theo pháp môn Đại thừa này.
Chúng tôi đưa ra thực tế: Đức Phật và các vị Tổ Thiền tông dạy như sau:

* Trong quyển kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật dạy về cúng dường:

1- Cúng dường 100 Phàm phu Tăng, không bằng cúng dường 1 vị Thánh Tăng.

2- Cúng dường 100 vị Thánh Tăng, không bằng cúng dường 1 vị A La Hán.

3- Cúng dường 1.000 vị A La Hán, không bằng cúng dường 1 vị Bích Chi Phật.

4- Cúng dường 1.000 vị Bích Chi Phật, không bằng cúng dường 1 vị Phật.

5- Cúng dường 1 vạn Đức Phật, không bằng cúng dường 1 vị “Đạo Nhân Vô Tu Vô Chứng”!

* Còn trong quyển kinh Kim Cang, Đức Phật dạy về Tà Ma:

1- Người tu mà lấy âm thanh cầu Ta, tức gõ mõ tụng kinh cầu Phật, người đó hành đạo Tà!

2- Người tu mà lấy sắc cầu Ta, tức nhìn hình hay tượng của Ta mà cầu một điều gì, thì người này hành theo đạo Ma!

* Còn quyển kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật dạy ai cũng có Tánh Phật mà không chịu sử dụng để Giác ngộ và Giải thoát. Cứ sử dụng Tánh Người nên thành là 3 anh chàng ngốc:

1- Anh thứ nhất: Quá giàu mà lại đi hốt phân cho người khác.

2- Anh thứ hai: Có viên Kim Cương trên búi tóc, không chịu lấy ra sử dụng, mà đi lạy Ông Trời xin của.

3- Anh thứ ba: Trong chéo áo của anh có viên Ngọc quý, không biết đem ra sử dụng, mà đi đây đi đó xin phước.

* Còn trong kinh Pháp Bảo Đàn, Đức Lục Tổ có dạy:

– Nếu các quyển kinh Đại thừa giảng thật rõ ra, thì các Tông Tà bị phá hết.

Tông Tà ấy là gì?

Đức Phật dạy 3 câu kệ về Tông Tà này:

1- Ngoài Ta tìm Phật ắt theo Tà!

2- Theo Tà phải đi trong Lục đạo.

3- Đi trong Lục đạo biết kiếp nào ra?

Vì Đức Phật và Tổ Thiền tông dạy như vậy, nên 12 quyển kinh Đại thừa này người tu không dám nhìn chớ nói chi là tu.
Vì pháp môn Đại thừa này không ai tu, nên Đức Phật không dạy Giáo Lý cho pháp môn Đại thừa này.
*****

4. Bốn là Niệm Phật:

– Pháp môn Niệm Phật này, Đức Phật dạy công thức tu vãng sanh lên nước Cực Lạc sinh sống để hưởng nghiệp phước đức Dương rất mạnh, trong thanh tịnh, nên có rất nhiều người thích tu.
Vì là nơi hưởng nghiệp phước đức Dương, nên Đức Phật không dạy “Giáo Lý”.

* Công thức tu Niệm Phật như sau:

– Ngồi, miệng niệm câu “Nam Mô A Di Đà Phật!”
– Niệm cho đến khi nào miệng mình không còn Niệm mà tiếng Niệm vẫn trôi chảy. Nhờ vậy, sau khi chết được vãng sanh lên nước Cực Lạc sinh ra và sống ở đây.
Kinh hướng dẫn tu pháp môn Tịnh Độ này có 2 quyển, gồm:

1- Kinh Vô Lượng Thọ.

2- Kinh Vô Lượng Quang.
Pháp môn Tịnh Độ là đi hưởng nghiệp phước đức Dương, nên Đức Phật cũng không dạy
“Giáo Lý”.

*****

5. Năm là Niệm Chú:

– Pháp môn Mật Chú tông này, giúp người tu có 3 cái được:

1- Khi mình buồn: Lấy câu Chú trong kinh Đại Bi ra niệm.
– Năm phút sau, Thân và Tánh người của mình rất vui và hết buồn!

2- Khi mình bị Cô Hồn nhập: Lấy câu Thần chú trong kinh Thủ Lăng Nghiêm ra niệm.
– Trong vòng từ 1 đến 3 ngày, Cô Hồn xuất ra!

3- Khi mình bị bệnh rối loạn điện từ: Lấy câu Thần chú trong kinh Dược Sư ra niệm.
– Trong vòng 2 hay 3 ngày sẽ hết bệnh!
Pháp môn Niệm Chú này được 3 phần nói trên, không cần “Giáo Lý”, nên Đức Phật không trao.
*****

6. Sáu là Thiền tông:

– Pháp môn Thiền tông, là giúp người tu Giác ngộ và Giải thoát.

1- Giác ngộ: Dạy người tu hiểu biết từ: Con người, Vạn vật, Trái đất, Tam giới, Phật giới, Càn khôn vũ trụ, Nhân quả luân hồi, v.v…

2- Giải thoát: Trở về Phật giới.
Vì có nhiều phần như vậy, nên Đức Phật phải dạy “Giáo Lý”, để người tu có căn bản thực hành.
Đức Phật dạy:

– Như Lai dạy có tất cả là 6 pháp môn tu.

– Ai muốn tu theo pháp môn nào tùy ý.

* Như Lai chỉ khuyên có 2 điều như sau:

Một: Mình tu theo pháp môn nào, thì phải treo bảng hiệu thật rõ ràng pháp môn đó và có thành quả ra sao, để người muốn tu họ biết. Mình không bị mang tội lừa đảo!
Hai: Về mặt Pháp luật, Chính quyền khen Cơ sở mình tu rất đàng hoàng.
Như Lai cũng lưu ý người tu theo đạo Phật biết rõ 3 phần:
1- Thiền viện: Của Đạo Tiên, Giáo chủ đạo này là Vị Tiên Lý Thái Bạch.
– Không đem hình hay tượng của Như Lai vào thờ.
2- Tu viện: Của Đạo Trời, Giáo chủ đạo này là Đức Chúa Trời.
– Không đem hình hay tượng của Như Lai vào thờ.
3- Người tu theo đạo của Như Lai mà không học Giáo Lý:

* Người này phải mê muội 10 phần như sau:

– Một là, Ngã Mạn của người này rất to!
– Hai là, Kiến chấp của người này rất lớn!
– Ba là, Tham lam của người này rất nhiều!
– Bốn là, Đố kỵ của người này không ai bằng!
– Năm là, Ganh ghét người khác rất cao!
– Sáu là, Hiềm thù người nói ra sự thật rất dữ!
– Bảy là, Tức giận người chỉ trích mình khủng khiếp lắm!
– Tám là, Cấu kết với người khác để triệt hạ người nói ra sự thật cho bằng được!
– Chín là, chửi người nào nói hơn mình!
– Mười là, chửi Sư phụ mình và cả Như Lai nữa!

Chửi bằng cách nào?

– Chửi Sư phụ như sau:

– Thầy già biết gì mà nói!
Chửi Như Lai như sau:
– Như Lai truyền Thiền không chuẩn.

– Như Lai cho viết ra “Tập Huyền Ký” là do Ma Vương sai khiến Ông.

– Như Lai không biết truyền Thiền, nên truyền Thiền không chuẩn!

– Như Lai không dạy Môn đồ đem Tánh Phật của mình ra tu!

– V.v…

Như Lai cũng khuyên người tu theo Đạo Phật Thiền tông 10 phần:

1- Có Gia đình, phải lo cho Gia đình mình được Cơm no Áo ấm.
2- Có Tổ quốc, phải lo cho Tổ quốc mình được hùng cường.
3- Không đem tín ngưỡng làm hại:
A- Bản thân mình.

B- Gia đình mình.

C- Dân tộc mình.

D- Tổ quốc mình.

4- Không làm những chuyện Mê tín, để Dân tộc mình được sáng suốt.
5- Phải học cho thuộc về Quy luật Nhân quả Luân hồi của trái đất.
6- Phải học cho biết “Nền văn minh không gian” là gì?
7- Phải học cho hiểu “Như Lai lấy đạo Phật từ đâu dạy cho các Môn đồ”?
8- Công đức sử dụng ở đâu?
9- Phước đức Dương sử dụng nơi nào?
10- Phước đức Âm để làm gì?

* Người tu theo đạo của Như Lai mà thông 10 phần nói trên, thì người này tu rất chân chánh.

* Còn người tu theo đạo của Như Lai mà không biết 10 phần nói trên, thì người này phải tu mù!

* Tu mù thì phải tu như sau:

1- Đem đạo Thần vào Nhà của Như Lai để Cầu xin.

2- Đem đạo Tiên vào Nhà của Như Lai để kiếm tiền.

3- Đem đạo Cô Hồn vào Nhà của Như Lai để xin xăm bói quẻ.
V.v…

Chúng ta là những người tu theo Đạo Phật Thiền Tông, đương nhiên phải rõ thông những lời của Đức Phật dạy, nên mới có: Văn – Thơ trình bày hôm nay, nhưng chúng ta phải tuân thủ 3 luật pháp của nước CHXHCN Việt Nam:

1/- Hiến pháp nước CHXHCN Việt Năm năm 2013.

2/- Nghị định số: 162/2017/NĐ-CP, ngày 30-12-2017, của Thủ tướng Chính Phủ.

3/- Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo số: 02/2016/QH14, của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, ký ngày 18-11-2016, có hiệu lực từ ngày 01-01-2018.

Vì 3 luật pháp này cho phép chúng ta 6 điều:

1- Tự do Tín ngưỡng.
2- Tự do Tôn giáo.
3- Tự do Tư tưởng.
4- Tự do Ngôn luận.
5- Tự do Báo chí.
6- Tự do theo hay không theo một Tôn giáo nào.

– Không ai được quyền ép buộc 6 quyền tự do nói trên.
Để bảo đảm 6 quyền tự do nói trên, nên Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam có ban hành Bộ Luật Hình Sự số:100/2015/QH13, đề ngày 27-11-2015, có 3 điều khoản bảo đảm 6 quyền tự do này.

Điều 164:

Tội xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người khác

1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác ngăn cản hoặc ép buộc người khác thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào, đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm:

a) Có tổ chức;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Phạm tội 02 lần trở lên;

d) Dẫn đến biểu tình;

e) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 167:

Tội xâm phạm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, quyền biểu tình của công dân

1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác, cản trở công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, quyền biểu tình của công dân, đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Có tổ chức;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ từ 01 năm đến 05 năm.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 426: Hiệu lực thi hành:

Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.
Bộ luật hình sự số 15/1999/QH10 và Luật số 37/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Bộ luật này có hiệu lực thi hành.
Bộ luật này đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2015.

*****

Chúng ta là người may mắn nhất có 4 cái được:
Một: Được Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam bảo đảm Dân chủ.
Hai: Được Nghị định của Chính phủ bảo đảm Tự do.
Ba: Được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam bảo đảm cho 6 phần tự do:
1- Tự do Tín ngưỡng.
2- Tự do Tôn giáo.
3- Tự do Tư tưởng.
4- Tự do Ngôn luận.

5- Tự do Báo chí.
6- Tự do theo hay không theo một Tôn giáo nào.

– Không ai được quyền ép buộc 6 quyền tự do nói trên.

– Cũng để bảo đảm 100% 6 quyền tự do này.

– Nên Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam có ban hành Bộ Luật Hình Sự số: 100/2015/QH13, đề ngày 27 tháng 11 năm 2015, để mỗi công dân Việt Nam yên lòng 6 quyền tự do của mình, và cũng để răn đe những tổ chức hay người nào có ý phá hoại 6 quyền tự do nói trên bằng những hình phạt thích đáng.

* Hạnh phúc thay! Mỗi công dân Việt Nam được 6 quyền tự do: Tín ngưỡng. Tôn giáo. Tư tưởng. Ngôn luận. Báo chí. V.v…

* Vui mừng thay! Nước Việt Nam có những quyền tự do rất công bằng.

* May mắn thay! Chúng ta là người Công dân nước CHXHCN Việt Nam rất tuyệt vời!
Nhờ những Luật pháp nói trên, nên chúng ta là những người tu theo “Đạo Phật Thiền Tông” mới nói lên được Tinh hoa của đạo Phật.

– Trước, giúp người tu theo Đạo Phật Thiền Tông học ai cũng rõ thông lời của Đức Phật dạy về Giác ngộ và Giải thoát.

– Sau, để dân trí người Việt Nam ai cũng hiểu rõ về Thân và Tánh người của mình.

– Tin sao là Mê tín, tin sao là Chánh tín.

– Tu sao được Giải thoát, tu sao còn bị Luân hồi.
Để đáp lại lòng của: Đảng, Quốc hội, Nhà nước và Chính phủ:

– Cho phép mỗi Công dân Việt Nam được 6 quyền tự do. Vì vậy, chúng ta phải triệt để tuân thủ 4 điều như sau:

1/- Nói bằng tấm lòng trung thực, sự hiểu biết của mình về Đạo Phật Thiền Tông.
2/- Không chê các pháp môn khác.
3/- Ai tin gì là quyền tự do của mỗi người.
4/- Không xen vào Tín ngưỡng của người khác.
Đây là Luật pháp nước CHXHCN Việt Nam đã quy định thật rõ ràng như vậy.
Mong quý vị nghiêm chỉnh chấp hành.

– Vậy, xin mời Thiền gia Thu Lan trình bày ý kiến của mình.
Xin mời.