Tin nổi bật

Video Giải Đáp Đạo Phật Thiền tông ngày 01/03/2020

Thưa quý độc giả và Phật tử,

Ngày 01-03-2020 vừa qua, Thiền gia, soạn giả Nguyễn Nhân có trả lời cho những vị Phật tử và độc giả gần xa có thắc mắc về đạo Phật Thiền tông nói riêng và đạo Phật nói chung. Chúng tôi xin được chia sẻ nguyên văn toàn bộ video cùng quý độc giả và Phật tử:

MỤC LỤC GIẢI ĐÁP THIỀN TÔNG 1 THÁNG 3 NĂM 2020

 1. 0:00:00 – Phát biểu của bà Đặng Trang Viễn Ngọc
 2. 0:13:16 – Việc đạo đức của một Thiền gia có cho phép mình ăn cắp Giáo Lý Đạo Phật Thiền tông và tự xưng mình hay không? Lời khuyên của chú?
 3. 0:22:21 – Xin chú xác nhận chữ Giác ngộ & Giải thoát xuất hiện tại chùa Thiền tông Tân Diệu từ ngày tháng năm nào?
 4. 0:36:40 – Hỏi về Nhân quả đối với gia đình thừa hưởng quyền tác của quyển Giáo lý Đạo Phật Thiền tông?
 5. 0:40:25 – Chứng minh con đường Địa ngục khi mà họ làm những điều trong Giáo lý Đức Phật đã bảo là không nên làm?
 6. 0:44:14 – Người tự xưng nắm Giáo lý có đủ khả năng để giải đáp trực tiếp giống như Bác trả lời cho chúng con?
 7. 0:49:09 – Xin bác chỉ cách hỏi để thử khả năng của người tự xưng là nắm Giáo lý Đạo Phật Thiền tông?
 8. 0:56:39 – Người đạo văn Giáo lý Đạo Phật Thiền tông có vi phạm Nhân – Lễ – Nghĩa – Trí – Tín?
 9. 1:03:20 – Đã lỡ đạo văn rồi thì có dừng lại được để tạo công đức trong sáng trở lại?
 10. 1:10:49 – Còn bác ở đây mà vẫn chưa công bố Giáo lý được. Sao người ta người lại tin vào người tự xưng?
 11. 1:20:50 – Nhân quả là gì?
 12. 1:21:38 – Trả Nhân quả là gì?
 13. 1:23:15 – Vì sao các pháp môn kia cho là mình cao nhất vào đúng nhất?
 14. 1:25:25 – Sao TS. Thích Nhật Từ cho là pháp môn Tứ Diệu Đế là pháp môn chánh của Đạo Phật?
 15. 1:27:37 – Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử hiện nay tu theo pháp môn nào, có đúng như đức vua Trần Nhân Tông đã từng tu?
 16. 1:31:25 – Tại sao Thượng tọa Tiến sĩ Thích Nhật Từ cho rằng Phật Hoàng Trần Nhân Tông không phải là tổ Thiền tông?
 17. 1:32:48 – Tại sao Thượng tọa Tiến sĩ Thích Lệ Thọ nói “thời Đức Phật chưa có chữ viết”?
 18. 1:36:42 – Tại sao Giảng sư Phật học Thích Phước Tiến nói “Huyền ký của Đạo Phật” là địa đặt?
 19. 1:38:16 – Tại sao Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp giấy phép cho thầy mù Thích Phước Tiến đi giảng đạo ở nước ngoài?
 20. 1:43:37 – Đức Phật Thích Ca là ai? Ngài có nhiệm vụ dạy những gì ở trong Tam giới này?
 21. 1:45:16 – Đức Phật có giúp cho người dân cúng, cầu, lạy, xin Ngài được không?
 22. 1:48:13 – Nhiều thầy chửi Đạo Phật Thiền Tông là ngoại đạo có đúng không?
 23. 1:50:10 – Sao trong cả nước không chùa nào tu giải thoát?
 24. 1:51:22 – Sao những thầy có học thức cao lại chửi Đạo Phật Thiền Tông là đạo hoang tưởng?